Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Scheiding via Pixabay

Mogelijk kunnen ook samenwonenden straks opteren voor pensioenconversie bij beëindiging van de relatie. "De regering is bereid om bij de uitwerking van een mogelijke uniformering van het partnerbegrip te reflecteren op een eventueel keuzerecht voor vrijwillige toepassing van de wet door ongehuwd samenwonenden. In de kabinetsreactie bij het advies over het nabestaandenpensioen wordt Uw Kamer hierover nader geïnformeerd", aldus minister Koolmees aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De minister: "De vormgeving van zo’n eventuele opt-in mogelijkheid zal moeten worden besproken met pensioenuitvoerders. Het lijkt evident dat betrokkenen zelf een verzoek (binnen een bepaalde periode) tot conversie moeten indienen bij de pensioenuitvoerder, de beëindiging van hun relatie
wordt immers niet automatisch aan de pensioenuitvoerder gemeld. Omdat partners zelf het verzoek moeten indienen, lijkt het niet noodzakelijk dat de partner al moet zijn aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Maar ook dat punt zal onderdeel moeten zijn van overleg met pensioenuitvoerders."

De Wet pensioenverdeling bij scheiding, die in 2021 moet ingaan, moderniseert de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden. Beiden ex-partners krijgen in de toekomst standaard de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen (conversie). Ex-partners kunnen ook aangeven dat zij het pensioen niet willen verdelen of dat zij andere afspraken over de verdeling maken.

Er is een uniforme manier voorgesteld voor de verdeling van het partnerpensioen, of het nu wordt meegenomen in de conversie of als gebruik wordt gemaakt van het eenzijdig keuzerecht om het partnerpensioen buiten de conversie te laten.

 

Reactie toevoegen

 
Adviesalerts! Business Support

Adviesalerts! Business Support

(Toon Berendsen in VVP 1, 2023) Het is altijd goed om als financieel adviseur naar nieuwe wegen te zoeken. Ook in dit katern Business Support weer een aantal Adviesalerts!. Verduurzaming,...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Nieuwe berekening partneralimentatie

Nieuwe berekening partneralimentatie

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie...

Steeds minder echtscheidingen

Steeds minder echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. In 2021 eindigden 25.600 huwelijken in een echtscheiding. Dat zijn minder dan acht echtscheidingen per...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...