Toebrengen schade niet hetzelfde als aansprakelijkheid

Kifid (logo)

SCHADE - De AVP vergoedt, binnen voorwaarden, de financiële schade waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is. In deze klacht gaat het om een consument die langs gaat bij kennissen die hun woning verbouwen. Bij aankomst staat de deur van de woning open. Bij de deur zijn geen waarschuwingen opgenomen. De consument ziet wel een aantal houten planken liggen. Om zijn kennis te helpen neemt hij een aantal van deze planken mee naar binnen. Op de vloer ligt karton. Hij sleept de planken daaroverheen. Ondanks het karton raakt de ondergrond toch beschadigd omdat het beton nog niet is uitgehard. De schade bedraagt 1650 euro. De verzekerde vergoedt deze schade en claimt dit bij zijn AVP-verzekeraar. Deze weigert de schade te vergoeden.

De geschillencommissie deelt de visie van de verzekeraar: De commissie overweegt dat een gedraging niet onrechtmatig wordt enkel omdat daarmee schade wordt veroorzaakt, maar dat zulks slechts het geval is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van de gedraging had moeten onthouden (zie met name HR 12 mei 2000, NJ 2001, 300, ECLI:NL:PHR:2000:AA5784).

In het onderhavige geval lijkt de schade te zijn veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden, namelijk het slepen van de planken over het karton op de vloer en het niet uitgehard zijn van de vloer. Verder staat vast dat de consument niet kon zien of anderszins had moeten begrijpen dat de vloer nog niet uitgehard was, zodat hij daarom extra zorgvuldigheidsmaatregelen had moeten treffen. Bovendien lag schade aan de vloer ook minder voor de hand nu de vloer was beschermd met een laag karton. De commissie komt, het voorgaande overwegende, tot de slotsom dat geen sprake is van een onrechtmatige gedraging. - Uitspraak 2018-246

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: Bleukens moet concurrent 238 euro terugbetalen

Kifid: Bleukens moet concurrent 238 euro terugbetalen

Bleukens Verzekeringen moet een consument 238 euro terugbetalen. Dit omdat een nota in het kader van een Beleggingsverzekering niet terecht zou zijn, aldus de niet...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, LEVEN. UIT VVP 6, OKTOBER 2018 De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld...

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEVEN - De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in deze klacht. In 1949 wordt...