Aanhoudend lage rente risico voor sector

Klaas Knot 2015

Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017. 

Dit OFS vormt de inbreng van DNB voor het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Dit gesprek vindt op 14 juni plaats.
Het OFS: "De rente is gedaald naar een historisch laag niveau. Deze rentedaling is een reflectie van macro-economische omstandigheden, waarbij structurele factoren een rol spelen. Daarnaast is het monetaire beleid gericht op het stimuleren van de groei en de inflatie. Voor de overheid, huishoudens en bedrijven met veel schuld heeft de rentedaling in het algemeen gunstig uitgepakt, doordat hun rentelasten zijn gedaald. Tegelijkertijd heeft de rentedaling ongunstig uitgepakt voor met name pensioenfondsen en levensverzekeraars, die hun financiële positie hebben zien verslechteren.
"Een aanhoudend lage rente gaat gepaard met risico´s voor de financiële sector en de reële economie. In een dergelijk scenario komt de winstgevendheid van banken naar verwachting onder druk te staan, terwijl het voor pensioenfondsen en verzekeraars lastiger wordt om hun verplichtingen na te komen. Hierdoor zijn zij mogelijk geneigd beleggingsmogelijkheden met meer risico’s op te zoeken. In de reële economie kan een aanhoudende lage rente bovendien leiden tot misallocatie van kapitaal. Naarmate de rente langer laag blijft, treedt gewenning op en verliezen huishoudens, bedrijven en de overheid de prikkel om schulden omlaag te brengen. De lage rente biedt echter ook kansen. Structurele aanpassingen, zoals de afbouw van de hypotheekrente-aftrek en de verduurzaming van de economie, kunnen bij een lage rente versneld worden doorgevoerd."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
AFM: "We gaan binnenkort naar een hogere rente"

AFM: "We gaan binnenkort naar een hogere rente"

Be prepared, we gaan van een lagere naar een hogere rente. Aldus AFM-bestuurder Gerben Everts in zijn speech voor het Dufas Investment Management Forum. Everts:...

De Hypotheekshop: dalende trend rente lijkt doorbroken

De Hypotheekshop: dalende trend rente lijkt doorbroken

De dalende trend van de rente lijkt doorbroken, meent De Hypotheekshop. De adviesketen: "De economie in grote delen van de wereld draait goed. Dat kwam afgelopen...

De Hypotheekshop noteert stijging rente

De Hypotheekshop noteert stijging rente

De Hypotheekshop verwacht dat na Rabobank en Munt meer geldverstrekkers de rente verhogen. De Hypotheekshop: "Veel beleggers verwachten dat de Europese Centrale...

Triodos verlaagt rente bij internetsparen naar nul

Triodos verlaagt rente bij internetsparen naar nul

Triodos Bank verlaagt de rente bij internetsparen op 3 april naar nul procent.   Nu was die rente al niet hoog meer (0,10 procent) en in bepaalde gevallen...

Munt claimt scherpste rente 25 en 30 jaar rentevast

Munt claimt scherpste rente 25 en 30 jaar rentevast

 Munt Hypotheken claimt na een renteverlaging op 28 februari de scherpste rente te bieden voor 25 en 30 jaar rentevast. De hypotheekaanbieder: "Op de laatste...

Rentegift

Rentegift

De nieuwe Europese hypothekenrichtlijn moet consumenten beter beschermen en het Europees vergelijken van hypotheken mogelijk maken. In de richtlijn is ook de berekening...