"Zwangerschap na eerste dag ingangsdatum AOV toch niet gedekt"

Zwanger via Pixabay

Volgens AOVergelijken.nl (een initiatief van financieel adviseur Geijsel Kroon) maakt De Amersfoortse haar bewering dat haar AOV zwangerschap na de eerste dag van de ingangsdatum van de polis dekt niet waar.

Volgens de polisvoorwaarden krijgt de verzekerde een uitkering als de datum waarop de zwangerschap van de verzekerde is ontstaan, ligt na de ingangsdatum van de verzekering. Dit betekent dat de uitgerekende datum van de verloskundige volgens De Amersfoortse ten minste 40 weken na de ingangsdatum van de verzekering moet zijn.

Deze norm wordt vaak gehanteerd. Echter, blogt directeur Wilfred Mooij van Geijsel Kroon en AOVergelijken.nl: “De gemiddelde zwangerschap duurt geen 40 maar 38 weken. De vermoedelijke bevallingsdatum wordt namelijk uitgerekend door 40 weken op te tellen bij de eerste dag van de laatste menstruatie. Maar pas twee weken na de laatste dag van de eerste menstruatie kan een bevruchting plaatsvinden. En De Amersfoortse rekent vervolgens vanaf de uitgerekende bevallingsdatum niet met 38 maar met 40 weken terug. Het gevolg hiervan is dat De Amersfoortse toch een uitkering kan afwijzen van een vrouw die na de ingangsdatum van de AOV zwanger is geworden. Zelfs de officiële verklaring van de verloskundige dat de conceptiedatum na de ingangsdatum van de polis ligt, maakte geen verschil. Wij voelen ons misleid en de betreffende verzekerde natuurlijk ook."

Mooij vindt verder dat De Amersfoortse niet duidelijk is bij de voorlopige AOV-dekking, “waarin met geen woord wordt gerept over zwangerschap. Voorwaarden en communicatie moeten loepzuiver zijn en mogen geen twijfel zaaien”. Volgens AOVergelijken is mogelijk zelfs sprake van discriminatie op grond van geslacht.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Mensen vitaal houden

Mensen vitaal houden

(Uit katern Zorgverzekering VVP 5-2020) “Het zorgverzekeringsstelsel zou verzekeraars meer moeten prikkelen preventie te stimuleren. Dat gold altijd al,...

Tulpenfonds houdt AOV-premie gelijk

Tulpenfonds houdt AOV-premie gelijk

Het Tulpenfonds heeft besloten tegen de lijn in van andere aanbieders, de premie van haar arbeidsongeschiktheidsverzekering niet te verhogen. Maudie Derks, CEO van...

SharePeople vergroot vangnet

SharePeople vergroot vangnet

SharePeople gaat het voor ZZP’ers met een (tijdelijk) lager inkomen van gemiddeld 1.000 euro netto per maand ook mogelijk maken zich te voorzien van een vangnet...

Temper voegt AOV toe aan aanbod voor freeflexers

Temper voegt AOV toe aan aanbod voor freeflexers

In samenwerking met Tulpenfonds en insurtech Alicia is Temper gestart met het aanbieden van een AOV voor freeflexers. Niels Arntz, mede-oprichter van Temper: "Sociale...

Reaal AOV lanceert verbeterde offertetool

Reaal AOV lanceert verbeterde offertetool

Reaal AOV heeft een vernieuwde offertetool gelanceerd. Zo is het nu mogelijk om premiegevolgen van keuzes binnen een Reaal AOV te vergelijken, een offerte te sturen...

Landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Verzekeraars en wetenschappers starten het landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (LDAO). Het gaat om het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse...

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

MoneyView heeft op haar corona-website ook een overzicht geplaatst van relevante voorwaarden vanarbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dienstverlening die verzekeraars...

Het werk gaat door... Wilfred Mooij

Het werk gaat door... Wilfred Mooij

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Verzekeraars bieden ZZP’er passende oplossing betaling AOV

Verzekeraars bieden ZZP’er passende oplossing betaling AOV

Verzekeraars willen zelfstandig ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege het coronavirus in de problemen komen, zo goed mogelijk...

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) wijst ondernemers die de gevolgen van het coronavirus bespeuren op het voordeel van werktijdverkorting ten opzichte...