ACM wil uitbreiding provisieverbod

ACM logo

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) pleit voor uitbreiding van de bescherming van de kleinzakelijke klant tegenover financiële dienstverleners. "Een uitbreiding van bijvoorbeeld de algemene zorgplicht en het provisieverbod lijken daarvoor goede kandidaten", schrijft de ACM in haar reactie op de consultatie van Financiën. ''Effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp'ers en mkb'ers bij financiële diensten en producten'.

 

De ACM: "Als reactie op vraag 1 en 2 van het consultatiedocument merken wij op dat in het algemeen een betere bescherming van zzp-ers en mkb-ers hun positie ten opzichte van financiele dienstverleners zal versterken. Dit geldt zeker ook op de door u zogenoemde drie terreinen waar momenteel alleen consumenten worden beschermd: betaaldiensten, spaarproducten en kredietverlening. Dit vergroot de concurrentiedruk die van deze groep uitgaat on daarmee de mogelijkheden om betere voorwaarden to bedingen. Daarom moedigen wij u aan wetgeving aan te passen als er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen consumenten en kleinzakelijke klanten. Een uitbreiding van bijvoorbeeld de algemene zorgplicht en het provisieverbod naar kleinzakelijke klanten lijken daarvoor goede kandidaten. Daarnaast kan de positie van kleinzakelijke klanten worden versterkt door zeker to stellen dat zij optimale mogelijkheden hebben om gebruik to maken van nieuwe betaaldiensten (zoals beoogd door de PSD-2)."

 

Te snel

Adfiz en het Verbond van Verzekeraars pleiten er in hun reacties voor af te wachten. Het Verbond: "Alhoewel wij begrip hebben voor uw vragen valt het ons op dat diverse vragen betrekking hebben op wetgeving die momenteel of binnenkort geëvalueerd wordt. Zo wordt het provisieverbod, de generieke zorgplicht als de werking van Kifid geëvalueerd. Het lijkt ons verstandig deze uitkomsten af te wachten alvorens definitieve standpunten en conclusies in te nemen. Wij sluiten niet uit dat deze evaluaties relevante inzichten opleveren die ook ons standpunt nader kunnen inkleuren."

 

Al beschermd

Adfiz wijst erop dat "het publieke recht via de Wft al de nodige bescherming voor de zakelijke klanten kent. De Wft spreekt waar het gaat om dienstverlening met betrekking tot verzekeringsproducten van cliënten, waarmee de kleine zakelijke klanten ook onder het beschermingsbereik van de betreffende Wft-bepalingen voor deze producten valt. Tevens is de bescherming vanuit de wetgeving voor complexe producten per 2013, namelijk het provisieverbod, van toepassing op afnemers van deze producten. Buiten de publiekrechtelijke bescherming is er voor de kleine ondernemers eveneens de nodige extra bescherming vanuit het civiele recht. De rechter heeft de mogelijkheid in zijn oordeel over de zorgvuldigheid van
handelen ook het verschil in kennis en positie van de betrokken partijen mee te wegen. Kortom zowel via het civiele recht als via de Wft is er de nodige bescherming voor de kleine ondermemers. Dat geldt zeker voor zover wij kunnen beoordelen voor de verzekeringssector."

 

Verkramping

Het Verbond geeft wel al duidelijk aan niet voor uitbreiding van de generieke zorgplicht te zijn: "Wij zijn van mening dat de algemene zorgplicht (mede) tot gevolg heeft dat financiële ondernemingen steeds meer risico-avers worden. Hierdoor worden bepaalde, potentieel wel nuttige, producten en diensten niet of slechts in beperkte mate aangeboden. Zie bijvoorbeeld het beperkte aanbod van producten dat op execution only basis kan worden afgesloten: alhoewel er expliciet niet is gekozen voor een adviesplicht in Nederland en execution only aanbieden voor alle producten derhalve is toegestaan, durven ondernemingen het vaak toch niet aan. Een van de verklaringen hiervoor kan zijn dat aanbieders bang zijn dat de AFM de generieke zorgplicht zal aangrijpen om toch tegen execution only aanbieders op te treden. Wij verwachten daarom dat een uitbreiding van de generieke zorgplicht naar kleine ondernemers zal zorgen voor een verdere 'verkramping' van financiële dienstverleners en zijn om die reden van mening dat dit niet wenselijk is."
 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Sterke toename aansluitingen internet of things

Sterke toename aansluitingen internet of things

Op de mobiele markt is het aantal aansluitingen voor apparaten die communiceren via internet sterk aan het toenemen.   Het gaat dan om simkaarten met een 097-nummer...

Grote zorgverzekeraars kunnen zich meer onderscheiden op dienstverlening en collectieve verzekeringen

Grote zorgverzekeraars kunnen zich meer onderscheiden op dienstverlening en collectieve verzekeringen

De grote zorgverzekeraars kunnen zich meer onderscheiden op dienstverlening en collectieve verzekeringen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit...

ACM pleit voor meer transparantie bij online reviews

ACM pleit voor meer transparantie bij online reviews

Gezien het toenemende belang van online reviews pleit de ACM voor meer transparantie bij alle partijen die betrokken zijn bij het verzamelen, publiceren en beheren...

Consumenten zoeken zekerheid bij keuze zorgpolis

Consumenten zoeken zekerheid bij keuze zorgpolis

Consumenten zoeken zekerheid bij de keuze van hun zorgverzekering. Dit geldt met name voor consumenten die al lange tijd bij dezelfde zorgverzekeraar zitten. De...

Ook acm biedt FinTech-bedrijven steun in de rug

Ook acm biedt FinTech-bedrijven steun in de rug

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil bijdragen aan het vergroten van de kansen van FinTech-bedrijven om een positieve en blijvende impact te hebben op concurrentie....

Verbond hekelt onderzoek acm

Verbond hekelt onderzoek acm

Een verzekeringsproduct kiezen? Let dan op meer dan prijs alleen. Dat is de boodschap van het Verbond, die zich dan ook niet goed kan vinden in het onlangs gepubliceerde...