Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Operatie via Pixabay blauw

Is het slim om het eigen risico basisverzekering zorg complexer te maken? Dat vraagt Zorgverzekeraars Nederland zich af in haar reactie op de woensdag gesloten internetconsultatie ‘Slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg’.

ZN: “Het voorstel gaat uit van de invoering van een maximale inhouding op het eigen risico van de verzekerde van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Zorgverzekeraars stellen vast dat de maatregel technisch lastig uitvoerbaar is. Het gaat naar verwachting gepaard gaat met extra administratieve lasten en hogere incasso- en uitvoeringskosten. Onze grootste zorg is dat de maatregel niet zo zeer slim is, maar vooral complex. Zorgverzekeraars vrezen dat verzekerden door de aanpassing van het eigen risico meer moeite gaan krijgen om hun rekeningen van het eigen risico te begrijpen. Ook zorgverleners in het ziekenhuis kunnen vragen verwachten van hun patiënten. De gewenste gedragseffecten en financiële opbrengsten die het kabinet bij de maatregel noemt, zijn naar verwachting onzeker en beperkt."

Twee kiezen

ZN: “Door het aanpassen van het eigen risico zullen verzekerden te maken krijgen met nieuwe regels die niet goed aansluiten bij hun verwachtingen over wat wel/niet onder de maatregel valt. Wat is wel/niet een behandeling in het ziekenhuis waarvoor slechts 150 euro eigen risico betaald moet worden? Een voorbeeld: het trekken van twee kiezen door een kaakchirurg tijdens één bezoek. Dit zijn twee dbc-prestaties, waardoor de eigen bijdrage twee keer 150 euro zal worden. De verzekerde zal dit waarschijnlijk als één behandeling zien en een bijdrage van 150 euro verwachten.

“Zorgverzekeraars hebben bedenkingen bij de beoogde remgeldeffecten als het eigen risico wordt ‘opgeknipt’. Over het algemeen werkt het remgeldeffect het sterkst bij aanvang van een zorgvraag. In het voorstel verwacht het kabinet een remgeldeffect bij patiënten die al in behandeling van het ziekenhuis zijn (geweest). Zorgverzekeraars zijn benieuwd op basis van welke gronden het kabinet verwacht dat patiënten gaan afzien van een vervolgbehandeling of een andere behandeling in het ziekenhuis.

“In de huidige situatie is de uitvoering van het verplicht en vrijwillig eigen risico geen probleem. Als een verzekerde kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan merkt deze niets van het onderscheid tussen het verplichte en het vrijwillige deel. In de nota van toelichting van het ministerie van VWS staat een voorbeeld dat duidelijk laat zien dat een verzekerde straks een versnipperd eigen risico betaalt met meer losse bedragen en meer nota’s.

“In het geval dat de wetgever het eigen risico weer gaat indexeren, dan is dat ook van toepassing op het maximum van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Verzekerden moeten dan jaarlijks wennen aan twee nieuwe maximum bedragen voor het eigen risico. De ervaring van zorgverzekeraars uit het verleden is dat het jaarlijks aanpassen van het eigen risico voor veel verzekerden leidt tot ongenoegen en verwarring.”

Reactie toevoegen

 
Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

Anders dan vorig seizoen hebben financieel adviseurs dit keer toegang tot de polis Zorg Voordelig van Nationale-Nederlanden. De polis wordt tegelijkertijd als voorheen...

ZN: "Contractering gezamenlijke verantwoordelijkheid"

ZN: "Contractering gezamenlijke verantwoordelijkheid"

Het is onterecht dat de Consumentenbond de verantwoordelijkheid voor tijdige contractering alleen bij de zorgverzekeraars neerlegt. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland....

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de contractering van zorgaanbieders dit jaar weer niet rond is bij de start van het overstapseizoen. De Consumentenbond...

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Overstappen.nl verwacht een recordaantal overstappers bij de zorgverzekering, nu de premies fors stijgen. Eva van Erk, Zorgexpert van Overstappen.nl geeft aan: “De...

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

De zorgpremie stijgt met gemiddeld bijna negen euro oftewel 6,3 procent per maand naar 147 euro. Dat heeft Geld.nl in kaart gebracht. De goedkoopste basisverzekering...

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Stad Holland verhoogt de premie van de basisverzekering zorg volgende jaar met 14,40 euro per maand. Tegelijkertijd verandert de verzekering in een combinatiepolis. De...

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Volgend jaar betalen verzekerden van Zorg en Zekerheid 147,95 euro per maand voor de Zorg Zeker Polis. Dat is lager dan de berekening van het Ministerie van VWS,...

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Te vinden op de website van Adfiz: het PE-document dat Zorgverzekeraars Nederland jaarlijks opstelt - in samenwerking met onder andere Adfiz - over de belangrijkste...