quote

"Nee, de hoogte van de provisie speelt in geen enkel geval een rol in de volgorde van het zoekresultaat" Independer beantwoordt kritische vragen

stelling

"Aantasting bestaande provisie-afspraken consequent aan rechter voorleggen"

nieuws

ADVISEUR MOET ZORGDRAGEN VOOR DEUGDELIJK EN TRANSPARANT DOSSIER

"Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies en/of bemiddeling ter zake het afsluiten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier, zodat Consument tot een juiste afweging en een verantwoorde keuze voor het desbetreffende product kan komen." Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid), die een hypotheekadviseur een deel van zijn vergoeding laat terugbetalen aan de klant.

 

LEG ALS ADVISEUR ZOVEEL MOGELIJK VAST

Een adviseur moet zijn adviesvergoeding met 500 euro matigen omdat hij niet kan aantonen de klant te hebben gewezen op het risico van stijging van de boeterente. Dat heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) beslist.

 

AFM ZOEKT AANSLUITING BIJ APF

De AFM heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven om de uitvoering van haar pensioenregeling onder te brengen bij een algemeen pensioenfonds (APF).

 

EXAMENLEGES VAN 46 NAAR 67 EURO

Voor de PE-periode 1 april 2017-1 april 2019 wordt het legestarief voor examens verhoogd van 46 naar 67 euro.

 

BEWUZT STELT ZORGPREMIE NAAR BENEDEN BIJ

Bewuzt, een label van VGZ, heeft de zorgpremie naar beneden bijgesteld om alsnog in de Top 10 van goedkoopste aanbieders van zorgverzekeringen te komen.

 

overig nieuws

 • BEN WOLDRING: "BIZARRE SECTOR"

  Ben Woldring, die in 2014 Poliswijzer.nl, lanceerde noemt de zorgsector in De Telegraaf van zaterdag "bizar".

 • MACKAAIJ: "BRENG ONVZ-BESLUIT VOOR DE RECHTER" (5 reacties)

  ONVZ heeft dit najaar aangekondigd eenzijdig de provisievergoeding op lopende verzekeringen te verlagen. Het zou goed zijn als deze actie door de rechter getoetst wordt, vindt Michael Mackaaij, directeur MultiSafe.

 • "KOPIËREN HANDTEKENINGEN SCHAADT ALTIJD KLANTBELANG" (2 reacties)

  "Het kopiëren van handtekeningen en het gebruik daarvan is in strijd met de wet. In de regel zal dat ook in strijd met het klantbelang zijn. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat de bank niet in strijd met de wet handelt." Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in zijn antwoord op Kamervragen over het kopiëren van handtekeningen door tenminste 90 hypotheekadviseurs van ABN Amro.

 • PENSIOENKNIP HALF JAAR LANGER MOGELIJK

  Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.

 • DNB WIL GEEN TOETERS EN BELLEN BIJ OVERGANG NAAR NIEUW PENSIOENSTELSEL

  DNB wil niet dat er bij de overgang naar een nieuw pensioencontract meteen al mogelijkheden komen zoals pensioenpremies inzetten voor de aflossing van de hypotheek.

 • VOORSTEL ACTURE VOOR SOCIAAL VANGNET ZZP'ERS

  Zzp'ers zouden verplicht een 'basisverzekering' moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De verzekering moet zonder intredekeuring aan alle zzp'ers worden aangeboden. De nominale premie voor deze verzekering zou uitkomen op 100 euro per maand. Volgens Acture, de grootste uitvoerder van sociale zekerheid na het UWV, komt hiermee een sociaal vangnet voor 800.000 zzp'ers binnen handbereik.

 • "FAILLISSEMENTSWET VERZEKERAARS BENADEELT CONSUMENT"

  Het wetsvoorstel dat verzekeraars helpt bij een dreigend faillissement moet van tafel, zegt de Consumentenbond. "De ‘Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars’ die in de maak is benadeelt verzekerden", aldus de bond. "Verzekerden moeten straks meebetalen aan de redding van hun verzekeraar."

