quote

"Een andere insteek van financiële dienstverlening is nodig. Hard nodig" Rob Goedhart in zijn nieuwe boek

stelling

"Financieel adviseurs moeten net als banken maatschappelijk statuut ontwerpen"

nieuws

ADVIES BIJ BETALINGSACHTERSTAND KOST 3,69 UUR

Adviseurs die deelnamen aan een onderzoek door Bureau D&O denken gemiddeld 3,69 uur nodig te hebben voor advies bij betalingsachterstand op de hypotheek. Als passende vergoeding komen de adviseurs op een bedrag van 343 euro.

 

 

CONSUMENT IS FINANCIEEL BEWUSTELOOS...NOU EN?

"Degene die zich als financieel adviseur profileert helpt de consument in eerste instantie om zijn wens of behoefte in kaart te brengen en daarvan de consequenties voor zijn geldzaken te laten inzien. Door een goede balans te houden tussen inkomsten en uitgaven." Dat schrijft consultant Rob Goedhart in het boek 'De consument is financieel bewusteloos... nou en?' dat hij woensdag heeft gepresenteerd.

 

VVP PRESENTEERT E-ZINE OVER VERBINDING

'Verbinding' is het thema van de lente-editie van het New Financial Magazine. Het e-zine is een initiatief van het New Financial Forum van VVP en een must read voor iedereen die gelooft in en wil bijdragen aan een toekomstbestendige financiële sector.

 

ADFIZ TEGEN UITZONDERING PROVISIEVERBOD

"We willen voorkomen dat nu ruimte ontstaat om de verworvenheden van het provisieverbod voor de klant te niet te doen en het imago van de branche opnieuw ter discussie te stellen door de introductie van een uitzondering op het provisieverbod." Aldus Adfiz-directeur Hanneke Hartman in reactie op het voornemen van Financiën een uitzondering te maken op het provisieverbod bij het adviseren van hypotheekklanten met een betalingsachterstand.

 

"UITZONDERING PROVISIEVERBOD DUIDELIJK AFBAKENEN"

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de uitzondering op het provisieverbod die Financiën voorstelt te maken bij adviseren van mensen met een betalingsachterstand hypotheek duidelijk moet worden afgebakend. Dit om misbruik te voorkomen. Het Verbond meent verder dat duidelijk moet vaststaan dat de verantwoordelijkheid voor het advies bij de adviseur ligt.

 

overig nieuws

 • WINSTHERSTEL DE GOUDSE NA WGA-INGREEP

  "Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze productie bedraagt inmiddels zo'n 80 procent en wij zetten in op verdere groei in de MKB-markt." Aldus bestuursvoorzitter Michel Lamie bij de presentatie van de jaarcijfers 2013 van De Goudse.

 • EUROPEESCHE: DIGITAAL SCHADEFORMULIER

   De Europeesche verwacht voor het zomerseizoen een digitaal schadeformulier gereed te hebben voor reis- en annuleringsschades. Dat schrijft de reis- en recreactieverzekeraar aan het intermediair. 

 • AFM-BOETE VOOR WIJNKAMP VASTGOED

  De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2.100 euro opgelegd aan Wijnkamp Vastgoed wegens het zonder vergunning bemiddelen in hypotheken in 2010 en 2011. 

 • "MARKT HYPOTHEKEN ZONDER NHG NOG ONDERONTWIKKELD"

  Het eerste hypotheekproduct via het beleggingsmandaat van Quion en Dynamic Credit is volgens eigen zeggen goed gestart. "In nog geen maand tijd zijn honderden offertes verstrekt en de eerste hypotheek is afgelopen vrijdag gepasseerd."  

 • DRIEKWART ZORGVERZEKERDEN NOOIT OVERGESTAPT

  Sinds 2006 is iets minder dan driekwart van de verzekerden nog nooit van zorgverzekeraar veranderd, blijkt uit Vektis-cijfers. 

 • MARKEL: RISK TOOL COMPLEXE RISICO'S

  Markel heeft een online tool neergezet waarmee adviseurs hun klanten inzicht kunnen geven in aansprakelijkheids- of technische risico’s.

 • DE FINANCIEEL ADVISEUR ALS STERK MERK

  Legal & General, Movir, Nh1816 en Onvz hebben het initiatief genomen voor de organisatie van de masterclass ‘De financieel adviseur als sterk merk’ op dinsdagmiddag 13 mei in Driebergen. Zij zien mogelijkheden om onafhankelijk advies als een sterk merk te positioneren. 

