quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

In dit geval werd aan een consument geen informatie verstrekt over bepaalde kosten (‘eerste kosten’) en ook niet over het hefboom- en inteereffect, zo concludeerde de Geschillencommissie eerder.  In haar uitspraak oordeelt de Commissie van Beroep dat NN op basis van deze verzekeringsovereenkomst geen eerste kosten in rekening mag brengen. Ook had NN de  consument moeten informe...

 

KEEP CALM AND GET ADVICE

Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'.

 

 

PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 

BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS

De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 

NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 

laatste reacties op berichten

Ilse Diks / De groei heeft wel grote gevolgen voor onze klanten. Een achterstand van 6 weken is helaas normaal geworden bij de Vereende.... Zelfs op een offerte moeten wij nu soms zo lang wachten en al die tijd kan de klant nergens verzekeren. Wij hebben bijna een dagtaak aan alle klanten te woord te staan die nog geen offerte, polis hebben, maar wel een bv een boete van het RDW. Hopelijk gaat de Vereende snel investeren in nieuw personeel om de achterstand in te lopen. De Vereende heeft een monopoly positie, wij als tussenpersoon en klant kunnen niets anders doen dan het accepteren, kunnen nergens anders heen.

Chris de Bruin / Conclusie: je kunt in ons land dus als bankman geld van je klanten stelen en valsheid in geschrifte plegen, en dan na maximaal 18 maanden gewoon weer op de cliënten losgelaten worden. Hoeveel erger willen we het nog hebben? Wat mij betreft had dit driemaal een levenslang beroepsverbod moeten zijn.

Wil Rotteveel / Dat is een belediging voor de olifant. De directies van banken zijn al eeuwen niet te vertrouwen, en denken alleen maar aan zichzelf. De crisis heeft ze enigszins genoodzaakt door de publieke opinie zich beschaafder te gedragen. Internationaal zijn er geen verbeteringen opgetreden door de crisis.

Patrick Betman / Het is inderdaad hemelschreiend, en geen doorkomen aan helaas. En de banken durven al helemaal niets te doen, die leven in constante angst dat men een boete of reprimande krijgt. De overheid (en alle verbonden instellingen) is volledig doorgeslagen in de regelgeving en is het gevoel met de werkelijkheid totaal verloren. Er zitten daar alleen maar mensen die überhaupt geen enkele feeling met de praktijk hebben.

Rense van der Heide / Op zich snap ik Eric wel maar dit soort gevallen kom je toch wekelijks tegen. * Aankoop starters die nu duur huren * Scheefhuurders die willen kopen * Oversluiters die naar lagere lasten kunnen * Omzettingen die niet mogen vanwege opnieuw inkomenstoets * Verplichte aflossing van verpande producten terwijl einddatum aflossing na omzetting ongewijzigd blijft. * Ouderen die willen opnemen om te genieten maar niet mogen * enz. We kunnen het blijven melden maar zolang iedere geldverstrekker zijn eigen regeltjes en afwijkingen daarop maakt en de overheid achter de lobbyisten aanloopt zonder zelf na te denken zal dat niet veranderen. De oplossing ligt bij de overheid maar daar zitten helaas geen mensen met kennis en dus volgt regel op regel waardoor het er alleen maar erger op wordt. Ik zie voorlopig nog geen oplossing.

Wino van de Steenoven / Bij ons hoor je vaak: "En nu snap ik het wel" We hebben het Jip & Janneke goed onder de knie. Ook hebben we een manier van advies geven met een zelf ontworpen advies tool. Wel met de hulp van de bekende systemen zoals Figlo maar dan zelf goed presenteren. Niet de ; gouden gids' neerleggen met honderd grafieken dus. Wij presenteren ons advies altijd op 2 grote LED schermen in plaats van op papier. De Hypotheek Lounge Wino van de Steenoven

Franc Hoogland / Kan de argumentatie van Wiebes volgen. Als het gaat om het beëindigen van de pensioenopbouw in eigen begeer zijn de stappen heel eenvoudig en is de termijn van 3 maanden voldoende. Waar het gaat om het terughalen van een extern verzekerd deel naar de BV (waarvoor dezelfde termijn geldt) hebben we het echter over een traject waarin uiterste zorgvuldigheid is vereist. Het zomaar terughalen van een extern verzekerd deel is niet aan de orde en vraagt om een zorgvuldige analyse en terugkoppeling richting de DGA. Dan is 3 maanden, in een traject waarbij meerdere partijen (DGA en zijn/haar partner, verzekeraar, accountant, pensioenadviseur) zijn betrokken, zeker kort te noemen. Dit geldt temeer in een dossier waar zorgplicht (!) een wezenlijk 'ding' is. Een verlenging tot eind 2017 zou ook voor de Belastingdienst nog wel eens voordelen kunnen hebben.

Roy van Zijp / Eigenlijk is het raar al die WFT diploma's. Je knipt de bevoegdheid om te adviseren op in stukken en zoals je dan in veel cursussen leert, als je dan moet gaan adviseren over een onderdeel waar je geen WFT diploma voor hebt moet je een collega raadplegen. Bij advisering over pensioen, inkomen en vermogen is het haast niet mogelijk om een advies uit te brengen als je niet op deze drie termijnen mag adviseren. Of ben ik hier soms de enige in? Het gaat toch steeds vaker over een integraal advies. Eigenlijk enige kennis van hypotheken, schadeverzekeringen is vaak ook nodig. Tot zover de mening over onze branche, maar hoe zit het eigenlijk met accountants, notarissen, advocaten? Zonder deze beroepsgroepen af te vallen heb ik toch handen vol werk gehad om adviezen van deze adviseurs om te ouwen naar een voor de klant goed advies.

