quote

"Voorkomen dat ruimte ontstaat verworvenheden provisieverbod voor klant te niet te doen" Hanneke Hartman (Adfiz)

stelling

"Financieel adviseurs moeten net als banken maatschappelijk statuut ontwerpen"

Colofon

Colofon

VVP vakblad voor financieel adviseurs

 


Uitgegeven door:
Nijgh Periodieken BV
Stationsplein 2, 3112 HJ  Schiedam
Postbus 122, 3100 AC  Schiedam
www.nijgh.nl (menuoptie klantenservice)

 

Uitgever: Rinus Vissers

Formule: Nieuws- en achtergrondmagazine specifiek gericht op het intermediair. 
VVP heeft als doel het intermediair te helpen ondernemen.
Verschijningsfrequentie: tweewekelijks
Verschijning: dinsdag
Internet: www.vvponline.nl
E-mail: vvp@nijgh.nl

Twitter: www.twitter.com/vvpvandaag

Mobiel: www.vvponline.mobi


Hoofdredacteur: Willem Vreeswijk (010-4274191)

Redacteuren: Lennart Kik (010-4274161)
Toon Berendsen (010-4274185)
Redactie-secretariaat: Dora Pompe (010-4274160)

Persberichten: persbericht@vvponline.nl

Vaste medewerkers

Advertentieverkoop: Petra Hesselink (010-4274153)
fax: 010-4739911
e-mail: adv.vvp@nijgh.nl


Media-order: Carola Sjoukes (010-4274109)

Abonnementenservice: Tini van Schijndel (010-4274108)

Marketing (010-4274182)


Abonnementsprijs binnenland: € 147,-*

ATP abonnement: € 45,50*

Abonnementsprijs België: € 147,-

Los nummer: € 8,50*

www.vvponline.nl/abonneren
 

 

* prijzen zijn exclusief BTW

overig nieuws

 • ADFIZ TEGEN UITZONDERING PROVISIEVERBOD (1 reactie)

  "We willen voorkomen dat nu ruimte ontstaat om de verworvenheden van het provisieverbod voor de klant te niet te doen en het imago van de branche opnieuw ter discussie te stellen door de introductie van een uitzondering op het provisieverbod." Aldus Adfiz-directeur Hanneke Hartman in reactie op het voornemen van Financiën een uitzondering te maken op het provisieverbod bij het adviseren van hypotheekklanten met een betalingsachterstand.

 • "UITZONDERING PROVISIEVERBOD DUIDELIJK AFBAKENEN" (4 reacties)

  Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de uitzondering op het provisieverbod die Financiën voorstelt te maken bij adviseren van mensen met een betalingsachterstand hypotheek duidelijk moet worden afgebakend. Dit om misbruik te voorkomen. Het Verbond meent verder dat duidelijk moet vaststaan dat de verantwoordelijkheid voor het advies bij de adviseur ligt.

 • NOG VEEL DISCUSSIE OVER NIEUWE ROLLEN

  Welke waarden en verantwoordelijkheden horen er bij de nieuwe rollen die ontstaan in de nieuwe financiële wereld? Dat waarden laten zich nog wel bepalen, maar zo bleek dinsdagmiddag tijdens de tiende New Financial Inspiration van New FinancialForum/VVP, de discussie over de rollen als zodanig moet eigenlijk nog goed worden gevoerd.

 • NOG GEEN WIJZIGING WET TOEZICHTKOSTEN

  Financiën heeft de oorspronkelijk beoogde wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht uit het definitieve wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 gelaten. De wetswijziging zou de overheidsbijdrage aan het toezicht hebben afgeschaft.

 • AUTOMATISCH RECHT OP PREMIE-INCASSO VERDWIJNT BIJ BETALINGSBESCHERMERS EN AOV (1 reactie)

  Het automatisch recht op premie-incasso door de bemiddelaar bij betalingsbeschermers en aov individueel verdwijnt. Dat staat in het door Financiën ingediende wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. 

 • DEKRA NEEMT INTERLLOYD SURVEY OVER

  DEKRA Experts neemt per 1 mei de activiteiten en de zeven medewerkers van Interlloyd Survey over

 • 4,5 TON VAN NN VOOR SLACHTOFFERS ALPHEN-DRAMA

  Nationale-Nederlanden keert toch uit op de aansprakelijkheidsverzekering van Tristan van der Vlis, die in april 2011 zes mensen doodschoot en zeventien mensen verwondde in winkelcentrum Ridderhof in Alphen a/d Rijn.

 • NEWEST INDUSTRY LANCEERT KLANTCOMMUNITY DIGIDO

  Newest Industry heeft in samenwerking met Advieskeuze.nl de klantcommunity Digido (DiGitaal DOen) gelanceerd.  

 • NVGA HEKELT AANSLAG OP VERZEKERINGSPOOLS

  De NVGA roept stakeholders op samen te bezien hoe verzekeringspools overeind kunnen blijven. Dit in de dinsdag verschenen nieuwe VVP.

 • KLAVERBLAD HOUDT PREMIE-OMZET OP PEIL

  Het premie-inkomen van Klaverblad Verzekeringen bleef vorig jaar stabiel met 206 miljoen euro. 

Meer nieuws...

New Financial Forum

Het klimaat is veranderd!

De verzekeringsmarkt is de laatste jaren flink opgeschud. De meest ingrijpende verandering is dat tussenpersonen geen provisie meer mogen ontvangen voor de advisering en bemiddeling in complexe verzekeringsproducten. Het was natuurlijk even wennen maar al snel voelde het goed en is het een prima ontwikkeling “De markt is nu veel transparanter en dus duidelijker.”   Volgens ons hebben door al deze ontwikkelingen - in combinatie met de steeds strengere kwaliteitseisen opgelegd d...   Lees meer »

Bas Engelenberg -