Zorgverzekeraars moeten meer informatie geven over collectiviteiten

Stethoscoop

Per 1 november worden de regels inzake informatieverstrekking door zorgverzekeraars over collectiviteiten en (bijna) identieke polissen aangescherpt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft in haar 'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2016' dat zij een wijziging van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010) heeft vastgesteld. 

Volgens de regeling moeten zorgverzekeraars vanaf november 2017 op hun website informatie geven over collectiviteiten. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat een collectiviteit, zoals bijvoorbeeld een werkgever, belangenorganisatie of sportvereniging, informatie geeft aan consumenten over welke modelovereenkomst van welke zorgverzekeraar er wordt aangeboden en wat de eventuele verschillen zijn tussen de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar en de modelovereenkomst met collectiviteitskorting.

Tussenpersoon

Diezelfde informatie moet aan consumenten worden gegeven als niet de collectiviteiten zelf, maar eventuele derden een modelovereenkomst met collectiviteitskorting aanbieden (zoals een volmacht of een tussenpersoon) op basis van afspraken daarover met de zorgverzekeraar. Ook daarvoor is de zorgverzekeraar verantwoordelijk. De NZa zal hier op toezien vanaf het moment van inwerkingtreding van de aangepaste regeling. 

(Nagenoeg) gelijke polissen

Wanneer binnen een concern polissen worden aangeboden die (vrijwel) gelijk zijn wat betreft de te verzekeren prestaties en de keuzemogelijkheden tussen zorgaanbieders, moet iedere betrokken zorgverzekeraar in een overzicht op zijn website vermelden dat deze polissen (vrijwel) gelijk zijn. Ook het soort informatie dat in het overzicht moet komen, is in de regeling gespecificeerd. De verplichting tot het vermelden van een dergelijk overzicht wordt per 1 november uitgebreid naar polissen die op bovenstaande punten (nagenoeg) gelijk zijn en vanuit individuele zorgverzekeraars worden aangeboden.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Modernisering GVS afgeblazen

Modernisering GVS afgeblazen

Minister Kuipers blaast de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) af, nadat hij haar eerder al had uitgesteld. Met het niet doorvoeren van...

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Bij hun keuze wel of niet over te stappen van zorgpolis was ruim een derde van alle verzekerden zich er niet van bewust dat er nog onderhandelingen liepen tussen...

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister Kuipers laat onderzoeken uitvoeren “waaruit aanpassingen kunnen volgen die de kruissubsidiëring van zorgverzekerden zonder vrijwillig eigen risico...

Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Is het slim om het eigen risico basisverzekering zorg complexer te maken? Dat vraagt Zorgverzekeraars Nederland zich af in haar reactie op de woensdag gesloten internetconsultatie...

Jos Baeten (a.s.r.): “Kosten volmacht mogen niet hoger zijn dan onze eigen kosten”

Jos Baeten (a.s.r.): “Kosten volmacht mogen niet hoger zijn dan onze eigen kosten”

a.s.r. behoudt vol het geloof in de volmachttekening. Deze is belangrijk, aldus CEO Jos Baeten. Baeten tegenover VVP bij de presentatie van de jaarcijfers: “Steeds...

Minister houdt vast aan overstapseizoen bij zorgverzekering

Minister houdt vast aan overstapseizoen bij zorgverzekering

Minister Kuipers vindt het niet gewenst dat zorgverzekerden elk moment van het jaar kunnen overstappen. Dat schrijft hij in een reactie op vragen van Radar. In het...

Vooral jongeren betalen meer voor zorgverzekering

Vooral jongeren betalen meer voor zorgverzekering

De gestegen zorgpremies in 2023 raken vooral jongeren tot 25 jaar, blijkt uit de Datamonitor zorgverzekeringen van Geld.nl. Consumenten tussen de achttien en 25...

Aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg is in 2025

Aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg is in 2025

Het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg wordt per 2025 aangepast naar maximaal 150 euro per declarabele prestatie, waarbij de totale hoogte...

"Zorgverzekeraars moeten wel tegengas geven bij contractering"

"Zorgverzekeraars moeten wel tegengas geven bij contractering"

“Ik maak mij zorgen over de polarisatie in het debat over de zorg en de contractering.” Aldus Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland,...

Eigen risico 150 euro per prestatie in medisch-specialistische zorg

Eigen risico 150 euro per prestatie in medisch-specialistische zorg

Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van een maximum eigen risico van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Minister Kuipers van VWS...