 • VOORZET VERBOND VOOR HOUDBAAR PENSIOENSTELSEL

  Het Verbond denkt dat de eenzijdige intergenerationele subsidie tussen pensioendeelnemers niet houdbaar is. Deze moet op korte termijn voor deelnemers transparant worden gemaakt via de invoering van een ‘generatielabel’. Dat is een van de voorstellen van het Verbond van Verzekeraars om te komen tot een toekomstbestendig pensioenstelsel.

 • KRUIJS DIRECTEUR ZAKELIJK SCHADE DL

  René Kruijs is benoemd tot directeur Zakelijk Schade bij de divisie Schade van Delta Lloyd.

 • EDIXHOVEN DIRECTEUR PENSIOEN AEGON

  Maarten Edixhoven treedt op 1 juni toe tot de directie van Aegon Nederland en wordt verantwoordelijk voor het pensioenbedrijf.

 • NOG VEEL DISCUSSIE OVER NIEUWE ROLLEN

  Welke waarden en verantwoordelijkheden horen er bij de nieuwe rollen die ontstaan in de nieuwe financiële wereld? Die  waarden laten zich nog wel bepalen, maar zo bleek dinsdagmiddag tijdens de tiende New Financial Inspiration van New FinancialForum/VVP, de discussie over de rollen als zodanig moet eigenlijk nog goed worden gevoerd.

 • NOG GEEN WIJZIGING WET TOEZICHTKOSTEN

  Financiën heeft de oorspronkelijk beoogde wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht uit het definitieve wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 gelaten. De wetswijziging zou de overheidsbijdrage aan het toezicht hebben afgeschaft.

 • AUTOMATISCH RECHT OP PREMIE-INCASSO VERDWIJNT BIJ BETALINGSBESCHERMERS EN AOV (2 reacties)

  Het automatisch recht op premie-incasso door de bemiddelaar bij betalingsbeschermers en aov individueel verdwijnt. Dat staat in het door Financiën ingediende wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. 

 • DEKRA NEEMT INTERLLOYD SURVEY OVER

  DEKRA Experts neemt per 1 mei de activiteiten en de zeven medewerkers van Interlloyd Survey over

 • 4,5 TON VAN NN VOOR SLACHTOFFERS ALPHEN-DRAMA

  Nationale-Nederlanden keert toch uit op de aansprakelijkheidsverzekering van Tristan van der Vlis, die in april 2011 zes mensen doodschoot en zeventien mensen verwondde in winkelcentrum Ridderhof in Alphen a/d Rijn.

 • NEWEST INDUSTRY LANCEERT KLANTCOMMUNITY DIGIDO

  Newest Industry heeft in samenwerking met Advieskeuze.nl de klantcommunity Digido (DiGitaal DOen) gelanceerd.  

 • NVGA HEKELT AANSLAG OP VERZEKERINGSPOOLS

  De NVGA roept stakeholders op samen te bezien hoe verzekeringspools overeind kunnen blijven. Dit in de dinsdag verschenen nieuwe VVP.

 • KLAVERBLAD HOUDT PREMIE-OMZET OP PEIL

  Het premie-inkomen van Klaverblad Verzekeringen bleef vorig jaar stabiel met 206 miljoen euro. 

 • WELTEN ZIET OMZET IN HERSTELADVIES

  Voor 2014 en verder verwacht Welten toenemende behoefte aan "doeltreffende oplossingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en snel veranderende markten. Denk hierbij aan het verrichten van hersteladviezen en uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen". 

 • GA'S VERWACHTEN VAN VERZEKERAARS PARTNERSHIP

  Volmachtkantoren verwachten van verzekeraars boven alles partnership. Dat blijkt uit onderzoek door KoKo Kroup en Baken Adviesgroep, gepubliceerd in de nieuwe VVP (nummer 7).

