We gaan iets nieuws doen!

Ondernemers die ‘iets nieuws’ willen zijn vaak volledig gefocust op één element van hun idee: hoe zal dit worden ontvangen door de consument? Maar om levens-vatbaar te zijn, zal de ondernemer aan veel meer zaken moeten denken.

Het waren ambitieuze woorden die KNVB-voorzitter Staatsen in 1996 bij de lancering van Sport 7 sprak: “We gaan iets nieuws doen, iets dat nog niet eerder in Nederland is vertoond. We gaan een sportkanaal beginnen.” Sport 7 zou een betaalzender worden en voetballend Nederland zou hiervan de financiële vruchten plukken. Helaas waren er al snel grote verliezen en werd de zender van de kabel gehaald. Digitalisering en internet bieden ondernemers nieuwe kansen en elke dag is er wel een financieel adviseur die een nieuw idee heeft en vaak, vanuit een meer traditionele omgeving denkt: We gaan iets nieuws doen. Innovatie is belangrijk voor de financiële sector. De stichting Contactgroep Automatisering bestaat uit leveranciers van software die door meer dan 80 procent van de in Nederland werkzame financieel adviseurs wordt gebruikt. In het kader van deze werkzaamheden komen zij veelvuldig met ondernemers in aanraking die mooie plannen hebben om ‘iets nieuws’ te doen maar regelmatig gaat er ‘iets’ fout. Het is dan ook verstandig tijdig stil te staan bij de volgende aandachtspunten.

Rechtmatig gebruik nieuwe naam

U zult niet de eerste zijn die zich verslikt in het met veel tamtam introduceren van een nieuwe naam voor een product of dienst om er daarna achter te komen dat iemand anders al de rechten op deze naam heeft. Bij dit soort kwesties speelt iets bijzonders. Degene die onrechtmatig deze naam gebruikt moet alle kosten betalen die de rechthebbende partij moet maken om op te treden tegen het onrechtmatige gebruik door u van die naam. Dat zijn dus niet alleen de kosten van de door de tegenpartij ingeschakelde advocaat maar ook zijn ‘eigen’ uren. Discussies over het wel of niet gerechtigd zijn tot het voeren van een naam kunnen fors in de papieren lopen

Opnemen in handelsregister

De nieuwe naam moet in het handelsregister worden ingeschreven.

‘Het is verstandig de Belastingdienst van tevoren om een ruling te vragen’

Wet bescherming persoonsgegevens

Een ondernemer die ‘iets nieuws’ gaat doen, zal hiervoor vaak een deel van zijn klanten benaderen met wie hij met zijn ‘oude werkzaamheden’ in contact is gekomen. Mogelijk wordt hierbij, naast de contactgegevens, ook andere specifieke informatie gebruikt. Algemeen geldt echter dat een ondernemer alleen de gegevens mag gebruiken voor het doel waarvoor de klant de gegevens aan de ondernemer heeft verstrekt. In de meeste gevallen kan snel worden vastgesteld dat de gegevens die de ondernemer wil gebruiken door de klant niet ten behoeve van deze nieuwe activiteiten zijn verstrekt. Daarmee is schending van de Wet bescherming persoonsgegevens een feit. Naast reputatieschade loopt zowel de onderneming die onzorgvuldig met de oude gegevens is omgesprongen, als de entiteit die de nieuwe gegevens onbevoegd (zonder toestemming van de consument) heeft gebruikt, het risico om forse boetes opgelegd te krijgen door de Autoriteit Persoonsregistratie.

Voldoen aan wft-vergunningsbeleid

Een Wft-vergunning is vereist voor de activiteiten aanbieden, bemiddelen en adviseren. We zien in de praktijk dat, met name bij nieuwe digitale initiatieven, onvoldoende wordt gelet op de vraag wanneer er sprake kan zijn van advies en bemiddelen. Zodra de innovatie de klant ‘stuurt richting een bepaald financieel product’, is de kans groot dat er sprake is van advies. Dat betekent niet alleen dat over de juiste product/dienstencombinatie moet worden beschikt maar ook dat aan de betreffende vakbekwaamheidseisen moet worden voldaan. Bij impactvolle producten krijgt de ondernemer ook te maken met de interpretatie

van het verbod op provisie, waardoor bepaalde geldstromen van aanbieder naar de initiatiefnemer vaak niet meer zijn toegestaan.

