Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek via Pixabay

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof het een verzameling. De verzekeraar wilde daarom niet meer uitkeren dan het volgens de polis maximaal verzekerde bedrag voor bijzondere bezittingen (uitspraak GC 2019-968).

De Geschillencommissie "volgt het standpunt van Consument dat het bestek in de gegeven omstandigheden niet als verzameling moet worden aangemerkt. Hierbij neemt de Commissie het volgende in aanmerking. Consument heeft allereerst gemotiveerd gesteld dat het bestek dagelijks wordt gebruikt en tot de huisraad behoort. Verzekeraar heeft dit niet betwist. Consument heeft ook uitgelegd dat hij om praktische redenen het bestek opbergt in een kast waarin het bestek door glas zichtbaar is. Verzekeraar heeft ook deze stelling niet betwist. De Commissie is van oordeel dat Consument voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het bestek als gebruiksvoorwerp dient en die functie in dit geval ook niet heeft verloren.

"Het tentoonstellen van gebruiksvoorwerpen brengt, anders dan Verzekeraar stelt, naar het oordeel van de Commissie niet zonder meer mee dat het om een verzameling gaat, maar heeft, in een geval als hier aan de orde waarin de voorwerpen dagelijks worden gebruikt, veeleer te maken met de persoonlijke voorkeur van Consument. Van het tentoonstellen als bestemming van het bestek in de door Verzekeraar bedoelde zin, is naar het oordeel van de Commissie geen sprake.

"De Commissie is verder van oordeel dat het aantal exemplaren niet bepalend is voor de vraag of sprake is van een verzameling maar als één van de omstandigheden moet worden meegewogen. Naar het oordeel van de Commissie is het aantal van drie sets, gelet op de overige omstandig-heden en de door Consument gegeven toelichting, niet zodanig dat om die reden van een verzameling moet worden gesproken. Het argument van Verzekeraar dat het bestek is gekocht bij een antiquair /juwelier, maakt dat onder de hier aan de orde zijnde omstandigheden niet anders, omdat Consument voldoende gemotiveerd, en onbetwist, heeft gesteld, dat het bestek dagelijks wordt gebruikt en nog steeds die functie als doel heeft. Alle omstandigheden in ogenschouw genomen is de Commissie van oordeel dat het bestek niet als verzameling kan worden aangemerkt."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-654) Consument doet een beroep op haar Inboedelverzekering bij NN vanwege waterschade. Doordat er veel tijd zit tussen de schade en het...