Denken met je handen

Lego Serious Play kent drie ‘superpowers’ die kunnen helpen bij ingewikkelde vraagstukken als het ontwikkelen van visies en toekomstscenario’s: verbeelding, betrokkenheid en inzicht. Tijdens een bijeenkomst van het New Financial Forum stond het concretiseren van vernieuwing in de financiële sector centraal.

Björn Bierhaalder (MCH Consultancy) en Wiro Kuipers (Zin in de Zaak) verzorgden de bijeenkomst volgens de principes van LEGO Serious Play (de 'zakelijke' toepassing van LEGO). Gastheer was Han de Ruiter van Aegon. LEGO Serious Play leent zich om een gedeeld perspectief boven tafel te krijgen. “Sterker nog: doorgaans verschijnt het hele speelveld van de organisatie en de verschillende verbindingen die er liggen op tafel. Het werkelijk doorgronden daarvan is essentieel”, aldus Kuipers. “Los van het doorgronden kunnen we dat landschap ook benutten om erin te ‘spelen’ - en ervan te leren. Scenario’s worden letterlijk uitgespeeld: Welke impact zou het hebben op onszelf en op ons speelveld als een bepaalde situatie zich zou voordoen?” Wanneer we daar zicht op hebben kunnen we ook bepalen wát we in dat geval zouden doen, en vooral: waarom?”

Op deze manier is het mogelijk de principes te achterhalen die je in de toekomst richting kunnen geven bij de mogelijke situaties die je tegenkomt, aldus Kuipers en Bierhaalder. “Die principes zijn geen toekomstmuziek, maar ze zijn geworteld in wat er op tafel komt te staan en hoe we nu kijken naar de mogelijke toekomst. En daarmee kunnen ze ons ook al nu richting geven en helpen bij moeilijke beslissingen. Het zijn de lessen die we leren van de toekomst.”

De deelnemers aan de bijeenkomst gingen met LEGO aan de slag. De hamvraag was: beeld innovatie uit en laat zien wat nodig is om concreet met innovatieve ideeën aan de slag te gaan? Bij dit laatste werd niet alleen gevraagd om dit als individuele deelnemer te verbeelden, de uitnodiging was ook om de bouwsels samen te brengen tot een geheel. Dat geheel vormde de handvatten om innovatie wél op gang te krijgen. En dat leidde bij de deelnemers tot verrassende inzichten. Zo kwamen de drie verschillende teams in grote lijnen tot dezelfde uitkomsten. Er dient een visie te zijn, die draagvlak heeft. Er dienen ‘kartrekkers’ te zijn. Er dient goed te worden samengewerkt, met respect voor elkaars talenten en voor diversiteit.

Consensus was dat niet moet worden geïnnoveerd om het innoveren. Steeds moet de afweging worden gemaakt of de innovatie moreel gezien gewenst is. Een moreel kompas is dus belangrijk.

Het boeiende van de middag was dat een eigenlijk abstract begrip als innovatie heel concreet werd gemaakt. Dat is ook het principe van LEGO Serious Play. Tegelijkertijd worden de verschillende blikken vanuit een team duidelijk in beeld gebracht. “In een gewone vergadering is vaak 20 procent 80 procent aan het woord. Maar op deze manier komt iedereen aan bod.”

Extra dimensie is dat de bouwwerken vaak de ingang zijn voor een veel persoonlijker contact. Persoonlijke verhalen zorgen voor verbinding en betrokkenheid. “De impact van LEGO Serious Play is enorm”, aldus Bierhaalder en Kuipers. “Je bereikt in korte tijd oneindig veel meer met een team. De essentie is dat je gaat denken met je handen en niet blijft redeneren in je hoofd. Als individu en als team.”

Björn Bierhaalder en Wiro Kuipers.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over