 • MENZIS BIEDT ZORGPOLIS VOOR LAGE INKOMENS (2 reacties)

  Menzis en de gemeente Amersfoort bieden inwoners van Amersfoort met een laag inkomen een goedkopere collectieve zorgpolis.

 • DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDSEN IN DE LIFT

  Het Trump-effect houdt voorlopig aan. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in november van 99 naar 101 procent. Halverwege de maand was dit zelfs 101,5 procent. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98 procent. Dit blijkt uit de pensioenthermometer van Aon Hewitt. 

 • FIDUS NIEUWE NAAM OFFERMANS JOOSTEN EN WILSON GROEP (1 reactie)

  Fidus is de nieuwe naam van de gefuseerde assurantiekantoren Offermans Joosten uit Geleen en Wilson Groep uit Maastricht.

 • WOONFONDS: HOGERE HYPOTHEEKRENTES DOOR TRUMP-EFFECT (1 reactie)

  Het beleid van aankomend president Trump heeft een prijsopdrijvend effect. Daarom steeg de rente op staatsleningen al tijdens zijn overwinningstoespraak. Dat heeft directe gevolgen voor mensen die een hypotheek willen afsluiten. Ook in Nederland, aldus de nieuwsbrief Woonfonds Extra.

 • ZORGPREMIE STIJGT GEMIDDELD 7 PROCENT

  De gemiddelde premie voor een basisverzekering stijgt in 2017 aanzienlijk, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. In 2015 en 2016 was de gemiddelde premiestijging rond de 4 procent. Volgend jaar gaat de consument gemiddeld 7,3 procent meer betalen voor een basisverzekering.

 • "GROEIEND ARBEIDSVERZUIM GERELATEERD AAN FINANCIËLE BESLOMMERINGEN"

  Tweederde van de bedrijven constateren dat een groeiend arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door financiële beslommeringen van werknemers, aldus onderzoek van Xerox.

 • AFM KEURT PROSPECTUS CROWDFUNDING PROJECT GOED

  De AFM heeft de prospectus van het crowdfunding project Zelfstroom goedgekeurd. Nog niet eerder werd een oblgatielening via een crowdfunding platform met AFM-vergunning aangeboden.

 • VERBOND PLEIT VOOR PERSOONLIJK PENSIOENVERMOGEN

  De praktijktoets voor twee nieuwe typen pensioencontracten laat zien dat invoering van een stelsel gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling praktisch uitvoerbaar is. Uit oogpunt van transparantie, eenvoud en betere aansluiting bij de arbeidsmarkt, gaat de voorkeur uit naar deze variant. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de woensdag aan de SER aangeboden studie van de Pensioenfederatie.

 • AEGON LANCEERT UITKEREND BELEGGINGSPENSIOEN (1 reactie)

  Aegon is volgens eigen zeggen de eerste verzekeraar die de keus biedt tussen een gegarandeerd pensioen of een beleggingspensioen als kapitaal vrijkomt uit een bpr en de klant wil doorbeleggen (zoals sinds september toegestaan).

 • BASIS VOOR BREED GEDRAGEN PENSIOENCONTRACT

  Volgens een rapport dat de Pensioenfederatie heeft opgesteld, zijn beide varianten van een nieuw pensioencontract die het kabinet voor ogen staan, praktisch uitvoerbaar.

 • PEPLUS: KOM IN ACTIE VOOR HET TE LAAT IS

  "Het mag dan al december zijn, het Omwisselteam krijgt dagelijks mensen aan de telefoon die ergens zijn blijven ‘hangen’. Zoals financieel adviseurs die het examen Wft Vermogen nog moeten halen om voor Wft Hypothecair krediet in aanmerking te komen, adviseurs die zijn vergeten op de button ‘beoordeel mijn dossier’ te klikken en die hierdoor halverwege het omwisselproces zijn blijven steken." Dat schrijft Lindenhaeghe op haar website.

 • ALLE HOUDERS NIET-OPBOUWENDE BELEGGINGSPOLISSEN GEACTIVEERD (1 reactie)

  Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuw overzicht gepubliceerd van de voortgang die is geboekt bij het ondersteunen van consumenten bij het maken van een keuze over hun beleggingsverzekering. Sommige maatschappijen hebben nog wel wat werk te verzetten bij de pensioengebonden beleggingsverzekeringen.

