Consument moet zelf termijnen bewaken

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - Consument en financieel adviseur sluiten een overeenkomst van opdracht. In de overeenkomst is onder meer de volgende bepaling opgenomen: ‘Opdrachtgever koopt aan zonder aankoopmakelaar en is zelf verantwoordelijk voor bewaking van de genoemde termijnen (bankgarantie, termijn ontbinding en financiering) uit de nog overeen te komen koopovereenkomst’.

In deze casus verstrijkt de termijn van het financieringsvoorbehoud zonder dat de financiering rondkomt. In lijn met eerdere uitspraken spreekt de geschillencommissie uit dat: ‘In beginsel rust op de adviseur, indien er geen aankoopmakelaar bij de koop betrokken is, een zorgplicht om te waarschuwen voor het verstrijken van een fatale termijn’.

In deze casus ontslaat de geschillencommissie de adviseur van deze zorgplicht, omdat in de door de consument voor akkoord getekende overeenkomst van opdracht duidelijk is vermeld dat de consument zelf verantwoordelijk is voor de bewaking van de genoemde termijnen - Uitspraak 2017 – 551

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN, uit VVP 4 Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een...

Kifid: Obvion moet verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid honoreren

Kifid: Obvion moet verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid honoreren

In bijzondere omstandigheden mag een bank een verzoek om een ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan niet weigeren. In uitspraak 2018-394 stelt...

Kifid loste in 2017 1313 klachten op

Kifid loste in 2017 1313 klachten op

In 2017 heeft Kifid in totaal 3.141 klachten behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener....

Coulance bepleit bij foutje opgave

Coulance bepleit bij foutje opgave

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE, UIT VVP 4, JUNI 2018 In deze klacht gaat het om een consument die te goeder trouw bij het aanvragen van een verzekering een...

Kifid: geen bewezen fraude, dan persoonsgegevens in incidentenregister doorhalen

Kifid: geen bewezen fraude, dan persoonsgegevens in incidentenregister doorhalen

Als na fraudeonderzoek de fraude niet vaststaat, moet verzekeraar de persoonsgegevens in het Incidentenregister doorhalen, aldus de Geschillencommissie Kifid in...

Kifid: bank mag vooruitbetaalde hypotheekrente toch wel weigeren

Kifid: bank mag vooruitbetaalde hypotheekrente toch wel weigeren

Banken hoeven vooruitbetaalde hypotheekrente van hun klanten niet te accepteren, ook al is dat fiscaal toegestaan. Aldus de bindende uitspraak 2018-037 van de Commissie...