Jeroen Wolfsen / Voor het adviseren van een collectief pensioen en zelfs een individuele pensioenregeling ben ik van mening dat een WFT pensioenvergunning onontbeerlijk is. Het adviseren van een werknemer met een vrijkomende DC regeling waarvoor pensioen moet worden aangekocht, kan naar mijn mening gedaan worden door een WFT vermogen adviseur, die voldoende productkennis bezit en is staat is een advies te geven waarbij rekening gehouden met de financiële en persoonlijke situatie van de gepensioneerde. De nieuwe producten waarmee de deelnemer kan doorbeleggen, vragen kennis en inzicht van een financieel adviseur in deze producten en beleggen. Maar die adviseur moet over dezelfde kennis beschikken als hij een klant wil informeren over bijvoorbeeld vrijkomende lijfrente. Bij een lijfrente is overigens in veel gevallen nog meer fiscale kennis nodig dan bij vrijkomend pensioen. De uitdaging en het probleem is de productkennis die adviseurs moeten hebben. Veel adviseurs zijn niet regelmatig bezig met expirerende pensioenen en beschikken daarom niet over de nodige kennis. Dat zou ander kunnen (moeten) zijn bij een pensioenadviseur. Jeroen Wolfsen Moneywise

Wim van Groenewoud / De hypotheekrente zal in zijn algemeenheid in Nederland niet te hoog zijn. Het is ook moeilijk om dan aan te geven hoeveel die te hoog is. Dat zou namelijk betekenen dat er een norm zou bestaan voor een redelijke hypotheekrente en die is er niet. Toch, in zekere zin bestaat die wel, zo blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van 30 september 2017. Het ging in dit geval om de hypotheekrente bij verlenging van een lening bij Quion 20 (Hypotrust). Klager vond deze rente te hoog en stelde dat de aangeboden rente ‘100% hoger lag dan wat destijds in de markt gebruikelijk was, iets dat door de aanbieder niet werd betwist.’ Van belang is nog dat de aanbieder geen nieuwe leningen meer aanbiedt, dus het corrigerende mechanisme van artikel 81a Bgfo ontbrak. De regel (eensporig rentebeleid) is destijds ingesteld om juist de bestaande klant te beschermen, maar er waren geen tweesporen. Hoewel Quion 20 meende dat het vaststellen van de hoogte van de rente behoorde tot de beleidsvrijheid van de aanbieder, geldt hier wel een grens aan. Die grens wordt bepaald door de redelijkheid en billijkheid uit artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De commissie oordeelt: ‘Doordat het rentepercentage ruim het dubbele bedraagt van het tarief dat eind 2016 door de markt werd gehanteerd en dit percentage niet wordt gelegitimeerd door enige extra risico’s die Consument voor Quion 20 zou vormen, oordeelt de Commissie dat sprake is van een tarifering die de onaanvaardbaarheidsgrens overschrijdt.’ Er zit dus in individuele gevallen wel degelijk een bovengrens aan de hypotheekrente. Een belangrijke, civielrechtelijke uitspraak door de Geschillenencommissie, waarbij deze en nog andere klachten in dezelfde casus ook nog vragen om een oordeel van de AFM als toezichthouder op basis van de Wft, Bgfo en Regeling eed of belofte financiële sector 2015.

Agenda

20 september

VNAB Kennis- en onmoetingscentrum - VVP Event Inkomen

VVP
22 september 2017

Plantage Muidergracht 12, Amsterdam - Maatschappelijke uitdagingen voor de verzekeringssector

Amsterdam Centre for Insurance Studies

overig nieuws

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

 • CALLAS ONTWIKKELT WIA PLANNER

  Callas heeft met de Callas WIA Planner een instrument ontwikkeld dat adviseurs "snel en eenvoudig inzicht geeft in de hiaten van de meest voorkomende WGA-hiaatverzekeringen".

 • LEO DE BOER IN RAAD VAN ADVIES APLAZA

  Leo de Boer, directeur Verbond van Verzekeraars, treedt per 1 juli toe tot de Raad van Advies van Aplaza.

 • VERDER PROTEST TEGEN E-CARD

  Woensdag demonstreerden FNV-leden samen met vakbondsleden uit België en Frankrijk in Brussel tegen het voorstel van de Europese Commissie voor het invoeren van een e-card.  

 • KOOPWONINGEN IN MEI 7,8 PROCENT DUURDER

  Bestaande koopwoningen waren in mei 7,8 procent duurder dan in mei 2016. Dat is de grootste prijsstijging na maart 2002. 

 • AFSCHAFFING DOORSNEESYSTEMATIEK MINDER NADELIG

  Afschaffing van de doorsneesystematiek pakt nadelig uit voor oudere werknemers, met name die tussen 35 en 50 jaar. Het nadeel is wel verninderd door de gedaalde rente. Dat stelt het CPB.

Meer nieuws...