WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Pensioen oud stel schommel via Pixabay

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan dat de betaalbaarheid, de transparantie en de evenwichtigheid van het stelsel verbeterd moet worden. Dit blijkt uit onderzoeken van adviesbureau WTW (Willis Towers Watson), uitgevoerd voor de publicatie van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Aan het werkgeversonderzoek deden 100 werkgevers mee met in totaal ongeveer 400.000 werknemers. Aan het werknemersonderzoek namen zo’n 1.000 medewerkers deel van middelgrote en grote ondernemingen in Nederland.

Werkgevers verwachten dat de veranderingen positief zijn voor de toekomstbestendigheid van het stelsel, en dat het systeem eerlijker wordt. Toch verwacht maar ongeveer een derde dat de betrokkenheid van werknemers daarmee zal verbeteren. Eén op de vijf werkgevers verwacht dat de veranderingen de perceptie van werknemers over hun pensioen gunstig zal beïnvloeden. Dat terwijl werknemers zelf in meerderheid aangeven verandering van het stelsel nodig te vinden. Dit zou er op kunnen wijzen dat werkgevers nog onvoldoende zicht hebben op de voorkeuren van hun medewerkers, aldus WTW.

Werkgevers met premieovereenkomsten neigen in grote meerderheid naar de flexibele regeling, maar werkgevers met uitkeringsovereenkomsten zijn verdeeld. De flexibele premieregeling is te beschouwen als een doorontwikkelde variant van de huidige premieovereenkomst. Het is te verwachten dat bijna alle werkgevers die nu een premieovereenkomst hebben, willen overgaan naar de flexibele regeling.

Werkgevers met uitkeringsovereenkomst zijn, voor zover ze een voorkeur hebben bepaald, gelijk verdeeld over de solidaire en de flexibele premieregeling. Bijna de helft van deze groep heeft nog geen uitgesproken voorkeur. De flexibele premieregeling biedt op de pensioenleeftijd de keuzemogelijkheid tussen een vaste en een variabele uitkering. Onder oude werknemers geeft ruim de helft aan voorkeur te hebben voor de vaste uitkering, en onder laagverdienende oudere werknemers is dat percentage zelfs nog hoger.

Voor werkgevers met premieovereenkomst die overgaan naar de flexibele premieregeling ontstaat de mogelijkheid om een leeftijdsafhankelijke premie te handhaven voor werknemers op het transitiemoment. Een vijfde van de werkgevers met een premieovereenkomst geeft aan direct over te gaan op een vlakke premie voor alle werknemers. Een op de vijf moet daar nog een keuze in maken, en drie op de vijf geeft aan te verwachten een progressieve premie te willen voortzetten voor huidige werknemers.

Willem Eikelboom, Senior consultant bij WTW Nederland, zegt: “Deze uitkomst is opmerkelijk. Hoewel het handhaven van een progressieve premie in eerste instantie aantrekkelijk klinkt, is mijn ervaring dat sociale partners bij nadere afweging regelmatig concluderen dat overgang op een vlakke premie te verkiezen is.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

"Nederland heeft grootste vermogenskloof tussen mannen en vrouwen van Europa"

"Nederland heeft grootste vermogenskloof tussen mannen en vrouwen van Europa"

Vrouwen bereiken naar verwachting gemiddeld slechts 74 procent van het door mannen opgebouwde vermogen  wanneer zij met pensioen gaan. Het verschil in alle...

Nederlandse werkgevers plannen salarisverhoging van 3,8 procent voor 2023

Nederlandse werkgevers plannen salarisverhoging van 3,8 procent voor 2023

Werkgevers in Nederland zijn van plan hun personeel in 2023 een gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging van 3,8 procent te geven. Ze hebben te maken met een krappe...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...