"ZZP'er kan prima pensioen opbouwen in PPI"

Herman Kappelle NIEUW

ZZP'ers kunnen prima hun pensioen opbouwen in een PPI. Dat blogt pensioenkenner Herman Kappelle. Hij noemt het hoopgevend dat minister Koolmees een opening wat dit betreft lijkt te creëren. 

Kapelle: "In 2010, bij het tot stand komen van de wetgeving die de PPI mogelijk maakte, koos de Nederlandse regering er nadrukkelijk voor om de werking te beperken tot pensioenen die onder de Pensioenwet vallen. Dit terwijl de PPI op grond van de Europese IORP-richtlijn alle arbeidsgerelateerde pensioenregelingen mag uitvoeren.

 

"Koolmees lijkt nu een opening te bieden om de ZZP’er de mogelijkheid te geven bij een PPI een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dat juich ik van harte toe. Een speciaal daartoe opgerichte PPI voor zelfstandigen waar Koolmees op hint, is wat mij betreft helemaal niet nodig. Er zijn inmiddels voldoende PPI-en die bewezen hebben dergelijke regelingen prima te kunnen uitvoeren. Het is per definitie een beschikbare premieregeling. Dus makkelijk uitvoerbaar en te realiseren zonder ingrijpende wetswijzigingen. Het wordt pensioen in de tweede pijler en dus is het fiscale kader de beschikbare premiestaffels zoals gepubliceerd door de Belastingdienst. De daarin opgenomen percentages worden toegepast op de pensioengrondslag. Voor een ZZP’er is die de 'P' uit de formule om de jaarruimte voor de aftrekbare lijfrentepremie in de derde pijler te bepalen. Die grondslag kan uitstekend ook dienen als pensioengrondslag voor een tweede pijler pensioen voor de ZZP’er op basis van de fiscale beschikbare premie staffels.

"En als we dan toch bezig zijn, laten we dan meteen de directeur-grootaandeelhouder onder de Pensioenwet brengen. Kan hij zijn pensioen ook bij de PPI opbouwen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financials overtreden wet met volledig variabel belonen ZZP'er

Financials overtreden wet met volledig variabel belonen ZZP'er

De AFM merkt dat financiële ondernemingen soms gebruikmaken van freelancers of ZZP’ers die volledig variabel worden beloond. Hiermee overtreden zij de...

Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Er komt geen verplicht bestedingsdoel bij de nieuwe mogelijkheid om op de pensioendatum maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen....

Adviseurs willen minder kleine lettertjes in AOV

Adviseurs willen minder kleine lettertjes in AOV

Het acceptatieproces bij AOV mag transparanter. Dat vinden financieel adviseurs in het Kantar-onderzoek 'ZZP'ers en hun gedrag ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen',...

Adviseur cruciaal in keuzeproces ZZP'er wel of geen AOV

Adviseur cruciaal in keuzeproces ZZP'er wel of geen AOV

De financieel adviseur is cruciaal in het keuzeproces van de ZZP'er voor wel of geen AOV. Dat blijkt uit Kantar-onderzoek in opdracht van minister Koolmees, dat...

Minimumtarief voor ZZP’ers van 16 euro

Minimumtarief voor ZZP’ers van 16 euro

Er komt een minimumtarief voor ZZP’ers van zestien euro. Dit is een alternatief voor de verplichte arbeidsovereenkomst voor ZZP’ers aan de onderkant...

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Samen met een aantal maatschappelijke organisaties en het ministerie van SZW gaat het Verbond van Verzekeraars de pensioenopbouw van ZZP’ers stimuleren. Met...