Beleggingsondernemingen inventariseren risicobereidheid klant veel te weinig

Euro's 2

De AFM noemt het zorgwekkend hoe weinig beleggingsondernemingen (door)vragen naar de risicobereidheid van de klant.

De AFM geeft in totaal 8 van de 20 onderzochte beleggingsondernemingen een onvoldoende voor het inventariseren van de klantgegevens. Voor de negatieve uitschieters is de AFM een handhavingstraject gestart. Daarnaast zijn de resultaten op het gebied van het inventariseren van de risicobereidheid "teleurstellend. Het gaat hierbij om vragen als: hoeveel risico wil de klant nemen? Slechts 2 van de 20 beleggingsondernemingen scoren een voldoende op dit vlak. Dit baart ons zorgen. Het uitvragen van de risicobereidheid is des te belangrijker gezien de huidige lage rente. Met rendementspercentages die tot een aantal jaar geleden vrijwel risicovrij konden worden behaald, zijn momenteel wel degelijk risico’s gemoeid".

De toezichthouder keek ook of de klantgegevens op orde waren:  "Wij hebben in totaal 88 klantdossiers zijn bekeken. Per dossier hebben wij gekeken of de beleggingsonderneming de klantgegevens op orde heeft. Om de klant goed van dienst te kunnen zijn, moet de onderneming immers weten wie de klant is en wat hij wil. Met welk doel wil de klant beleggen, heeft hij voldoende draagkracht, kennis en ervaring en welk risico is hij bereid te nemen? Gemiddeld scoren de beleggingsondernemingen een 3 (op een schaal van 1 tot 5) voor het inventariseren van de klantgegevens. Dat is weliswaar hoger dan in de voorgaande jaren, maar nog niet op het door ons beoogde niveau (4). De grootbanken behalen gemiddeld een 3,4, de private banks en de zelfstandige beleggingsondernemingen een 2,9."

Om beleggingsondernemingen handvatten te geven bij de noodzakelijke kwaliteitsslag, heeft de AFM in haar rapport ook een aantal goede praktijkvoorbeelden opgenomen. Die goede voorbeelden kunnen de beleggingsondernemingen helpen bij het doorvoeren van verbeteringen, bijvoorbeeld als het gaat om het in kaart brengen van het risico dat de klant bereid is te nemen. De voorbeelden zijn er ook op gericht om te voorkomen dat het verzamelen van klantgegevens een invuloefening wordt.
De AFM benadrukt dat zij verwacht dat "beleggingsondernemingen zich inzetten om de kwaliteit van de cliëntinventarisatie te verbeteren. Voor partijen die een onvoldoende scoren en die te weinig verbetering laten zien, zullen wij formele maatregelen treffen".

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Afm-leidraad provisieverbod beleggingsondernemingen

Afm-leidraad provisieverbod beleggingsondernemingen

De AFM heeft een leidraad gemaakt die beleggingsondernemingen wil helpen bij het beantwoorden van praktische vraagstukken over het provisieverbod. Sinds de start...