 • VEEL ONDERNEMERS ONZEKER OVER HUN FINANCIËLE KENNIS

  Veel ondernemers geven aan op diverse belangrijke punten onzeker te zijn over hun kennis van geldzaken. Vooral bij financieel vooruitkijken valt er nog veel te winnen voor ondernemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschatten van de winstgevendheid van hun activiteiten. Ondernemers die aangeven veel kennis van geldzaken te hebben, presteren vaak beter dan ondernemers die aangeven minder kennis te hebben. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Grip op de tent, ondernemers over hun financieel inzicht’, dat de KvK heeft gepubliceerd.

 • VISION VALUE RE-SELLER FASTER FORWARD

  Vanaf 1 december is Vision Value business partner van Faster Forward.

 • ZORGVERZEKERAARS GAAN FRAUDEONDERZOEK MEER GEZAMENLIJK UITVOEREN

  Zorgverzekeraars gaan fraudeonderzoek meer gezamenlijk uitvoeren.

 • NH1816 GOOIT WEER HOGE OGEN IN ADFIZ PRESTATIE ONDERZOEK

  Nh1816 blijft duidelijk hoge ogen gooien in het Adfiz Prestatie Onderzoek.

 • MUNT HYPOTHEKEN VERLAAGT TARIEVEN

  Munt Hypotheken heeft haar tarieven verlaagd.

 • ONVZ HOUDT VAST AAN VERLAGING PROVISIE

  Adfiz meldt uitgebreid met ONVZ te hebben gesproken om haar bezwaar tegen eenzijdige aanpassing van vergoedingen "overduidelijk kenbaar te maken". Uiteindelijk heeft ONVZ besloten toch vast te houden aan haar eerdere besluit.

 • NN START NEDERLANDS CYBER COLLECTIEF

  Nationale-Nederlanden is het Nederlands Cyber Collectief gestart.

 • STRESSTEST VOOR SCHADEVERZEKERAARS

  Met het oog op de toegenomen zorgen over de schadeverzekeringssector voert DNB in 2017 een stresstest uit.

 • NIEUWE KREDIETAANBIEDERS BEVORDEREN FINANCIËLE STABILITEIT

  De grotere rol van verzekeraars en pensioenfondsen op de hypotheekmarkt zorgt voor meer diversiteit en concurrentie in het kredietaanbod en draagt bij aan de financiële stabiliteit. Volgens het DNB-rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ brengt deze ontwikkeling ook nieuwe risico's met zich mee. 

 • FLORIUS: HYPOTHEEK BINNEN ÉÉN DAG

  Florius biedt vanaf 13 december een hypotheek in één dag'. "Wanneer de juiste stukken compleet ingevuld worden geüpload, dan kunnen wij binnen één dag na het renteaanbod de hypotheekaanvraag beoordelen. Hierdoor kan de adviseur, zonder administratieve rompslomp, zijn klant snel duidelijkheid geven", zegt directeur Karin Polman.  

 • KWART KLANTEN BIJBOUWE ZIET AF VAN HYPOTHEEKADVIES

  Bijna een kwart (24,6 procent) van de klanten van bijBouwe ziet af van een hypotheekadvies en sluit zelf een hypotheek af. Dit constateert de online hypotheekverstrekker na analyse van "enkele duizenden hypotheekaanvragen". Nog altijd lopen drie van de vier aanvragen via een onafhankelijk financieel adviseur.  

Meer nieuws...

New Financial Forum

VLPN-INSPIRATIEDAG: ER IS ALTIJD EEN OPLOSSING

"Er zijn altijd oplossingen en mogelijkheden. Alleen onze eigen gedachten en overtuigingen dat conventionele denkpatronen de waarheid zijn, weerhouden ons van een gezond en rijker leven. Dat was de boodschap van vier bijzondere sprekers op de landelijke inspiratiedag van de Vereniging van Life Planners Nederland (VLPN) op het duurzaam landgoed Morgenstern in Barchem.  Op de inspiratiedag, die al gauw op social media als legendarisch werd betiteld, lieten zowel journalistiek vernie...   Lees meer »

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.