Yarden stopt acceptatie nieuwe posten

Uitvaart via Pixabay (kist in auto)

Afsluiten van een nieuwe Yarden uitvaartverzekering is niet meer mogelijk. Yarden schrijft op de website: "Met ingang van 15 december 2020 is het afsluiten van een nieuwe Yarden uitvaartverzekering niet meer mogelijk. De financiële positie maakt dat Yarden Uitvaartverzekeringen nv nieuwe klanten geen langetermijnperspectief kan bieden."

Yarden voegt hier in een Q&A nadrukkelijk aan toe niet failliet te gaan. "Wanneer u een uitvaartverzekering heeft dan blijft de dienstverlening zoals u van ons gewend bent. Voor u als klant geldt dat Yarden Uitvaartverzekeringen nv aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Wij keren het verzekerd bedrag uit volgens de polisvoorwaarden. Heeft u een pakketpolis, dan wordt uw uitvaart uitgevoerd conform de diensten en producten uit uw pakket."

Als het volgens de polisvoorwaarden is toegestaan, kunnen bestaande klanten wel hun polis verhogen of verlagen of zijn kinderen gratis mee te verzekeren.

Zoekende

In 2007 heeft Yarden haar pakketpolissen omgezet in sommenpolissen. De wijze waarop die maatregel is doorgevoerd bleek achteraf onjuist en is eind 2018 teruggedraaid. Hierdoor daalde de solvabiliteit van Yarden tot ver onder het wettelijk minimum. Vanaf dat moment zijn maatregelen onderzocht om opnieuw te voldoen aan de wettelijke eisen. Uiteindelijk bleek het enige effectieve middel om dat te realiseren het met een beroep op de en-bloc clausule eenzijdig doorvoeren van een aanpassing van de polisvoorwaarden.

Kifid oordeelde het toepassen van de clausule als juist, gezien het grote belang van alle polishouders bij overeind blijven van Yarden. Een groep polishouders spande vervolgens een kort geding aan, waarin zij in eerste instantie de rechter aan hun zijde vonden. In hoger beroep won Yarden juist. Yarden schreef toen: "De weg is door deze uitspraak weer open voor het vinden van een duurzame oplossing. Marktverkenning volgt om te komen tot een verkoop van Yarden om die duurzame oplossing vorm te geven." Maar een definitief oordeel in een bodemprocedure kan nog lang op zich laten wachten.

De negentien polishouders die het kort geding hadden aangespannen, hebben inmiddels de rechtbank gevraagd vooruitlopend op een bodemprocedure een getuigenverhoor te houden. Zij vinden dat de vertegenwoordigers en advocaten van Yarden in het kort geding "op cruciale onderdelen verklaringen hebben afgelegd die met elkaar in strijd zijn of zelfs aantoonbaar onjuist zijn".

DELA wilde Yarden wel overnemen, maar kwam daar op terug. DELA: "Het kan nog jaren duren voordat de rechtmatigheid juridisch is getoetst. Wij hebben besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten."

De premieopbrengsten van Yarden Uitvaartverzekering beliepen eind 2019 77,8 miljoen euro.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch VDAB - Stichting VDAB - Talent 16 december 2020

Waarom is er niet gekozen voor een opslag dmv een risico verzekering. Eventueel via herverzekering om aan de eisen van DNB te voldoen. Stel een bedrag van de verhoging voor een risico dekking op 1% dan is met € 30 per verzekerde de pijn opgelost voor € 3000 verhoging.

Kees van den Berg - Depremievergelijker.nl 16 december 2020

Hoe anders is de situatie in Nederland. Hier hebben wij de DNB. die deugdelijk toezicht houdt om dit soort situaties te vermijden. Daarom kunnen wij altijd rustig gaan slapen.

DELA en Yarden moeten van ACM zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen

DELA en Yarden moeten van ACM zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen

Uitvaartonderneming DELA mag van de ACM onder voorwaarden Yarden overnemen. De uitvaartondernemingen moeten zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen aan...

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

DELA neemt Yarden alsnog over

DELA neemt Yarden alsnog over

Coöperatie DELA is alsnog van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Op 5 mei hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname...

Solvabiliteit Yarden Uitvaartverzekeringen krijgt nieuwe dreun

Solvabiliteit Yarden Uitvaartverzekeringen krijgt nieuwe dreun

Door de verlaging van de UFR per 1 januari 2020 in combinatie met marktomstandigheden (hoofdzakelijk renteontwikkelingen) daalden ultimo het derde kwartaal van 2020...

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Wonderlijk: iets is slecht voor je, maar omdat iets anders nóg slechter is, is het eerste toch goed voor je… Zo redeneert tenminste het Gerechtshof...

Yarden zoekt weer koper na winst in hoger beroep en bloc-zaak

Yarden zoekt weer koper na winst in hoger beroep en bloc-zaak

Verkoop staat weer op de agenda van Yarden, nu de uitvaartverzekeraar het hoger beroep in de en bloc-zaak heeft gewonnen. Yarden: "De uitspraak van het hof bevestigt...

Dood en begraven?

Dood en begraven?

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 5-2020) UITVAARTVERZEKERING – Enkele weken nadat de Geschillencommissie toepassing door Yarden van de en bloc-clausule...

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Vanwege de financiële situatie van Yarden mag de verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, ook als het uitvaartdienstenpakket voor 1993...

DELA ziet af van overname Yarden

DELA ziet af van overname Yarden

Coöperatie DELA staakt haar plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. De gedachte achter deze overname was dat een sterk collectief een verzwakt collectief...

Sociaal Verhaal claimt winst in Yarden-kwestie

Sociaal Verhaal claimt winst in Yarden-kwestie

De polishouders bij Yarden die met hulp van Vereniging Sociaal Verhaal naar de rechter stapten, zijn vrijdag door de rechter in het gelijk gesteld. Sociaal Verhaal:...