"aanscherpen vakbekwaamheid juist goed"

Henri Drost (2013)

"Elke handtekening onder de petitie van Adfiz en overige koepelorganisaties was een stap verder weg van vertrouwensherstel." Dat stelt consultant Henri Drost (Oostdam & Partners) in zijn column op www.delametelkaar.nl.

Drost: "Aanscherping van de vakbekwaamheid is een uitstekend voornemen. De tijd van ‘bedrijfsvoeringsmodellen’ en het louter bijwonen van studiebijeenkomsten is wel geweest." Drost noemt verder ook de beroepseed een goede zaak. "Ik hoor veelvuldig dat die eed niet meer dan overbodige symboolpolitiek is. Dat integriteit in de mens zelf zit en een eed daarin geen verandering brengt. Ik ben het daar niet helemaal mee eens: elk moment van reflectie – en dat gebeurt rond het afleggen van de eed – is zinvol."

Klik hier voor de hele column.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Fred Hermans - 3 september 2013

Ik vraag me af hoe het zit met de ontslagregeling indien het voor mij werkend personeel niet slaagt voor de tussentijdse examens. Mag ik dan iemand ontslaan indien hij/zij niet slaagt? Of ben ik verplicht deze te integreren elders in mijn bedrijf. Gaan we ervan uit dat we alleen maar eenmanszaken hebben. Indien iemand bij een bank werkt in vaste dienst, en hij of zij slaagt niet, en dat kan door meerdere oorzaken, wordt die persoon dan op straat gezet? In welke branche is het zo dat men een tussentijds examen moet doen om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen. Kijk, persoonlijke educatie moet standaard zijn in je bedrijf. Indien een adviseur te weinig kennis vergaard heeft, waardoor deze onoverkoombare fouten maakt, hebben we in Nederland een met elkaar gekozen rechtssysteem, waarbij de klant naar een rechter kan stappen. Net zoals in iedere andere branche. Ik ben benieuwd of ministers, advocaten, notarissen enz. een jaarlijks examen afleggen om hun beroep te mogen blijven doen.

Willem van Spronsen - 29 augustus 2013

Geachte heer Dost, U waant zich blijkbaar superieur. Al zou u over een grote hoeveelheid aan diploma’s beschikken, dan is daar nog niet mee gezegd en bewezen dat u over vakkennis beschikt dat hoger en beter is dan anderen. Als u zich dat inbeeldt, dan grenst dat aan arrogantie. Op goede en de beste vakkennis wordt al decennialang ingezet en ons vak is zo veelzijdig dat velen kiezen en al hebben gekozen voor specialisatie op verschillende terreinen. De missie en het streven daarbij is altijd al zo (geweest) dat we als ondernemers onze klanten het beste willen leveren en met hem of haar een duurzame relatie onderhouden. Uw mening dat onze klanten ook nog een door u niet nader beargumenteerde superieure vakkennis moeten ervaren is eigenlijk gewoonweg suggereren of insinueren dat wij als intermediair over een mindere kwaliteit vakkennis beschikken. Feitelijk zijn de door u verwoorde meningen in dit kader gewoon aantijgingen, of het nu wel of niet met twee vingers in de neus is doet daar niets van af. Een prettige dag verder toegewenst.

Leo Tol - 28 augustus 2013

@Henri Drost / Oostdam & Partners. Over de eed heb ik mijn bescheiden mening al gegeven. Pe-examens is een ander punt, het is gewoon levensgevaarlijk voor je carrière of voor de bedrijfsvoering van je bedrijf wanneer je afhankelijk bent van 'wat minder' presterende overheidsinstanties als DUO. http://www.scienceguide.nl/201308/duo-niet-goed-beveiligd.aspx En dat ben je dan.

Edwin Herdink - 28 augustus 2013

Beste Henri, Wanneer heb jij voor het laatst met 2 vingers in de neus een PE-horde genomen?

Henri Drost - 28 augustus 2013

Ontdaan van nuances? Jazeker. Door eigen belang ingegeven? Huh? Wij doen niet in opleidingen noch examinering, hoor. Uit commercieel oogpunt was een zouteloos stukje ‘intermediair-naar-de-mond-praten’ misschien toch beter geweest... Maar over de inhoudelijke kern: wat ik in deze column op www.delametelkaar.nl heb willen aangeven, is dat klanten van financiële dienstverleners primair een adviesrol eisen. Om die functie goed te kunnen vervullen, zijn bovengemiddelde kennis en vaardigheden nodig en dus een opwaardering van de vakbekwaamheid. Het afleggen van de eed onderstreept het belang van dit adviesberoep: is voor zowel adviseur als klant een bevestiging daarvan. Naast integriteit en dienstbaarheid zouden klanten superieure vakkennis moeten ervaren. Dat zorgt voor meer vertrouwen in financiële dienstverleners. Verzet tegen eisen op het gebied van vakbekwaamheid draagt daar niet aan bij. Trouwens, die angst voor een 3-jarig PE-examen is onnodig. Een deskundig adviseur neemt die horde met twee vingers in de neus.

