"ZZP'er kan prima pensioen opbouwen in PPI"

Herman Kappelle NIEUW

ZZP'ers kunnen prima hun pensioen opbouwen in een PPI. Dat blogt pensioenkenner Herman Kappelle. Hij noemt het hoopgevend dat minister Koolmees een opening wat dit betreft lijkt te creëren. 

Kapelle: "In 2010, bij het tot stand komen van de wetgeving die de PPI mogelijk maakte, koos de Nederlandse regering er nadrukkelijk voor om de werking te beperken tot pensioenen die onder de Pensioenwet vallen. Dit terwijl de PPI op grond van de Europese IORP-richtlijn alle arbeidsgerelateerde pensioenregelingen mag uitvoeren.

 

"Koolmees lijkt nu een opening te bieden om de ZZP’er de mogelijkheid te geven bij een PPI een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dat juich ik van harte toe. Een speciaal daartoe opgerichte PPI voor zelfstandigen waar Koolmees op hint, is wat mij betreft helemaal niet nodig. Er zijn inmiddels voldoende PPI-en die bewezen hebben dergelijke regelingen prima te kunnen uitvoeren. Het is per definitie een beschikbare premieregeling. Dus makkelijk uitvoerbaar en te realiseren zonder ingrijpende wetswijzigingen. Het wordt pensioen in de tweede pijler en dus is het fiscale kader de beschikbare premiestaffels zoals gepubliceerd door de Belastingdienst. De daarin opgenomen percentages worden toegepast op de pensioengrondslag. Voor een ZZP’er is die de 'P' uit de formule om de jaarruimte voor de aftrekbare lijfrentepremie in de derde pijler te bepalen. Die grondslag kan uitstekend ook dienen als pensioengrondslag voor een tweede pijler pensioen voor de ZZP’er op basis van de fiscale beschikbare premie staffels.

"En als we dan toch bezig zijn, laten we dan meteen de directeur-grootaandeelhouder onder de Pensioenwet brengen. Kan hij zijn pensioen ook bij de PPI opbouwen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Highlights uit Pensioenbrief Koolmees

Highlights uit Pensioenbrief Koolmees

Swalef pensioenjuristen en academie heeft de belangrijkste punten uit de Pensioenbrief die minister Koolmees onlangs naar de Tweee Kamer stuurde overzichtelijk op...

Nederland wijst onderhandelingsakkoord PEPP af

Nederland wijst onderhandelingsakkoord PEPP af

Het kabinet stemt niet in met het onderhandelaarsakkoord inzake PEPP (Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct). Minister Hoekstra meldt de Tweede Kamer: "Het kabinet...

Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Vanaf 30 september 2019 zal een navigatiemetafoor gebruikt worden om deelnemers van werkgeverspensioenregelingen beter inzicht te geven in hun toekomstig ouderdomspensioen. Een...

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Door het directe fiscale voordeel voor de jaarruimte te vergroten en de termijn van de reserveringsruimte te verlengen, zal het voor ZZP'ers aantrekkelijker worden...

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Nibe-SVV organiseert maandagavond 21 januari een gratis webinar over pensioen. Als specialist neemt plaats aan tafel Gerard Staats (Fiscaal jurist aan Fiscaal...

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Het ministerie van SZW heeft een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Met dit formulier kan...