Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

Schavot via Pixabay

(Commentaar redactie VVP)

Als een medewerker van uw kantoor een handtekening van een klant onder een dossier kopieert of zelfs nabootst, in plaats van naar die klant te gaan en om de handtekening vragen, zou u hem toch op staande voet ontslaan? En hem naroepen dat-ie zich nooit meer in de financiële sector – die bestaat bij de gratie van vertrouwen – moet laten zien.

Zo is het echter niet afgelopen in het geval van een groot aantal hypotheekadviseurs in dienst van ABN Amro. Zij kopieerden handtekeningen van klanten of bootsten ze na. Het ging daarbij om dossiers waarin de klant al was geholpen, maar waarvan de controle-afdeling achteraf vond dat er nog puntjes op de i te zetten waren. Onder die puntjes moest eigenlijk ook weer de handtekening van de klant komen, maar sommige adviseurs hadden geen zin of voelden schroom om terug te gaan naar de klant. Door de gekopieerde of nagebootste handtekeningen konden dossiers gesloten worden. Bovendien verbeterde hun positie op de prestatieoverzichten.

De bank nam interne maatregelen tegen de adviseurs, maar ontsloeg ze niet. De bank maakte de zaak ook aanhangig bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Maar die kwam onlangs ook niet verder dan een beroepsverbod van vier weken.

Dat, terwijl volgens de Stichting, sprake is van schending van drie onderdelen van de gedragscode van de bankierseed: de bankmedewerker werkt integer en zorgvuldig; de bankmedewerker houdt zich aan de wet en andere regels die voor het werk bij de bank gelden; de bankmedewerker draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving in de bank.

Wat moet je nog meer doen om uit het vak te worden gezet, denk je dan. Niet zo de Stichting, die het houdt bij een tijdelijk beroepsverbod. Eigenlijk zou volgens de Stichting een verbod van drie maanden op zijn plaats zijn, maar wegens de omstandigheden vindt zij vier weken genoeg.

Die omstandigheden waren onder andere een verderfelijke cultuur bij de bank. Het senior management bracht de medewerkers in moeilijkheden door de targets die werden gesteld. Des te opmerkelijker dat deze senior managers niet lijken te worden aangesproken. Zij zouden immers juist het goede voorbeeld moeten geven en moeten zorgen voor een cultuur waarin medewerkers naar eer en geweten de klant kunnen helpen. De managers zouden het zelfs moeten stimuleren dat medewerkers zich kritisch opstellen.
Als je als senior manager meewerkt aan het creëren van een cultuur waarin medewerkers kennelijk niet anders menen te kunnen dan handtekeningen te kopiëren of na te bootsen, hoor je evenmin in de financiële sector thuis.

Als de zelfregulering van de sector ophoudt bij uitspraken van de Stichting Tuchtrecht Banken zoals in dit toch ernstige geval, dan zijn we er nog niet.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 23 augustus 2018

Helemaal eens mbt de managers. Ik vraag mij alleen wel af wat de schade voor de klant is geweest. Wat de adviseurs gedaan hebben is een afweging maken tussen onrust bij een klant creëeren en het naar de pijpen dansen van de opgeblazen regelgeving. Zo bezien hebben ze het klantbelang hoog gehouden. Kennelijk vond de tucht commissie dit ook en beloonde ze met 4 weken extra vakantiedagen.

