Een vak apart

section1_page56_article49_1.jpg

Volmacht is een vak apart. Een mooi en complex vak omdat de taken veelzijdig zijn. De gevolmachtigd agent verricht een aantal belangrijke taken, die normaliter door de verzekeraar worden uitgevoerd. De belangrijkste zijn acceptatie, polisopmaak, incasseren van premie, schadebehandeling, administratie en portefeuillebeheer.

De rolverdeling met de volmachtgever is bijzonder omdat de gevolmachtigde voor diens rekening en risico deze taken mag uitvoeren. Hoe dan ook rust er een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van de gevolmachtigde. De rolverdeling is in de voorgaande jaren nogal vervaagd en we zien nu dat volmachtgevers, ook door invloed van de toezichthouders, terugkrabbelen naar het oorspronkelijke rolmodel. Daarin kun je natuurlijk ook doorslaan. En daar lijkt het soms wel op.

Het volmachtvak wordt steeds meer gedomineerd door compliance waarbij de dialoog min of meer plaats heeft gemaakt voor het invullen van lijstjes, waarmee vaak nauwelijks iets wordt gedaan. Het heet dan ‘in control’ zijn. Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is geïntroduceerd als instrument voor bedrijfsvoering. Dat kan een heel goed instrument worden met een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de

volmachtgevers en gevolmachtigden als resultaat. Maar dan moeten alle overbodige vragenlijstjes wel verdwijnen en het werkprogramma moet worden verrijkt met specifieke normen, anders mist het zijn doel.

Meer uniformiteit in het volmachtkanaal is een must om in control te komen en de efficiency te verbeteren. Met een beetje goede wil is 80 procent van de taken binnen het volmachtbedrijf te uniformeren. Daarmee wordt een enorme kwaliteitssprong gemaakt en een veel hogere effectiviteit behaald. Om dat te bereiken hebben volmachten ook gerichte opleidingen nodig. En op dit punt valt nog het nodige te doen.

Volmachtverlening is het uitbesteden van taken en daar horen opleidingsprogramma’s bij. Bij verzekeraars zit veel kennis op het gebied van acceptatie, schadebehandeling, portefeuillebeheer en risicomanagement. Het is merkwaardig dat vanuit de volmachtgevers geen structurele opleidingsprogramma’s worden aangeboden. De laatste volmachtgever met een gedegen opleidingsprogramma was AXA met haar Volmacht College.

Als volmachtgevers taken uitbesteden is het normaal dat zij kwaliteitseisen stellen; onderdeel daarvan zijn de vakbekwaamheidseisen. Je zou mogen verwachten dat volmachtgevers in de SWO’s minimale vakbekwaamheidseisen opnemen voor relevante volmachtfuncties, maar dat is niet het geval. Iedere gevolmachtigde stelt afzonderlijk vakbekwaamheidseisen op die tijdens maatschappij audits worden getoetst door iedere volmachtgever afzonderlijk waardoor er willekeur ontstaat. Het is de wereld op zijn kop.

Nu Financiën ervoor kiest de volmachtmodule niet meer in het vakbekwaamheidsbouwwerk terug te plaatsen, werkt de NVGA aan een zelfreguleringstraject. Dat is een mooi initiatief. Er wordt een nieuwe GAopleiding aangeboden, inclusief een programma van permanente educatie en een inschrijving in het SARregister. In dit traject staan de volmachtverzekeraars aan de zijlijn. Het zijn de gevolmachtigden die aan het stuur zitten wat betreft de opleidingen, terwijl de volmachtgevers moeten waken over de juiste deskundigheid van de medewerkers bij de volmachtbedrijven.

Het nieuwe volmachtdiploma is vooral gericht op compliance en procesinrichting. Vooralsnog bestaat de GAopleiding uit de onderdelen: het volmachtbedrijf, toezicht, risicomanagement, de gevolmachtigd agent en de volmachtgever, bedrijfsvoering van het volmachtbedrijf, het inrichten van acceptatieprocessen, het inrichten schadebehandelingsprocessen en fraudebestrijding. Opvallend is het ontbreken van het onderdeel ‘portefeuillemanagement’.

Het GA-diploma is vooral gericht op de feitelijk leider en volmachtbeheerder. Dit terwijl de verzekeringstechnische resultaten in het volmachtkanaal bij veel volmachtverzekeraars onder druk staan. Actuele kennis van het acceptatie- en schadebehandelingsvak en de

‘Structureel opleidings-programma met verplichte onderdelen is meer dan wenselijk’

uitvoering van gedegen portefeuillemanagement spelen een cruciale rol bij het behalen van een positief rendement. Met name over deze onderwerpen is veel kennis aanwezig bij volmachtgevers. Een structureel en jaarlijks terugkerend opleidingsprogramma met verplichte onderdelen is meer dan wenselijk. De oprichting van een Volmacht College met een afvaardiging van NVGA en volmachtgevers zou een mooi initiatief zijn. Zo blijft volmacht een heel mooi vak.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims heeft met WA Connect de NVGA/AM Innovatieprijs 2018 gewonnen.Lex Orie ontving de award tijdens het NVGA-congres uit handen van juryleden Jorg Roodbeen...

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

De beloning en beloningsvorm is het exclusieve domein van de individuele gevolmachtigd agent en de partners waarmee hij samenwerkt, aldus voorzitter Ron Gardenier,...

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

Als business partners zijn we er de afgelopen twee jaren nog onvoldoende in geslaagd om de handen weer ineen te slaan en het partnership de boventoon te laten voeren,...

Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend  worden beloond

Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend worden beloond

Blijf investeren in kwaliteit en de kracht van samen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om duurzaam, met een positief rendement, te blijven ondernemen, aldus...

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Helaas moet ik constateren dat er momenteel bij de uitrol van de nieuwe Volmachtovereenkomst door verzekeraars druk wordt uitgeoefend op de hoogte van de vaste...

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

NVGA en de SAR hebben het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) ontwikkeld. Sinds de zomer van 2016 is de volmachtmodule niet meer opgenomen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk....