1-20 van 212 resultaten


Verbond: Q&A coronavirus

Verbond: Q&A coronavirus

Het Verbond van Verzekeraars heeft op zijn website Vragen en Antwoorden rondom het coronavirus en verzekeringen geplaatst. Het Verbond: "Verzekeraars krijgen...

Coronavirus goed onder controle

Coronavirus goed onder controle

Twee derde van de lezers van VVP Online vindt dat verzekeraars, waaronder per 1 april NN, terecht de mobiele elektronica uit in de inboedelverzekering halen. Om...

Coronavirus: tijdelijke verruiming BMKB

Coronavirus: tijdelijke verruiming BMKB

Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden...

Coronavirus: Adfiz-bijeenkomsten opgeschort

Coronavirus: Adfiz-bijeenkomsten opgeschort

Alle door het Adfiz-bureau georganiseerde bijeenkomsten zijn met onmiddellijke ingang opgeschort vanwege het coronavirus. Het betreft: 19 maart - Jong Management, ...

Coronavirus: PE-examens verplaatst

Coronavirus: PE-examens verplaatst

Wft-exameninstituten zijn in verband met de coronacrisis bezig om geboekte Wft-examens te verzetten naar een datum na 6 april. "Houd er rekening mee dat u vóór...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...

Coronavirus en NHG

Coronavirus en NHG

Huishoudens met een NHG-hypotheek die door het coronavirus gedwongen werkloos worden of te maken krijgen met een substantiële inkomstenderving kunnen terugvallen...

Coronavirus en BKR

Coronavirus en BKR

Wat betekent een betaalregeling vanwege het coronavirus voor de BKR-registratie? Spreekt men een betaalregeling met de bank of een andere kredietaanbieder af, dan...

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Werkgevers krijgen vanwege de coronacrisis van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden....

Coronavirus en Noodfonds

Coronavirus en Noodfonds

Werkgevers worden opgeroepen tijdig aangifte te doen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid...

Oversterfte volledig door coronavirus

Oversterfte volledig door coronavirus

Op basis van de ontvangen doodsoorzaakverklaringen blijkt dat de oversterfte dit jaar volledig veroorzaakt is door sterfte aan het nieuwe coronavirus. Aldus het...

Rechtvaardigt coronavirus aanpassing voorwaarden?

Rechtvaardigt coronavirus aanpassing voorwaarden?

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) HYPOTHEKEN – Een zelfstandig ondernemer heeft in het verleden een krediethypotheek afgesloten. Binnen...

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen heeft in februari een klap van zes procent gekregen en liep daardoor terug van 101 naar 95 procent....

Weer bijeenkomst uitgesteld om coronavirus

Weer bijeenkomst uitgesteld om coronavirus

De Stichting toetsing verzekeraars stelt de themabijeenkomst Incassobeleid en betalingsachterstanden op 26 maart bij DELA in Eindhoven uit vanwege het coronavirus...

Coronavirus: 1.700 aanvragen voor werktijdverkorting

Coronavirus: 1.700 aanvragen voor werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling...

Coronavirus leidt tot economische recessie

Coronavirus leidt tot economische recessie

De impact van het coronavirus wordt steeds groter. Vandaar als nieuwe VVP-poll: 'Coronavirus leidt tot economische recessie'. Wat denkt u? Doe weer mee. Stemmen...

Coronavirus: ASR sluit alle vestigingen

Coronavirus: ASR sluit alle vestigingen

De Raad van Bestuur van ASR heeft besloten dat met ingang van maandag alles vestigingen van ASR dichtgaan tot nader order. Dit in het kader van de strijd tegen het...

Coronavirus: Klaverblad komt verzekerden tegemoet

Coronavirus: Klaverblad komt verzekerden tegemoet

Klaverblad Verzekeringen verzekert tijdens de coronacrisis tijdelijke maaltijdbezorging mee op de dekking voor motorrijtuigen.  Ook is zakelijke inventaris...

Coronavirus: vooralsnog weinig impact op Duitse verzekeraars

Coronavirus: vooralsnog weinig impact op Duitse verzekeraars

Duitse verzekeraars verwachten vooralsnog weinig impact van het coronavirus op hun verzekeringsbedrijf. Het Duitse Verbond van Verzekeraars (GDV): "Pandemiedekkingen...

Beperking voor huisgenoten van patiënten met coronavirus

Beperking voor huisgenoten van patiënten met coronavirus

Mensen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten met het coronavirus en die risico hebben gelopen moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat...