"Zwangerschap na eerste dag ingangsdatum AOV toch niet gedekt"

Zwanger via Pixabay

Volgens AOVergelijken.nl (een initiatief van financieel adviseur Geijsel Kroon) maakt De Amersfoortse haar bewering dat haar AOV zwangerschap na de eerste dag van de ingangsdatum van de polis dekt niet waar.

Volgens de polisvoorwaarden krijgt de verzekerde een uitkering als de datum waarop de zwangerschap van de verzekerde is ontstaan, ligt na de ingangsdatum van de verzekering. Dit betekent dat de uitgerekende datum van de verloskundige volgens De Amersfoortse ten minste 40 weken na de ingangsdatum van de verzekering moet zijn.

Deze norm wordt vaak gehanteerd. Echter, blogt directeur Wilfred Mooij van Geijsel Kroon en AOVergelijken.nl: “De gemiddelde zwangerschap duurt geen 40 maar 38 weken. De vermoedelijke bevallingsdatum wordt namelijk uitgerekend door 40 weken op te tellen bij de eerste dag van de laatste menstruatie. Maar pas twee weken na de laatste dag van de eerste menstruatie kan een bevruchting plaatsvinden. En De Amersfoortse rekent vervolgens vanaf de uitgerekende bevallingsdatum niet met 38 maar met 40 weken terug. Het gevolg hiervan is dat De Amersfoortse toch een uitkering kan afwijzen van een vrouw die na de ingangsdatum van de AOV zwanger is geworden. Zelfs de officiële verklaring van de verloskundige dat de conceptiedatum na de ingangsdatum van de polis ligt, maakte geen verschil. Wij voelen ons misleid en de betreffende verzekerde natuurlijk ook."

Mooij vindt verder dat De Amersfoortse niet duidelijk is bij de voorlopige AOV-dekking, “waarin met geen woord wordt gerept over zwangerschap. Voorwaarden en communicatie moeten loepzuiver zijn en mogen geen twijfel zaaien”. Volgens AOVergelijken is mogelijk zelfs sprake van discriminatie op grond van geslacht.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tulpenfonds start bewustwordingscampagne

Tulpenfonds start bewustwordingscampagne

“In onze campagne laten we zien wat redenen kunnen zijn voor ZZP'ers om een financieel vangnet te regelen.” Aldus Maudie Derks, oprichter Tulpenfonds,...

Stappenplan voor AOV-onderhoud

Stappenplan voor AOV-onderhoud

FinRust samen met Bureau DFO een stappenplan ontwikkeld voor AOV-onderhoud. Bij het stappenplan zitten ondersteunende materialen als voorbeeld e-mails, vragenlijsten...

Prijsvechters AOV hebben de markt verlaten

Prijsvechters AOV hebben de markt verlaten

Goedkopere AOV’s die in 2018 en 2019 de gemiddelde premies nog verder naar beneden drukten zijn inmiddels van de markt verdwenen, zo blijkt uit onderzoek door...

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard...

AFM: "Kennis- en ervaringstoets AOV verdient verbetering"

AFM: "Kennis- en ervaringstoets AOV verdient verbetering"

De kennis- en ervaringstoetsen bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten beter. De kwaliteit wisselt sterk, blijkt uit AFM-onderzoek...

Mensen vitaal houden

Mensen vitaal houden

(Uit katern Zorgverzekering VVP 5-2020) “Het zorgverzekeringsstelsel zou verzekeraars meer moeten prikkelen preventie te stimuleren. Dat gold altijd al,...

Tulpenfonds houdt AOV-premie gelijk

Tulpenfonds houdt AOV-premie gelijk

Het Tulpenfonds heeft besloten tegen de lijn in van andere aanbieders, de premie van haar arbeidsongeschiktheidsverzekering niet te verhogen. Maudie Derks, CEO van...

SharePeople vergroot vangnet

SharePeople vergroot vangnet

SharePeople gaat het voor ZZP’ers met een (tijdelijk) lager inkomen van gemiddeld 1.000 euro netto per maand ook mogelijk maken zich te voorzien van een vangnet...

Temper voegt AOV toe aan aanbod voor freeflexers

Temper voegt AOV toe aan aanbod voor freeflexers

In samenwerking met Tulpenfonds en insurtech Alicia is Temper gestart met het aanbieden van een AOV voor freeflexers. Niels Arntz, mede-oprichter van Temper: "Sociale...

Reaal AOV lanceert verbeterde offertetool

Reaal AOV lanceert verbeterde offertetool

Reaal AOV heeft een vernieuwde offertetool gelanceerd. Zo is het nu mogelijk om premiegevolgen van keuzes binnen een Reaal AOV te vergelijken, een offerte te sturen...