AFM compenseert jaarlijks bijna miljoen aan hypotheekrente medewerkers

Hand met euro's

De AFM vergoedt jaarlijks in totaal bijna één miljoen euro aan hypotheekrente van medewerkers. Dat antwoordt de toezichthouder op het Wob-verzoek van financieel adviseur Dennis Jellema.

De AFM laat Jellema weten dat ze eigenlijk niet gehouden is te antwoorden op grond van de Wet openbaarheid bestuur, maar dit toch doet vanwege de maatschappelijke discussie momenteel over hypotheekrentecompensatie.

De bruto totaalbedragen die de AFM sinds 2007 jaarlijks heeft uitgekeerd als rentecompensatie:

2007: 824.569 euro;

2008: 815.026 euro;

2009: 852.359 euro;

2010: 890.898 euro;

2011: 906.504 euro;

2012: 938.067 euro;

2013: 960.385 euro;

2014: 903.905 euro (tot en met november).

In 2007 kreeg bijna 87 procent van de toen 442 fte's de compensatie, in 2014 ging het om bijna 77 procent van 586 fte's.

De AFM wijst erop dat de regeling al bestond bij voorganger STE. "Het betreft een secundaire arbeidsvoorwaarde die reeds gold in het begin van de jaren negentig voor medewerkers van de rechtsvoorganger van de AFM, de Stichting Toezicht Effectenverkeer."

De AFM zei eind vorig jaar de hypotheektrentecompensatie te zullen heroverwegen als daar gezien de maatschappelijke discussie aanleiding voor is. De cijfers die Jellema heeft losgeweekt, zullen die discussie vrijwel zeker aanwakkeren. Zelf zegt Jellema: "Natuurlijk gaan we nu door met dit verhaal, dit omdat deze compensatie er nooit had mogen zijn binnen de toezichtkosten. Ben benieuwd hoe ze dit weer aan de markt terug willen gaan betalen. Als we zien hoeveel toezichtkosten van ongeveer 1.200 euro per jaar er voor kleine bedrijven nodig zijn om deze bonus uit te blijven keren. Dit bedrag gaat niet op aan waar het daadwerkelijk voor is bedoeld."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Dennis Jellema - 7 januari 2015

@Albert, Het is niet het bedragje per kantoor/klant per jaar waar het over gaat, elke Nederlander heeft hier zowat mee te maken, behalve dan weer de Medewerkers van MINFIN, die betalen het natuurlijk weer niet, omdat hun eigen advieskantoor intern bij MINFIN natuurlijk niet onder toezicht van de AFM staat. En dan is de cirkel weer rond. We wachten eerst even af wat de uitkomst van de salarisbesprekingen gaat worden bij de AFM, heb goede hoop dat daar een afschaffing uit gaat komen, maar dat zal nog moeten blijken. Zodra we de uitkomst hiervan weten zullen we het vervolg gaan bezien.

Leo bolle - 6 januari 2015

Je zit toch gebakken: hypotheekrenteaftrek met nog ' ns rentesubsidie door je klanten betaald. Dat zouden meer menden willen... Maar in een tijd van downgrading op zijn zachtst gezegd ongepast.

Ab Flipse - 5 januari 2015

Veel emotie en heftige reacties. Begrijpelijk. Hypotheek korting, euribor rentes voor de top, massagestoelen, bedrijfskantine?!, 4-daagse werkweek, tekort Pensioenfonds AFM (voorheen Pensioenfonds Mercurius Amsterdam) aanvullen via bijdrage van adviseurs etc., het kan niet op. Zelfs in NL gaat de kruik te water tot ze barst. 2015 wordt een kanteljaar voor de BV Toezicht.

Ton Blommaert - 5 januari 2015

Waarom verrast dit alles me niet? Het antwoord is m.i. simpel: aan de voorkant (= advieskant) is er veel veranderd door het toezicht, en dat was hard nodig. Veruit de meeste cowboys zijn uit de markt. Maar of er in positieve zin nu echt aan de achterkant (= banken, verzekeraars en toezichthouder) iets is veranderd, waag ik te betwijfelen, zo blijkt ook weer uit het onderzoek door Dennis Jellema, waarvoor hulde. Het is te zot voor woorden dat de branche voor 2015 een aanzienlijk hoger bedrag voor het doorlopende toezicht moet gaan betalen, maar dat dit grotendeels terugvloeit naar een korting op de hypotheek voor de medewerkers van AFM. Op dit moment betaal ik als ZZP'er € 840,-- per jaar voor het doorlopende toezicht. Laten we er van uitgaan dat dit in 2015 zal verdubbelen door het vervallen van de overheidsbijdrage. Het jaarlijkse bedrag voor doorlopend toezicht zou dan (voor een ZZP'er) € 1.680,-- worden. Als we € 1.000.000,-- (totale jaarlijkse korting op de hypotheekrente) delen door € 1.680,--, dan gaat de jaarlijkse bijdrage van 595 (!) kantoren "op" aan een douceurtje voor medewerkers van AFM. Ik vraag me af of de overheid het oprichten van de AFM, met als voornaamste redenen het creëren van duidelijke en transparante financiële markten, destijds zo heeft bedoeld.

