Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek via Pixabay

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof het een verzameling. De verzekeraar wilde daarom niet meer uitkeren dan het volgens de polis maximaal verzekerde bedrag voor bijzondere bezittingen (uitspraak GC 2019-968).

De Geschillencommissie "volgt het standpunt van Consument dat het bestek in de gegeven omstandigheden niet als verzameling moet worden aangemerkt. Hierbij neemt de Commissie het volgende in aanmerking. Consument heeft allereerst gemotiveerd gesteld dat het bestek dagelijks wordt gebruikt en tot de huisraad behoort. Verzekeraar heeft dit niet betwist. Consument heeft ook uitgelegd dat hij om praktische redenen het bestek opbergt in een kast waarin het bestek door glas zichtbaar is. Verzekeraar heeft ook deze stelling niet betwist. De Commissie is van oordeel dat Consument voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het bestek als gebruiksvoorwerp dient en die functie in dit geval ook niet heeft verloren.

"Het tentoonstellen van gebruiksvoorwerpen brengt, anders dan Verzekeraar stelt, naar het oordeel van de Commissie niet zonder meer mee dat het om een verzameling gaat, maar heeft, in een geval als hier aan de orde waarin de voorwerpen dagelijks worden gebruikt, veeleer te maken met de persoonlijke voorkeur van Consument. Van het tentoonstellen als bestemming van het bestek in de door Verzekeraar bedoelde zin, is naar het oordeel van de Commissie geen sprake.

"De Commissie is verder van oordeel dat het aantal exemplaren niet bepalend is voor de vraag of sprake is van een verzameling maar als één van de omstandigheden moet worden meegewogen. Naar het oordeel van de Commissie is het aantal van drie sets, gelet op de overige omstandig-heden en de door Consument gegeven toelichting, niet zodanig dat om die reden van een verzameling moet worden gesproken. Het argument van Verzekeraar dat het bestek is gekocht bij een antiquair /juwelier, maakt dat onder de hier aan de orde zijnde omstandigheden niet anders, omdat Consument voldoende gemotiveerd, en onbetwist, heeft gesteld, dat het bestek dagelijks wordt gebruikt en nog steeds die functie als doel heeft. Alle omstandigheden in ogenschouw genomen is de Commissie van oordeel dat het bestek niet als verzameling kan worden aangemerkt."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...