Ook voor bemiddeling is een Wft-vergunning nodig. Van vergunningplicht is al sprake indien van de innovatie gesteld kan worden dat deze leidt tot het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering. Uiteraard wanneer de activiteit gericht is op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar.

Het aan de klant presenteren van voorkeursmaatschappijen (op basis van de verstrekte gegevens) en vervolgens via een link de mogelijkheid bieden bij die geselecteerde aanbieders een financieel product af te sluiten, kan al snel worden betiteld als advies of in ieder geval als bemiddeling met alle juridische verplichtingen van dien.

Wordt gewerkt met een nieuwe domeinnaam dan moet de vergunninghouder deze ook op eigen initiatief melden bij de AFM.

Aanpassing beroepsaansprakelijkheid

Een bekend gezegde luidt: De kinderen van de schoenmaker lopen barrevoets. Dat geldt ook voor verzekeringsadviseurs die met grote regelmaat vergeten dat bepaalde nieuwe activiteiten niet automatisch onder hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen. Bij nieuwe activiteiten zal altijd een analyse moeten plaatsvinden van het hele verzekeringspakket. Daarnaast kan het afhankelijk van de activiteit verstandig zijn om ook te kijken naar de dekking van de cybersecurityverzekering. Nieuwe activiteiten zullen op de bestaande polis moeten worden aangetekend.

Welk fiscaal regime?

Financieel dienstverleners hadden tot 2013 zelden iets te maken met btw en assurantiebelasting over hun eigen diensten. Sinds 2013 is dit anders. Per activiteit zal gekeken moeten worden of de eigen nota wel of niet met btw of assurantiebelasting moet worden belast. Zeker bij innovaties, die dicht tegen adviseren en bemiddelen van financiële producten aanliggen, kan dat tot complexe vraagstukken leiden. Het beroerde is dat onjuist gedrag lang onopgemerkt kan blijven, maar op het moment dat de fiscus de fout toch signaleert zal in veel gevallen met terugwerkende kracht een aanslag worden opgelegd. In de meeste gevallen zal het niet meer lukken deze aanslag bij de klanten uit het verleden te corrigeren/verrekenen. Juist financieel dienstverleners moeten bij innovaties een hele goede analyse laten maken van de fiscale consequenties. Het meest verstandige is om voordat de implementatie plaatsvindt een ruling bij de Belastingdienst te vragen. Hierbij wordt de innovatie dus aan de Belastingdienst voorgelegd en worden ook de fiscale consequenties vastgelegd. Die gelden dan tot het moment waarop de inspecteur deze afspraak intrekt. Het risico op claims die zelfs de continuïteit van de onderneming kunnen bedreigen wordt hiermee beperkt.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Contactgroep wil minder strikte uitleg provisieverbod door AFM

Contactgroep wil minder strikte uitleg provisieverbod door AFM

De Contactgroep Automatisering wil in overleg met Financiën om te komen tot een minder strikte uitleg door de AFM van het provisieverbod. Leon van Vliet,...

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Als er sprake is van een data-lek, moet een financieel advieskantoor op grond van de Wbp een melding verrichten. En er wordt wat afgelekt in onze sector. In het...

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Het is bijna niet te missen: de informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt u van alle kanten tegemoet. Terecht want de verordening...

Data ophalen vervangt verzamelen

Data ophalen vervangt verzamelen

De wijze waarop financieel advieskantoren omgaan met informatie over klanten, verandert in de komende jaren. Een schets van nu al zichtbare ontwikkelingen en verwachtingen...

AVG zet rem op datagebruik

AVG zet rem op datagebruik

Big Data staat garant voor maximale commerciële waarde, zo leerden we tijdens allerlei congressen binnen onze bedrijfstak. De Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Klant krijgt recht op dataportabiliteit

Klant krijgt recht op dataportabiliteit

Als financieel adviseur krijgt u er een nieuwe verplichting bij: dataportabiliteit. Een onderwerp dat eens te meer illustreert hoe belangrijk het is dat u samen...