Verzekerde mag op polisblad vertrouwen

Kifid LOGO 2017

SCHADE - De consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. Op het polisblad staat vermeld dat het eigen risico is afgekocht. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat er bij schade inderdaad geen eigen risico is, tenzij er sprake is van het vallen van onder meer een mobiele telefoon. Consument lijdt schade als gevolg van een val van haar mobiele telefoon. De consument claimt de volledige schade met de stelling dat de verzekeraar op het polisblad dan maar had moeten vermelden dat in sommige gevallen toch een eigen risico geldt ondanks de afkoop van het eigen risico.

De geschillencommissie is het met de verzekerde eens. De commissie stelt voorop dat een verzekerde mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de inhoud van het polisblad. Op het polisblad staat dat het eigen risico is afgekocht. Derhalve mocht consument ervan uitgaan dat hij -ook bij val-en stootschade aan zijn telefoon-geen eigen risico verschuldigd zou zijn. Dat het polisblad en de verzekeringsvoorwaarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat in het polisblad wordt vermeld dat in de voorwaarden nadere informatie kan worden gevonden over eigen risico’s, doet daar niet aan af. Consument hoefde er, gezien de niet voor meerderlei uitleg vatbare vermelding ‘eigen risico afgekocht’ in het polisblad, niet op bedacht te zijn dat er nog sprake was van een uitzondering. Het had op de weg van verzekeraar gelegen om deze uitzondering ten aanzien van val-en stootschade nadrukkelijk op het polisblad te vermelden. -Uitspraak 2017 -523

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...