Over uitvaart en vermogen

section1_page40_article51_1.jpg

De evaluatie van het vakbekwaamheidsstelsel is in volle gang. Moeten er meer of juist minder adviesdiploma’s komen? Mogelijk weet u al dat ik vind dat er al veel te veel Wft-beroepskwalificaties zijn, maar niet iedereen is dat met mij eens. Zo wordt er inmiddels gepleit voor een apart diploma voor de uitvaartverzekeringsadviseur (dat veel eenvoudiger zou moeten zijn dan het diploma Adviseur vermogen). De vraag is waarom?

Bij een uitvaartverzekering draait het om twee zaken. (1) de uitvaart en de kosten daarvan, en (2) de verzekering van de kosten. Een uitvaart op zich is geen financieel product. De kosten van een uitvaart ook niet. Advies over een uitvaart valt dus helemaal niet onder de Wft. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een uitvaartadvies overbodig is. Integendeel. Juist in een tijd dat er op het gebied van uitvaart veel meer mogelijk is dan vroeger, mag van een uitvaartadviseur worden verwacht dat hij de klant kan adviseren over alle verschillende mogelijkheden. Begraven of cremeren? Daar komen mogelijk alternatieve methodes als cryomeren en (als meest milieuvriendelijke oplossing) resomeren bij. En dan heb ik het nog niet gehad over een kist (vanaf 275 euro bij Bol.com als ‘woonaccessoire’, maar voordeliger zelf te maken), een grafsteen, grafrechten, natuurbegraafplaatsen of bij cremeren de vraag: wat doen we met de as? Blijvend in een urn en waar laten we die dan of uitstrooien (waar?), de ruimte in schieten of een tattoo van laten maken? En dan nog het vervoer en wat er verder bij komt: bakfiets, begrafenisstoet, New-Orleansorkestje, koffie en cake of de kroeg? Hoe meer je wilt, hoe meer het kost. Kortom: er valt wel wat te adviseren over uitvaart. Maar voor dat alles heb je dus geen Wft-diploma’s nodig.

Het is de vraag of je voor de kosten van al die uitvaartwensen een verzekering nodig hebt. Dat is natuurlijk een pure vermogensvraag. Niet toevallig vallen de

‘Verstandig om ook na te denken over de andere kosten die spelen bij het ouder worden en overlijden’

meeste overlijdensgevallen in ons Dik van Velzen is programmamanager bij Nibe-SVV en hoofdredacteur van de land in de groep ouderen. Weliswaar is dat ook de Beursbengel meest vermogende groep, maar vaak zit dat vermogen vast in de eigen woning of nog niet uitgekeerd pensioen. En natuurlijk: statistische gegevens werken niet op individueel niveau. Ook jonge mensen kunnen sterven en er zijn voldoende niet-kapitaalkrachtige ouderen. Dus is het uiterst verstandig vooraf na te denken over de financiering van een uitvaart. Zoals het ook verstandig is om na te denken over andere kosten die zich kunnen voor-doen tijdens het leven, bij het ouder worden en bij overlijden. Dat lijkt mij een breder vraagstuk dan alleen een uitvaartverzekering. Echt iets voor de Adviseur vermogen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Vrijstelling Wft ingeperkt

Vrijstelling Wft ingeperkt

De Wft-vrijstellingen worden ingeperkt. Dat blijkt uit de concept-regeling Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, die door minister Hoekstra ter consultatie...

Dik van Velzen: vakbekwaamheidsstelsel wordt beter

Dik van Velzen: vakbekwaamheidsstelsel wordt beter

"Met zo ongeveer zijn laatste handeling voor zijn aftreden, liet minister Dijsselbloem weten dat het Ministerie van Financiën het CDFD-advies volgt om enkele...

Belasting bij scheef huwelijksvermogen

Belasting bij scheef huwelijksvermogen

Het huwelijksvermogensrecht wijzigt vanaf volgend jaar. De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt de standaard. In principe blijven alle bezittingen...

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen

Koper moet wellicht meer eigen geld inbrengen

Het einde van 2017 nadert, tijd om de balans op te maken. Zo gaat er per 1 januari 2018 het één ander veranderen in de eigenwoningregeling en de...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Zorg voor een computerverzekering op maat

Zorg voor een computerverzekering op maat

De computer is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse leven, zowel zakelijk als privé. Maar naarmate onze afhankelijkheid groeit, worden de financiële...