Peter Dirks - 27 augustus 2013

@Leon Dit is de spijker op z'n kop!

Albert van der Poll - 27 augustus 2013

Als ik dan zo vrij mag zijn de omgekeerde redenering te volgen: door dit nieuwe stelsel van opleiding PE examinering en eedaflegging zou het vertrouwen dus worden hersteld. Dan toch in elk geval niet bij minister Dijsselbloem die aanwezig was bij de beëdiging van honderden financieel adviseurs. Hij gaat onverminderd door met zijn kruistocht tegen het intermediair, gezien zijn grote belangen bij zijn staatsbanken niet onlogisch. Die te dure, niet-adviserende, weinig klantgerichte verkoopkantoren met een spekkoek aan managementlagen moeten beschermd worden tegen een zich volledig in de strijd werpend ongebonden intermediair. De gewone consument heeft zich tot op heden nog nooit iets aan wat voor erkenning, diploma, vakbekwaamheidsregister of wat dan ook gelegen laten liggen, en zal ook dit verhaal, als het hen al ter ore komt, voor kennisgeving aannemen. Of zijn er meelezende collega's die wel door klanten wordt gevraagd of ze assurantie-A hebben, RMIA RIFD SEH erkend hypotheekadviseur of financieel planner zijn, of lid van een standsorganisatie? Ze vergelijken ons rustig met de RABO meneer, de Univé. of ene online aanbieder. Wat je zegt werk aan de winkel. Op zich een prima lezenswaardig stuk. Ik zou graag vernemen waarop de waarneming van herstel van vertrouwen door het hele opleidings- examen en eedafleggingsbouwwerk is gebaseerd. Ik geloof er niet zo in.

Nico van Koesveld - 27 augustus 2013

En weer is praktisch denken weg. Onsamenhangend verhaal. Helaas heb ik dat vaker gezien bij Oostdam & Partners. Te ver af gedwaald van de praktijk en dan wordt het vaak theoretisch geneuzel waar de werkvloer weinig mee kan. En nog meer onwerkbare regels opleggen om de branche een beter imago te bezorgen? Stop daar nu eens mee. Het moet juist simpeler en toegankelijker worden. Dan wordt het beter begrijpbaar voor een ieder en zal het beter toegepast worden. Dan krijg je een grotere acceptatie. Integriteit zit in jezelf. Laten we elkaar daarop aanspreken.

Chris de Bruin - 27 augustus 2013

Eindelijk iemand die zegt hoe het zit. Henri, helemaal eens!

Willem van Spronsen - 27 augustus 2013

De uitspraak van ex- AM hoofdredacteur Henri Drost dat elke handtekening onder de petitie van Adfiz en overige koepelorganisaties een stap verder weg was van vertrouwensherstel heeft geen enkel fundament . Als je zulke uitspraken doet dan moet je de diepte durven in te gaan en als "criticus" durven aan te geven waarom je het vindt en daarnaast zul je voor de juiste beeldvorming eerst dienen te definieren wat je perceptie is ten aanzien van vertrouwensherstel.

Lees meer over
56.019 PE-examens afgelegd

56.019 PE-examens afgelegd

Al behoorlijk wat adviseurs hebben hun PE-examens 2017-2019 gehaald. Daar duidt de statistiek van het CDFD op. Het is niet bekend om hoeveel examens het gaat deze...

"Adviseur Vermogen niet gekwalificeerd voor pensioenexpiraties"

"Adviseur Vermogen niet gekwalificeerd voor pensioenexpiraties"

De in CANON verenigde organisaties van financieel adviseurs kunnen zich niet vinden in pleidooien in de markt dat ook de adviseur Vermogen expiraties van tweede...

Onafhankelijk advies serieus oppakken

Onafhankelijk advies serieus oppakken

Onafhankelijk advies is een onderwerp dat serieus moet worden opgepakt. Dat schrijft Henri Drost (Oostdam & Partners) in een blog op VVP Online. Adviseurs moeten...

Geen PE-examen Adviseur basis meer

Geen PE-examen Adviseur basis meer

Mensen met de beroepskwalificatie Adviseur basis hoeven geen PE-examen 2017-2019 te doen. Minister Hoekstra laat de verplichting vallen met het oog op het schrappen...

Toetstermen voor examens vanaf 1 april

Toetstermen voor examens vanaf 1 april

Het advies 'Wft ontwikkelingen 2018' van het CDFD is door de minister van Financiën overgenomen. De eind- en toetstermen, die de basis vormen van de Wft-examens,...

Verbond wil af van PE-examen

Verbond wil af van PE-examen

Het Verbond van Verzekeraars wil af van het driejaarlijkse PE-examen. Dat schrijft de organisatie van verzekeraars in haar reactie op de 14 januari gesloten ...