Adviseren of bemiddelen

Dik van Velzen 2017

Een kleine vijf jaar nadat toenmalig minister De Jager van Financiën een nieuw Wft-vakbekwaamheidssysteem aankondigde, na heel veel discussie en na een (maar liefst drie keer verlengde) overgangsperiode die uiteindelijk drie jaar heeft geduurd, geldt het nieuwe vakbekwaamheidssysteem sinds 1 januari in volle omvang. Alle adviserende financieel dienstverleners moeten in het bezit zijn van de voorgeschreven Wft-adviesdiploma’s.

De positieve constatering is dat de meeste financieel-dienstverleners daarin tijdig zijn geslaagd. Maar het woord ‘meeste’ geeft meteen het probleem aan: niet iedereen is daarin geslaagd, zelfs niet iedereen heeft dat geprobeerd en voor sommigen heeft dat verstrekkende gevolgen. Zeker voor de toch nog wel omvangrijke groep zelfstandige adviseurs met een eigen bedrijf en geen personeel.

Een enkeling heeft in het geheel geen nieuwe diploma’s gehaald; een veel grotere groep heeft een gedwongen, maar bewuste, keuze gemaakt. Bijvoorbeeld: nog wel particuliere en zakelijke schadeverzekeringen, maar geen inkomensverzekeringen. Of wel levensverzekeringen, maar geen hypotheken. De portefeuille, of een deel daarvan, sluit dan niet meer aan bij de diploma’s.

Dan kan het uitkomst bieden dat de Wft wel een diplomaplicht kent voor het adviseren in financiële producten, maar niet voor het bemiddelen en het beheer. Zolang er maar niet geadviseerd wordt, kan dat deel van de portefeuille dus ‘gewoon’ in stand blijven. Daar past wel een waarschuwing bij.

Een financieel dienstverlener die uitsluitend via internet werkt en persoonlijk klantcontact zoveel mogelijk uit de weg gaat, kan zijn bedrijf goed inrichten op wel beheer en geen advies. Voor de zelfstandige adviseur ligt dat anders: zijn kracht ligt nu juist in de persoonlijke benadering en de advisering van zijn klanten. Die zijn dat ook gewend. En verwachten dat dus ook van hun financieel dienstverlener. Dat betekent dat die adviseur nog een tweede bewuste keuze moet maken: hou ik (dat deel van) de portefeuille of neem ik daar toch maar afstand van?

Wat de keus ook is: de gevolgen zijn ingrijpend. Voor de financiële adviseur vanwege eventuele financiële consequenties, maar zeker ook voor de klant. In het ene geval verliest de klant de adviesfunctie van zijn adviseur en in het andere geval neemt de adviseur geheel afstand van hem.

Dus wens ik elke adviseur die in deze positie terecht is gekomen veel wijsheid toe. En wat de keus ook wordt: het is van belang dat de klant hierover goed geïnformeerd wordt. En hé, kijk ook even na of de AFM-vergunning moet worden aangepast.

Dik van Velzen is werkzaam bij Nibe-SVV.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

NVGA en de SAR hebben het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) ontwikkeld. Sinds de zomer van 2016 is de volmachtmodule niet meer opgenomen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk....

Nibe-svv stopt 1 november met openen nieuwe omwisseldossiers

Nibe-svv stopt 1 november met openen nieuwe omwisseldossiers

NIBE-SVV stopt in beginsel op 1 november met het openen van nieuwe omwisseldossiers. Dit onderstreept nog eens het belang de omwisselactie tijdig te starten. In...

Van Velzen juicht pe-versoepeling toe

Van Velzen juicht pe-versoepeling toe

Ere wie ere toekomt. Dik van Velzen (Nibe-SVV) pleitte er al langer voor de voorgenomen periodieke PE-examens niet op module- maar op diplomaniveau te laten afnemen....

Toch akkoord sociaal plan medewerkers Nibe SVV

Toch akkoord sociaal plan medewerkers Nibe SVV

Er is toch een akkoord bereikt tussen FNV Finan ce en Nibe SVV voor een sociaal plan voor de werknemers. Volgens FNV Finance is het akkoord er gekomen vanwege de...

Fnv Finance stelt ultimatum sociaal plan Nibe SVV

Fnv Finance stelt ultimatum sociaal plan Nibe SVV

FNV Finance heeft namens de werknemers een ultimatum uitgedaan voor een beter sociaal plan Nibe SVV. NCOI is sinds april 2014 eigenaar van Nibe SVV, dat tot dan...

Nibe-svv reikt eerst diploma\'s uit voor wft-pensioen

Nibe-svv reikt eerst diploma\'s uit voor wft-pensioen

Nibe-SVV Examens heeft de eerste diploma’s Wft-Pensioenverzekeringen uitgereikt aan vijf kandidaten. Het examen bestond uit een kennistoets met gesloten vragen...