Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Hardrock graphic via Pixabay

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam beantwoordt de vraag bevestigend, maar de adviseur mag de helft van de schade verhalen op de door hem ingeschakelde beursmakelaar. Gelet op de wijze waarop de festivalorganisator deze procedure heeft ingestoken, hoeft de rechtbank over de hoogte van de schade geen oordeel te geven.

Festivalorganisator Greenhouse vordert (in de hoofdzaak) schadevergoeding van haar assurantietussenpersoon Elswout. Volgens Greenhouse heeft Elswout haar zorgplicht geschonden. Elswout heeft er namelijk niet voor gezorgd dat een concert van Rammstein in België was verzekerd. Dit concert is vanwege corona niet doorgegaan.

Elswout op haar beurt meent dat Klap de grootste fout heeft gemaakt, omdat zij er niet voor heeft gezorgd dat een polis is opgemaakt. Daarom vindt Elswout (in de vrijwaringszaak) dat zij, als zij aansprakelijk wordt geacht jegens Greenhouse, de schade die zij aan Greenhouse moet betalen op Klap mag verhalen.

De rechtbank oordeelt dat Elswout haar zorgplicht heeft geschonden en daarom aansprakelijk is jegens Greenhouse. De schade die zij als gevolg daarvan aan Greenhouse moet betalen mag zij voor de helft verhalen op Klap.
 
Onvoldoende bewaakt
 
Volgens de rechtbank heeft Elswout "onvoldoende bewaakt dat de beoogde verzekering voor het concert in Oostende tot stand kwam. Elswout heeft Greenhouse op 4 oktober 2019 gemaild dat het concert in Oostende in dekking was gegeven, terwijl zij daarvan nog geen bevestiging van Klap had ontvangen en achteraf bleek dat dit niet het geval was. Op basis van deze e-mail van haar assurantietussenpersoon mocht Greenhouse ervanuit gaan dat het concert daadwerkelijk in dekking was gegeven. Dat dit zo mocht worden opgevat, is ook door Elswout zelf bevestigd op zitting. Elswout heeft verder pas 25 februari 2021 navraag gedaan bij Klap naar de polis, omdat zij deze nog niet had ontvangen. Elswout heeft onvoldoende weersproken dat, als zij deze navraag eerder had gedaan, zij haar verzuim nog zou hebben kunnen herstellen. In februari 2021 was het daarvoor te laat: de corona epidemie was al aangevangen en de verzekeraars bleken niet allemaal meer bereid om de aangevraagde dekking te verlenen. Elswout heeft dan ook de belangen van haar opdrachtgever onvoldoende adequaat gediend.
 
"Elswout heeft aangevoerd dat het heel gebruikelijk is dat er veel tijd tussen de aanvraag van een verzekering en het uiteindelijk ontvangen van een door alle verzekeraars ondertekend polisblad zit, maar daar gaat het hier niet om. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat het volgens Elswout gebruikelijk was om na een aanvraag al meteen door te geven dat het concert in dekking was gegeven, en dat Elswout bij het uitblijven van vragen mocht denken dat het goed zat. Het gaat erom dat een concrete bevestiging van het bestaan van dekking, waar Elswout wel om had gevraagd, is uitgebleven. Elswout had ook een eigen taak om te bewerkstelligen dat de verzekeringsovereenkomst zou worden afgerond en had er niet zonder meer – op basis van de gebruikelijke gang van zaken – op mogen vertrouwen dat het wel goed zat. Dit betekent, alles afwegende, dat Elswout naar het oordeel van de rechtbank in de relatie met Klap voor 50% eigen schuld heeft aan het ontstaan van de schade van Greenhouse."
 
Annulering of verplaatsing?
 

Greenhouse vorderde geen veroordeling van Elswout tot betaling van schade of een verwijzing naar een schadestaatprocedure, maar een verklaring voor recht dat Elswout gehouden is de schade te vergoeden die Greenhouse onder de beoogde polis vergoed zou hebben gekregen. Tussen partijen is in dat verband in geschil of er sprake is van een annulering dan wel van een verplaatsing van het concert in Oostende. Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend als er sprake is van een annulering van het concert onder de polis zowel de gemaakte kosten als de misgelopen winst vergoed zouden worden door de verzekeraars. Als er sprake is van een verplaatsing van het concert, dan komen alleen kosten als schade voor vergoeding in aanmerking onder de polis. De rechtbank hoeft hier geen oordeel over te geven.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0482) Vertraging kan de hypotheekadviseur niet verweten worden in drukke markttijden. "De adviseur heeft zijn best gedaan om de initiële...

Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Fraudeur harkte 137.500 aan verzekeringspenningen binnen

Fraudeur harkte 137.500 aan verzekeringspenningen binnen

(Rechtspraak) De Rechtbank Overijssel heeft een man wegens verzekeringsfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...