 • MKB CENTRAAL IN NIEUWE VVP

  Het mkb staat centraal in de nieuwe VVP (nummer 7). De volledige inhoud: - Commentaar Willem Vreeswijk: moreel beraad - Onderzoek Koko Kroup en Baken Adviesgroep: GA's waarderen vooral partnership - Opinie Michiel Denkers (AFM): vaker met de voeten in de klei - Peter Abelskamp: van Aon naar UMG naar eigen bedrijf - Opinie Michael de NIjs (NVGA): samen bekijken hoe pools overeind kunnen blijven - Fred Toussaint, nieuwe directeur Inkomen NN: samenwerking met adviseur wordt inhoudelijker - Edwin Bosma (Bangma & Bosma Bedrijfsadvies): tweedeling als het gaat om de waardering van abonnementen - PE-katern - 4Klank Marieke van Zuien: rollenspel - Adriaan van Loon (Yellow Walnut): wij verlagen de drempel om een aov te sluiten - Wiljon Schepers (Rivez) over nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres: het was beter geweest als verzekeraars een bedrag als regreslimiet hadden gegeven - Gaston Merckelbagh (VSZ Assuradeuren): nu samen flexrisico in de vingers krijgen - Actualiteitenbijeenkomst Bureau D&O in samenwerking met VVP: onderschat de examens nieuwe stijl niet - Tom Mulder (VANMENS&): klanten hechten waarde aan heldere, consistente uitingen - Angelo Wiegmans (BedrijfPlus): praktijkcasus WGA Meer lezen? Word abonnee, voor nog geen vijf tientjes per jaar (adviseurstarief)! Kom als topadviseur ook naar de VVP Dag van het Onafhankelijk Advies dinsdagmiddag 17 juni in Nijkerk!

 • SECTOR FOCUST NOG TE VEEL OP ZICHZELF (1 reactie)

  De dialoog tussen stakeholders in de financiële sector moet intensiveren, waarbij rekening wordt gehouden met wat wet- en regelgeving daadwerkelijk met de klant doet. Dat stelt IG&H-partner Hugo van Vledder in zijn voorwoord bij de paper 'Van gijzeling naar verbinding' van de consultant. 

 • EIND AAN GESCHIL AEGON EN BPVH

  Aegon en de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (BPVH) hebben een akkoord bereikt over het beklemd vermogen van voormalig havenpensioenfonds Optas, sinds 2007 onderdeel van Aegon. Hiermee komt een eind aan een langdurig geschil tussen beide partijen. 

 • NN PAST EN BLOC-CLAUSULE AOV AAN (2 reacties)

  Stichting ZZP Nederland is tevreden met de aanpassing door NN van de en bloc-clausule bij aov. 

 • THOMA VERWERFT KRUIT EN VENEMA

  Thoma Exploitatie BV heeft met terugwerkende kracht per 1 januari de aandelen van Kruit en Venema Assuradeuren en Kruit Assurantiën overgenomen.  

 • GEMODERNISEERD CED-KANTOOR GEOPEND

  Burgemeester Frank Koen opende zaterdag het gemoderniseerde kantoor van CED in Capelle a/d IJssel. 

 • VERBOND: PREMIE WGA RELATEREN AAN INSTROOM

  Voor het eerst sinds de invoering van de WIA is het aantal eigenrisicodragers WGA fors gedaald. Belangrijkste reden volgens het Verbond van Verzekeraars is dat privaat verzekerde werkgevers tegen een minimumpremie kunnen terugkeren bij het UWV. Het Verbond is bezorgd over deze tendens en stelt voor de WGA-premie te baseren op de feitelijke instroom.

 • INTERMEDIAIR FAVORIET BIJ AFSLUITEN HYPOTHEEK (1 reactie)

  Ruim de helft van de koopwoningbezitters heeft een hypotheek afgesloten via het onafhankelijk intermediair. Bij ING ligt dit persentage op ruim 70 procent. Van de koopwoningbezitters heeft 45 procent de hypotheek direct bij een bank ondergebracht. Dit blijkt uit onderzoek van ING dat gisteren werd gepresenteerd op het ING Hypothekenevent in Nijkerk.

 • VERZEKERINGSSITE VERDER ONDER NAAM HOYHOY.NL

  Verzekeringssite.nl heet sinds deze week hoyhoy.nl. De grootscheepse 'rebranding' gepaard met een introductiecampagne waarin Aart de luiaard - "een zeer tevreden hoyhoy.nl klant" - centraal staat. Vanaf volgende week is Aart ook te zien in een tv-commercial.

 • DWANGSOM VOOR NIET INVULLEN SELF ASSESSMENT (1 reactie)

  De AFM heeft twaalf financieel dienstverleners een last onder dwangsom van 20.000 euro opgelegd wegens het niet invullen van het Self Assessment.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Het klimaat is veranderd!

De verzekeringsmarkt is de laatste jaren flink opgeschud. De meest ingrijpende verandering is dat tussenpersonen geen provisie meer mogen ontvangen voor de advisering en bemiddeling in complexe verzekeringsproducten. Het was natuurlijk even wennen maar al snel voelde het goed en is het een prima ontwikkeling “De markt is nu veel transparanter en dus duidelijker.”   Volgens ons hebben door al deze ontwikkelingen - in combinatie met de steeds strengere kwaliteitseisen opgelegd d...   Lees meer »

Bas Engelenberg -