"Zorgplicht is meer dan premies vergelijken"

Laptop

"Zorgplicht is meer dan premies vergelijken." Aldus AS Support bij de aankondiging van de Risicoscanner die zij half november verwacht te lanceren.

Oprichter Rien Eyzenga van AS Support: ""Gesuggereerd werd onlangs dat de adviseur die zijn relaties niet actief zou benaderen met alternatieve premievoorstellen, zijn zorgplicht onjuist zou invullen. Daarbij werd compleet voorbij gegaan aan de vraag wat de zorgplicht nu feitelijk inhoudt. Want het doen van alternatieve premievoorstellen is maar een (heel klein) deel van die zorgplicht. Sterker nog, wanneer de adviseur wel een nieuw premievoorstel zou doen, zonder daarbij na te gaan of de bestaande polis nog steeds passend is, zou hij een gerede kans kunnen lopen aangesproken te worden indien de polis bij een uitkering onvoldoende dekking zou geven. De zorgplicht vraagt niet om een periodieke premievergelijking, maar om een complete periodieke scan waarmee nagegaan wordt of producten nog steeds ‘passend’ zijn.

"Zorgplicht heeft alles te maken met het actueel houden van gegevens en het daarmee passend houden van geadviseerde financiële producten. Alleen heeft de consument daar zelf ook een taak. Om vooral dat laatste duidelijk te maken, zal voor de FA ook een filmpje beschikbaar zijn voor op zijn eigen website."

Eyzenga omschrijft de Risicoscanner als "een intelligent systeem, dat straks de plaats kan gaan innemen van het periodieke service- en inventarisatiegesprek. Met de Risicoscanner kan de adviseur volstaan zijn klant periodiek uit te nodigen in te loggen op zijn (beveiligde) persoonlijke Risicoscan, om daar de eerder vastgelegde gegevens en antwoorden na te lopen en aan te geven in hoeverre die wel of niet meer actueel zijn. Waarna de adviseur met de antwoorden de klantportefeuille weer kan aanpassen aan de nieuwe realiteit, of nieuwe voorstellen kan doen.

"De Risicoscanner inventariseert, controleert kentekens bij het RDW, legt vast, agendeert, maakt hiaten duidelijk, rekent zelfstandig gegevens door en koppelt ze allemaal terug naar de adviseur. Want het doel is om de consument snel inzicht te geven en de adviseur te helpen zijn zorgplicht ingevuld te krijgen. Met dat doel zijn in de Risicoscanner ook een inboedelwaardemeter aanwezig, een herbouwwaardemeter en een volledig nieuwe rekentool waarmee direct de financiële gevolgen van overlijden in beeld gebracht kunnen worden, zodat ook op dat terrein passend geadviseerd kan worden."

Filmpje om klant in beweging te brengen

Om de consument daadwerkelijk in beweging te krijgen, komt AS Support met een filmpje.

Eyzenga: "Zorgplicht heeft alles te maken met het actueel houden van gegevens en het daarmee passend houden van geadviseerde financiële producten. Alleen heeft de consument daar zelf ook een taak. Om vooral dat laatste duidelijk te maken, zal voor de FA ook een filmpje beschikbaar zijn voor op zijn eigen website."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Afname aantal ORV's zorgelijk"

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

De afname van het aantal ORV’s (en arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen) is zorgelijk, meent De Hypotheekshop. De adviesketen juicht het dan ook...

Data-uitwisseling: adviesketens zetten geldverstrekkers onder druk

Data-uitwisseling: adviesketens zetten geldverstrekkers onder druk

Diverse adviesketens werken inmiddels met een door de klant ondertekende ‘opdracht tot data-uitwisseling’. Hierin verzoekt de klant de geldverstrekker...

Harder lopen voor zachte clausules

Harder lopen voor zachte clausules

(door Rik Steentjes, Steentjes Verzekeringen) Harde clausules in zakelijke schadepolissen rukken op. Mijn onderzoek laat zien dat de meeste adviseurs hier terdege...

NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht

NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht

NIBE-SVV organiseert op maandagavond 25 november het webinar 'De vernieuwing van zorgplicht'. Te gast zijn deze keer Silvia Janssen, eigenaar van Onkar Compliance,...

AS Support introduceert hypotheekmodule ‘Rente-alert'

AS Support introduceert hypotheekmodule ‘Rente-alert'

AS Support heeft zijn aanbod uitgebreid met de nieuwe hypotheekmodule 'Rente-alert'. "Deze allernieuwste module zorgt ervoor", aldus AS Support, "dat iedere relatie...

Verzaken zorgplicht kost adviseur meer dan acht mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur meer dan acht mille

Een adviseur moet meer dan 8.000 euro aan zijn klant betalen wegens verzaking van de zorgplicht. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...

Zorgplicht: kopzorg of vanzelfsprekendheid?

Zorgplicht: kopzorg of vanzelfsprekendheid?

(door Richard Meinders, SVC Groep) Het Kifid heeft met haar recente uitspraken over de zorgplicht van bemiddelaars ten aanzien van premiedalingen op het gebied...

Jacht op adviseur geopend?

Jacht op adviseur geopend?

BEHEER – Terecht was er de afgelopen weken veel aandacht voor uitspraken GC 2019-623 en -625. De Geschillencommissie stelt hierin nogmaals dat de adviseur...

Adviseur moet deel nodeloos betaalde premie vergoeden

Adviseur moet deel nodeloos betaalde premie vergoeden

Een adviseur moet een klant twee derde van de nodeloos betaalde premie vergoeden, nadat hij een niet adequate verzekering onnodig lang liet doorlopen. Tot dat oordeel...

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Kifid is van oordeel dat het feit dat de omstandigheden anders waren dan verwacht werd, in grote mate voor risico van de adviseur komt.  Zij laat een adviseur...