Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

Kifid LOGO 2017

LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering. Als begunstigde van deze uitkering is de partner van verzekerde gewezen. Op het moment van uitkering is de consument al 8 jaar van deze partner gescheiden. De begunstiging is nooit aangepast. Verzekeraar stelt dat de uitkering aan de expartner moet plaatsvinden. De consument verzet zich hiertegen.

De geschillencommissie stelt het volgende vast. Artikel 7:968 BW aanhef en onder c bepaalt dat de aanwijzing van een derde als begunstigde niet kan worden herroepen indien de uitkering opeisbaar wordt. De bepaling is van regelend recht (zie artikel 7:986 BW), zodat er in individuele gevallen van kan worden afgeweken.

In het onderhavige geval is dit evenwel niet gebeurd, nu de verzekeringnemer ook op grond van de toepasselijke voorwaarden enkel tot de einddatum van de verzekering het recht heeft een begunstiging te herroepen en nieuwe begunstigden aan te wijzen.

Nu de consument op einddatum van de verzekering nog in leven was, is de uitkering voor de ex-partner opeisbaar geworden en is de verzekeraar niet verplicht om aan de wijziging van de begunstiging mee te werken, daar ook in de polisvoorwaarden was vastgelegd dat wijziging van de begunstiging na het opeisbaar worden van de uitkering niet mogelijk was. - Uitspraak 2017 - 565

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: bank mag vooruitbetaalde hypotheekrente toch wel weigeren

Kifid: bank mag vooruitbetaalde hypotheekrente toch wel weigeren

Banken hoeven vooruitbetaalde hypotheekrente van hun klanten niet te accepteren, ook al is dat fiscaal toegestaan. Aldus de bindende uitspraak 2018-037 van de Commissie...

Tien minuten geen 'moment van onbedachtzaamheid'

Tien minuten geen 'moment van onbedachtzaamheid'

Een fotocamera laten liggen op een parkeerautomaat is geen moment van onbedachtzaamheid, meent de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Uitspraak...

Collegiale tip geen officieel advies

Collegiale tip geen officieel advies

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN, UIT KENNISKATERN 'KEN JE VAK!' IN VVP 4 Het tijdens werktijd op een financieel advieskantoor aan een collega vragen wat verstandig...

Klacht onvoldoende inhoudelijk behandeld: 500 euro

Klacht onvoldoende inhoudelijk behandeld: 500 euro

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening verwacht van Florius dat zij haar aanbod van 500 euro aan een klant gestand doet, omdat de geldverstrekker...

Richtlijn 93/13 treft niet...

Richtlijn 93/13 treft niet...

De opslagenstructuur van de geldverstrekker geen beding in (de algemene voorwaarden bij) de overeenkomst, maar een onderdeel van het rentebeleid. Aldus de Geschillencommissie...

Geschil over toekenning uitkering is geen geschil over arbeidscontract

Geschil over toekenning uitkering is geen geschil over arbeidscontract

Een geschil over de toekenning van een uitkering kan niet worden gezien als een (verzekerd) conflict over het arbeidscontract. Dat meent de Geschillencommissie Financiële...