"Zorgplicht is meer dan premies vergelijken"

Laptop

"Zorgplicht is meer dan premies vergelijken." Aldus AS Support bij de aankondiging van de Risicoscanner die zij half november verwacht te lanceren.

Oprichter Rien Eyzenga van AS Support: ""Gesuggereerd werd onlangs dat de adviseur die zijn relaties niet actief zou benaderen met alternatieve premievoorstellen, zijn zorgplicht onjuist zou invullen. Daarbij werd compleet voorbij gegaan aan de vraag wat de zorgplicht nu feitelijk inhoudt. Want het doen van alternatieve premievoorstellen is maar een (heel klein) deel van die zorgplicht. Sterker nog, wanneer de adviseur wel een nieuw premievoorstel zou doen, zonder daarbij na te gaan of de bestaande polis nog steeds passend is, zou hij een gerede kans kunnen lopen aangesproken te worden indien de polis bij een uitkering onvoldoende dekking zou geven. De zorgplicht vraagt niet om een periodieke premievergelijking, maar om een complete periodieke scan waarmee nagegaan wordt of producten nog steeds ‘passend’ zijn.

"Zorgplicht heeft alles te maken met het actueel houden van gegevens en het daarmee passend houden van geadviseerde financiële producten. Alleen heeft de consument daar zelf ook een taak. Om vooral dat laatste duidelijk te maken, zal voor de FA ook een filmpje beschikbaar zijn voor op zijn eigen website."

Eyzenga omschrijft de Risicoscanner als "een intelligent systeem, dat straks de plaats kan gaan innemen van het periodieke service- en inventarisatiegesprek. Met de Risicoscanner kan de adviseur volstaan zijn klant periodiek uit te nodigen in te loggen op zijn (beveiligde) persoonlijke Risicoscan, om daar de eerder vastgelegde gegevens en antwoorden na te lopen en aan te geven in hoeverre die wel of niet meer actueel zijn. Waarna de adviseur met de antwoorden de klantportefeuille weer kan aanpassen aan de nieuwe realiteit, of nieuwe voorstellen kan doen.

"De Risicoscanner inventariseert, controleert kentekens bij het RDW, legt vast, agendeert, maakt hiaten duidelijk, rekent zelfstandig gegevens door en koppelt ze allemaal terug naar de adviseur. Want het doel is om de consument snel inzicht te geven en de adviseur te helpen zijn zorgplicht ingevuld te krijgen. Met dat doel zijn in de Risicoscanner ook een inboedelwaardemeter aanwezig, een herbouwwaardemeter en een volledig nieuwe rekentool waarmee direct de financiële gevolgen van overlijden in beeld gebracht kunnen worden, zodat ook op dat terrein passend geadviseerd kan worden."

Filmpje om klant in beweging te brengen

Om de consument daadwerkelijk in beweging te krijgen, komt AS Support met een filmpje.

Eyzenga: "Zorgplicht heeft alles te maken met het actueel houden van gegevens en het daarmee passend houden van geadviseerde financiële producten. Alleen heeft de consument daar zelf ook een taak. Om vooral dat laatste duidelijk te maken, zal voor de FA ook een filmpje beschikbaar zijn voor op zijn eigen website."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Klager maakt zorgplichtschending niet concreet

Klager maakt zorgplichtschending niet concreet

(Kifid-uitspraak GC 2020-381) Zorgplicht Assurantietussenpersoon, beleggingsverzekeringen afgesloten via Tussenpersoon. Consument stelt dat Tussenpersoon bij de...

Specifieke normering zorgplicht beheerfase?

Specifieke normering zorgplicht beheerfase?

De AFM gaat het komende jaar inventariseren waar behoefte bestaat aan concretisering van het wettelijk zorgplichtkader. Dat kondigt de toezichthouder aan in zijn...

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

De adviseur die in het holst van de nacht naar een brandschade snelt, hoeft niet alle clausules in de betreffende polis paraat te hebben. Dat vindt de Rechtbank...

Adviseur moet zorgen voor compleet dossier

Adviseur moet zorgen voor compleet dossier

De adviseur moet er voor zorgen, aldus Kifid in uitspraak GC 2020-334 dat een dossier compleet is, zodat een gedegen advies kan worden uitgebracht. Dat de adviseur...

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

Een adviseur schond volgens de Rechtbank Den Haag zijn zorgplicht door een e-mail onvoldoende aandachtig te lezen. Maar omdat er geen schade door is ontstaan, krijgt...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur (blog)

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur (blog)

(door Chris de Bruin, Bureau mr. de Bruin) Een belangrijke uitspraak voor de praktijk met drie kernpunten: Kifid-uitspraak GC 2020-251, gepubliceerd op 27 maart....

Schending zorgplicht kost Aon Meeùs acht mille

Schending zorgplicht kost Aon Meeùs acht mille

Aon Meeùs moet een klant bijna 8.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument vroeg adviseur per e-mail van 23 december 2011 of dekking...

AS Support stelt Risicoscanner tijdelijk gratis beschikbaar

AS Support stelt Risicoscanner tijdelijk gratis beschikbaar

AS Support stelt de Risicoscanner twee maanden lang gratis aan alle zelfstandige financieel adviseurs beschikbaar. "Door het ellendige coronavirus wordt het voor...