Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Operatie via Pixabay blauw

Is het slim om het eigen risico basisverzekering zorg complexer te maken? Dat vraagt Zorgverzekeraars Nederland zich af in haar reactie op de woensdag gesloten internetconsultatie ‘Slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg’.

ZN: “Het voorstel gaat uit van de invoering van een maximale inhouding op het eigen risico van de verzekerde van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Zorgverzekeraars stellen vast dat de maatregel technisch lastig uitvoerbaar is. Het gaat naar verwachting gepaard gaat met extra administratieve lasten en hogere incasso- en uitvoeringskosten. Onze grootste zorg is dat de maatregel niet zo zeer slim is, maar vooral complex. Zorgverzekeraars vrezen dat verzekerden door de aanpassing van het eigen risico meer moeite gaan krijgen om hun rekeningen van het eigen risico te begrijpen. Ook zorgverleners in het ziekenhuis kunnen vragen verwachten van hun patiënten. De gewenste gedragseffecten en financiële opbrengsten die het kabinet bij de maatregel noemt, zijn naar verwachting onzeker en beperkt."

Twee kiezen

ZN: “Door het aanpassen van het eigen risico zullen verzekerden te maken krijgen met nieuwe regels die niet goed aansluiten bij hun verwachtingen over wat wel/niet onder de maatregel valt. Wat is wel/niet een behandeling in het ziekenhuis waarvoor slechts 150 euro eigen risico betaald moet worden? Een voorbeeld: het trekken van twee kiezen door een kaakchirurg tijdens één bezoek. Dit zijn twee dbc-prestaties, waardoor de eigen bijdrage twee keer 150 euro zal worden. De verzekerde zal dit waarschijnlijk als één behandeling zien en een bijdrage van 150 euro verwachten.

“Zorgverzekeraars hebben bedenkingen bij de beoogde remgeldeffecten als het eigen risico wordt ‘opgeknipt’. Over het algemeen werkt het remgeldeffect het sterkst bij aanvang van een zorgvraag. In het voorstel verwacht het kabinet een remgeldeffect bij patiënten die al in behandeling van het ziekenhuis zijn (geweest). Zorgverzekeraars zijn benieuwd op basis van welke gronden het kabinet verwacht dat patiënten gaan afzien van een vervolgbehandeling of een andere behandeling in het ziekenhuis.

“In de huidige situatie is de uitvoering van het verplicht en vrijwillig eigen risico geen probleem. Als een verzekerde kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan merkt deze niets van het onderscheid tussen het verplichte en het vrijwillige deel. In de nota van toelichting van het ministerie van VWS staat een voorbeeld dat duidelijk laat zien dat een verzekerde straks een versnipperd eigen risico betaalt met meer losse bedragen en meer nota’s.

“In het geval dat de wetgever het eigen risico weer gaat indexeren, dan is dat ook van toepassing op het maximum van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Verzekerden moeten dan jaarlijks wennen aan twee nieuwe maximum bedragen voor het eigen risico. De ervaring van zorgverzekeraars uit het verleden is dat het jaarlijks aanpassen van het eigen risico voor veel verzekerden leidt tot ongenoegen en verwarring.”

Reactie toevoegen

 
Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Het nieuwe kabinet verlaagt het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van 385 euro naar 165 euro in 2027. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD,...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...