AFM gaat gesprek aan over aov-advies

Jeroen Gevaert

"Enkele tientallen zelfstandige adviseurs adviseren over een groot deel van de aov’s die per jaar worden gesloten. We gaan met hen in gesprek over de vraag hoe zij de kwaliteit kunnen verbeteren. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de aanbieders van aov's. Ook zij spelen een grote rol in het verbeteren van de kwaliteit van advies over deze verzekeringen.” Dit zegt toezichthouder Jeroen Gevaert in de special over advieskwaliteit van de AFM.

 

Gevaert deed voor de AFM onderzoek naar de kwaliteit van het advies van aov's. Gevaert werlt inmiddels tien jaar voor de AFM en was eerder werkzaam als accountant en financieel adviseur. Behalve met gespecialiseerde aov-adviseurs gaat de AFM ook in gesprek met adviseurs die enkele aov’s per jaar adviseren. "Met een aantal van hen hebben we al persoonlijk gesproken en doorgenomen hoe zij de kwaliteit van advies kunnen verbeteren", zegt Gevaert. Verder wil de AFM deze adviseurs bereiken met haar nieuwsbrief en artikelen. Mogelijk komt er nog een webinar. "Ook zijn we van plan een model beschikbaar te stellen waarmee adviseurs hun eigen adviesdossiers kunnen beoordelen. We zullen de adviseurs hierover later informeren via de nieuwsbrief. Op deze manier kan iedereen zelfstandig aan de slag met de vastgestelde verbeterpunten.”

Samen met de branche- en adviesorganisaties gaat de AFM adviseurs ondersteunen bij het verbeteren van de advieskwaliteit. Gevaert: "Zo zijn wij bezig om samen een hulptool voor inventarisatie van klantinformatie op te stellen. Want het startpunt van een zorgvuldig advies is de verzameling van alle relevante gegevens van de klant."


Adviesdossiers op orde brengen

Op de vraag wat adviseurs zelf kunnen doen om de advieskwaliteit te verbeteren, zegt Gevaert: “Ik raad adviseurs aan om hun eigen adviesdossiers nog eens kritisch onder de loep nemen. Wat zijn de zwakke plekken? Ook kan het waardevol zijn om leidraden, die de AFM in het verleden heeft uitgebracht, nog eens te bekijken. De tips uit de leidraad hypotheekadvisering kunnen bijvoorbeeld vaak ook gebruikt worden voor aov advisering.”

Gevaert hoopt dat het onderzoek van de AFM en de activiteiten van de branche - en adviesorganisaties "bijdragen aan het besef dat een aov  een complex product is, dat om een zorgvuldige advisering vraagt. We moeten er met zijn allen naar streven dat de adviesdossiers zo snel mogelijk volledig zijn, in plaats van dat zij in vrijwel alle gevallen leeg zijn. Alleen zo kan de klant rekenen op het voor hem of haar meest passende advies.”

Reactie toevoegen