Paul Schoo - 5 januari 2015

"Een bedrijf begint meestal met een innovatief idee, gevolgd door een periode van groei, specialisatie en nog meer groei. Dat momentum gaat in de meeste gevallen echter na een jaar of tien al verloren, waarna steeds sneller een proces van verval inzet. De gemiddelde levenscyclus van een bedrijf is momenteel nog maar een jaar of vijftien" Claudio Faser - Mckinsey. Rekenend vanaf 2005, dan zitten we nog wel wat jaartjes opgescheept met de AFM.

Gerbrand van Aalst - 5 januari 2015

Als je in deze branche werkzaam bent en teveel gaat nadenken, kún je bijna niet meer normaal functioneren. Er zijn steeds meer demotiverende factoren. Gelukkig is het werk zelf nog steeds voldoende inspirerend en motiverend, dit ondanks wet- en regelgeving die zijn doel al ver voorbij geschoten is. En als nu blijkt dat de kantoren met hun afdracht aan de AFM, ook nog sponsor zijn van het woongenot van de medewerkers van de AFM, krijg je daar inderdaad 'een beetje een wrang gevoel bij'. Goed dat de AFM vanwege de maatschappelijke discussie momenteel over hypotheekrentecompensatie, zo goed is geweest de gevraagde informatie te verstrekken. Dat de discussie over dit onderwerp verder mag gaan dan algehele verontwaardiging, maar mag leiden tot een eerlijker gebruik van de verplichte afdracht.

Martin Schipper - 5 januari 2015

@Paul Schoo. Het moreel verval is al lang geleden aangetreden........

Frans Lampe - 5 januari 2015

Volgens mij betalen accountants, verz.mijen, volmachtkantoren etc. ook een substantiële bijdrage aan de AFM. Het blijft wel zuur dat als je ziet wat je als kleine zelfstandige allemaal moet ophoesten, hoe makkelijk je dat kan verdienen bij een instantie onder het mom van `anders gaan ze naar het bedrijfsleven, daar wordt het ook betaald`.

Rob Bastian - 5 januari 2015

Hypotheekcompensatie komt dus bij de STE (Stichting Toezicht Effectenverkeeer) vandaan. Het is een secundaire arbeidsvoorwaarde die alleen bij banken voorkomt. En daar ook passend kan zijn als inkoopvoordeel voor de eigen medewerkers. Dit voordeel wordt bij banken in rap tempo afgebouwd en let wel: ZONDER COMPENSATIE!! Beter zou zijn via de Nederlandse bank een loketje voor deze ambtenaren te openen alwaar ze een spotgoedkope hypotheek tegen euribor tarieven kunnen afsluiten. Het mes snijdt aan twee kanten: geen verdere compensatie nodig dus daling van toezichtskosten en bovendien belangenverstrengeling is vermeden. Het enige minpunt is dat deze ambtenaren nog verder van de dagelijkse praktijk komen te staan. De huidige regeling -door ons laten betalen- kan echt niet!!

Albert van der Poll - 5 januari 2015

Die paar centen boeien me niet zo, maar wel dat deze mensen MIJ dan de maat nemen, op het gebied van integriteit en excessieve beloning. Het gemiddeld -risicovrij, kostenvergoeding, pensioen, baanzekerheid bij snelstgroeiende overheidsinstelling, etc etc- inkomen van een AFM medewerker lijkt mij ruim boven het inkomen van een modale adviseur -geen pensioen, baanzekerheid tot volgende PE- ronde, ondernemersrisico, gratis werken- te liggen. De bittere reactie op het zichzelf toewijzen van douceurtjes waar men bij anderen tegen wil optreden is dan verklaarbaar. Onverklaarbaar is het halsstarrig vasthouden aan dit beleid. Wie anderen de maat wil nemen moet zelf een hoge mate van onkreukbaarheid hebben, dat zie ik hier totaal niet aan af, integendeel, het toch al argwanende vermoeden van bevoordeling van aanbieders boven de advieskantoren wordt hierdoor verder gevoed.

Lees meer over
Wanneer gaan we de hypotheekrente weer korter vastzetten?

Wanneer gaan we de hypotheekrente weer korter vastzetten?

Wanneer gaan we de hypotheekrente weer korter vastzetten? Die vraagt stelt De Hypotheekshop. De adviesketen: "Door de lage rentestand zijn veel consumenten de hypotheekrente...

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Gemiddelde hypotheekrente gezakt naar 2,4 procent

Gemiddelde hypotheekrente gezakt naar 2,4 procent

Hoewel de hypotheekrente al drie jaar historisch laag is te noemen, is deze in 2018 toch echt het allerlaagst. Dat blijkt volgens De Hypotheekshop uit de gemiddelde...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...