Wft-adviesregels ook voor collectieve inkomensverzekeringen

Dat de adviesregels van de Wft van toepassing zijn op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is inmiddels wel bekend. Ook collectieve inkomensvervangende verzekeringen vallen echter onder de adviesregels van de Wft. Denk aan de collectieve WGA-hiaat- of Excedent-verzekering. Dit zijn verzekeringen waarbij de inkomensterugval van individuele werknemers collectief wordt verzekerd. Bij deze verzekeringen dient ook een klantprofiel te worden opgesteld. Hiervoor geldt, net als bij het collectieve pensioen, dat de werkgever de klant is en de werknemer de verzekerde/belanghebbende. De inventarisatie en het advies geschieden dus met de werkgever en ook de premiebetaling wordt veelal via de werkgever geregeld. In onze auditpraktijk komen wij het maar zelden tegen, dat bij collectieve inkomensverzekeringen de adviesregels van de Wft worden gevolgd.

SVC Compliance heeft een standaard inventarisatieformulier ontwikkeld voor collectieve inkomensverzekeringen. Wilt u deze kosteloos ontvangen? Stuur dan een mail naar compliance@svcgroep.nl met als onderwerp ‘Klantprofiel collectieve inkomensverzekeringen’.

Reactie toevoegen