Rob Goedhart - St Geldbelangen 23 augustus 2018

We zijn er inderdaad nog lang niet. En ik vrees dat een heleboel bankmedewerkers al bijna niet meer weten wat de bankierseed is….(als ik zie wat ik dagelijks mee maak). Toch, als ik het zo lees dan schuilt er iets heel anders achter het plaatsen van die handtekeningen. De financiële sector is onder sterker (gedrags-)toezicht komen te staan in de afgelopen tien / vijftien jaar. Als normaal mens verwacht je dan dat de cultuur binnen een ‘financial’ zo gaat veranderen dat ze niet willen dat de (gedrags-)toezichthouder iets naars over hen gaat zeggen. Dus je zou verwachten dat ze ‘by hart’ de klant weer zouden zien staan. Het tegendeel is het geval. Sinds invoering van het gedragstoezicht zijn er governance-afdelingen ontstaan die in de gaten houden of wel aan alle regeltjes is voldaan. Zo begint men het contact met een klant met te vragen om een kopie indentiteitsbewijs. Nodig voor het advies? Nee, maar dan zit dat maar alvast in het dossier ‘voor het geval de AFM langs komt’. Zo lees ik ook dit geval. Blijkbaar was de klant geholpen. (En ik neem aan: niet van de regen in de drup). Maar volgens de afdeling governance ontbrak er nog iets. Als je als consument geholpen bent (en je daarover de stukken in huis hebt, zo neem ik aan) dan ga je gewoon lekker verder met je leven en zit je er niet op te wachten om nog een handtekening te zetten. En als adviseur kan ik me ook best voor stellen dat je niet wil gaan zitten wachten totdat de klant een keer de tijd neemt een handtekening te zetten. En om met je klant in discussie te gaan. Klant: “maar het is toch al geregeld?” Adviseur: “Jawel. Maar het moet van de afdeling governance”. Ik heb dit jaar gebruik gemaakt van een uitspraak van een directielid van ABN AMRO die zei: “ik leer mijn mensen weer wat buiten de regeltjes te denken en hun boerenverstand te gebruiken”. Zo hebben we een zaak voor een consument opgelost, die volgens de juridisch regeltjes niet zou hebben gekund. En die consument was daar dolblij mee. Natuurlijk: ik ben het er niet mee eens dat handtekeningen worden vervalst of nagebootst. Maar we moeten – denk ik – dieper snijden in het vlees om te zien waar het verrot is.

Meer over
Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

(Commentaar VVP) Mag je een hele beroepsgroep te kijk zetten op basis van zo weinig onderzoeksgegevens? Die vraag dringt zich op bij de volgens de AFM “teleurstellende...

Overwinning of dode mus?

Overwinning of dode mus?

Lobbyen loont in het dossier actieve provisietransparantie, al zullen er genoeg adviseurs zijn die nog steeds vinden dat er geen provisietransparantieprobleem is...

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Wonderlijk: iets is slecht voor je, maar omdat iets anders nóg slechter is, is het eerste toch goed voor je… Zo redeneert tenminste het Gerechtshof...

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

(door redactie VVP) Het ei is gelegd: in het dinsdag door de Stichting van de Arbeid gepresenteerde advies ‘Keuze in zekerheid’ krijgt een verplichte...

Soep

Soep

(Gecorrigeerd) Een ding gaat zeker gebeuren na de woensdag gepubliceerde Kifid-uitspraken GC 2019-623 en 625: adviseurs gaan kiezen voor niet-bindend advies. Want...

Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

Artikel 4:20 lid 3 van de Wft doelt ook op premiedalingen. Met die interpretatie in Uitspraken GC 2019-623 en GC 2019-625 schrijft Kifid het volgende hoofdstuk in...

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe revolutionair is het veeljubelde Lemonade werkelijk? De Amerikaanse onderneming is inmiddels ook in Europa actief, in Duitsland om precies te zijn. Dit met als...

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Moeten de Nederlandse verzekeraars zich werkelijk druk maken over de groeiende invloed van buitenlandse verzekeraars op de schadeverzekeringsmarkt van Nederland?...

Pole position

Pole position

Consumenten vinden financieel advies belangrijk en de onafhankelijk adviseur staat daarbij in pole position , zo blijkt uit onderzoek ‘Trendonderzoek klantgerichtheid...

Supersaai, verzekeringen!

Supersaai, verzekeringen!

Leuke podcast van De Onzichtbare Hand over te veel verzekerd zijn en waar je kunt besparen. Al was het maar vanwege de als altijd pakkende uitspraken van Jort Kelder....