kifid

Forse claims vermeende schending nazorgplicht

Forse claims vermeende schending nazorgplicht

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) NAZORG – Sinds de uitspraak van de Kifid Commissie van Beroep dat er geen premienazorgplicht is bij...

Zorgvuldigheidstoets door Kifid?

Zorgvuldigheidstoets door Kifid?

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) ALGEMEEN – In het onlangs verschenen vierjaarlijkse evaluatierapport Kifid stellen de onderzoekers (SEO)...

Motorrijder geeft adviseur het nakijken…

Motorrijder geeft adviseur het nakijken…

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) MOTORVERZEKERING – De motorverzekerde onvoldoende informeren over de beveiligingseisen en de gevolgen...

ORV-uitspraak doorgetrokken naar AOV

ORV-uitspraak doorgetrokken naar AOV

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) NAZORG – Ter beoordeling lag de vraag voor of Vanbreda Risk & Benefits tekort is geschoten in zijn...

Opdracht teruggeven en toch factureren?

Opdracht teruggeven en toch factureren?

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) HYPOTHEKEN – In deze zaak hebben de consument en de adviseur een overeenkomst tot dienstverlening met...

Geen leeftijdsdiscriminatie

Geen leeftijdsdiscriminatie

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) HYPOTHEKEN – Mag een geldverstrekker bij het bepalen van de hypotheekvoorwaarden ‘ouderen’...

Tussentijds opzeggen? Wel eerst waarschuwen

Tussentijds opzeggen? Wel eerst waarschuwen

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) HYPOTHEKEN – Uit de uitspraak die elders op deze pagina is samengevat (GC 2020 -741) blijkt dat een...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...