Woningkoper nog beter wijzen op risico's afwijken van voorbehouden

Kasja Ollongren 2017

"Op basis van deze analyse concludeer ik in ieder geval dat rondom informatievoorziening naar kopers winst te behalen is." Dat schrijft minister Ollongren aan de Kamer naar aanleidingen van de bevindingen van een onderzoek dat zij heeft laten doen naar voorbehouden in het woningkoop­contract.

Ollongren: "De resultaten van het onderzoek laten zien dat kopers in een gespannen woning­markt niet vaker afzien van een voorbehoud van financiering dan kopers in een ontspannen woningmarkt. Ook over tijd (tussen 2012-2017) is geen significant verschil gemeten. Bij het voorbehoud van bouwkundige keuring is eveneens geen neer­waartse trend zichtbaar waarin kopers hiervan afzien. De resultaten schetsen wel een beeld dat veel consumenten niet goed geïnformeerd zijn over de afspraken die zij maken rondom de woningaankoop. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarom ben ik voornemens om de informatievoorziening naar consumen­ten over het koopproces te verbeteren.

"Ik heb u al eerder geïnformeerd dat met het oog op het vergroten van dit bewust­zijn het voorbehoud van bouwkundige keuring thans standaard opgenomen staat in het koopcontract. Aanvullend op het standaard opnemen van het voorbehoud van bouwkundige keuring is afgesproken dat er in de nieuwe modelkoopovereenkomst in de toelichting expliciet zal worden gewezen op de risico's omtrent het afwijken van de voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring.

"Ik ben van plan om samen met betrokken partijen, namelijk vertegenwoordigers van makelaars, consumenten en notarissen, in overleg te treden om te bekijken hoe we de informatievoorziening naar consumenten op dit vlak verder kunnen verbeteren. Ik vind het belangrijk dat kopers juist op het moment dat zij bieden, dan wel deze bieding in een voorlopig koopcontract vastleggen, een bewuste afweging maken in relatie tot de voorbehouden die zij afspreken. Het uitgangspunt daarbij is dat de keuzevrijheid voor de consument in stand blijft om al dan niet een voorbehoud te nemen.

"Tevens zal ik op de website van de Rijksoverheid en de website woningmarkt­beleid.nl informatie over het koopproces, met name over het voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring, opnemen. Daarnaast zal ik betrokken partijen vragen om hun informatievoorziening te verbeteren. Zo zullen de meeste kopers tijdens hun zoektocht naar een huis de websites van de brancheorga­ni­saties raadplegen. Het helpt als ze daar makkelijk informatie kunnen vinden over dit onderwerp."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
De Hypotheekshop Jaarmonitor: tweedeling blijft

De Hypotheekshop Jaarmonitor: tweedeling blijft

Een aardig overzicht van de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt biedt de eerder deze week gepubliceerde Jaarmonitor 2018 van De Hypotheekshop. De monitor constateert...

NVM ziet meest verhitte delen woningmarkt iets afkoelen

NVM ziet meest verhitte delen woningmarkt iets afkoelen

De NVM verwacht voor 2019 een stabilisering tot lichte daling van het aantal transacties op de woningmarkt, tot min vijf procent. Daarnaast voorziet de makelaarsvereniging...

Eerste woondeal gesloten

Eerste woondeal gesloten

Minister Ollongren heeft de eerste woondeal gesloten. Dit met de gemeente Groningen. In een woondeal liggen afspraken vast over het versnellen van de woningbouw,...

Helft voorziet nieuwe crisis binnen drie jaar

Helft voorziet nieuwe crisis binnen drie jaar

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat er binnen nu en drie jaar een crisis uitbreekt met dalende huizenprijzen tot gevolg. Dit blijkt uit de Eigen huis...

ING: vertrouwen in woningmarkt fors gedaald

ING: vertrouwen in woningmarkt fors gedaald

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het vierde kwartaal van 2018 fors gedaald, zo blijkt uit de WoonIndex van ING. Deze index staat met een stand van 102 punten...

Aanscherpen hypotheeknormen zet starters nog verder op achterstand

Aanscherpen hypotheeknormen zet starters nog verder op achterstand

"Het is niet nodig en maatschappelijk ongewenst om het jongeren extra moeilijk te maken op de woningmarkt door de hypotheeknormen nog eens aan te scherpen." Dat...