Brancheorganisaties verwerpen opzet pe-examen

Herdink, Rosenbrand en Van Loon (28 mei 2013)

De gezamenlijke brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) grijpen de consultatie van het CDFD voor de inhoud van de Inhaal- en PE-examens aan om nogmaals te beargumenteren dat de verplichte examinering geschrapt moet worden.

"De inhoudelijke voorstellen van het CDFD maken zeer duidelijk waarom verplichte inhaal/PE-examens niet gaan werken. Los van het feit dat deze voorstellen afbreuk doen aan de gewenste cultuur waarin iedere adviseur vanuit professionaliteit doorlopend de eigen vakbekwaamheid onderhoudt", aldus de brancheorganisaties.

In hun consultatiereactie brengen zij onder meer de volgende bezwaren naar voren:

  • Een Inhaal-/PE-examen toetst oude vakbekwaamheid, waardoor in feite sprake is van opnieuw examen afleggen. Uit de voorgestelde toetstermen blijkt dat op grote schaal kennis opnieuw wordt getoetst die eerder is opgedaan via Wft-opleidingen en/of PE. De noodzakelijke balans waarbij rekening wordt gehouden met eerder verworven kennis ontbreekt geheel.
  • Een Inhaal-/PE-examen leidt tot dubbele toetsing door grote overlap in toetstermen tussen de verschillende examens per beroepskwalificatie. De huidige diplomahouders worden hierdoor twee keer of zelfs drie keer over hetzelfde getoetst.
  • Een Inhaal-/PE-examen is niet geschikt voor het toetsen van adviesvaardigheden en integriteit. Deze vaardigheden kunnen het beste via een actieve training worden aangeleerd en lenen zich per definitie niet voor toetsing.
  • Een Inhaal-/PE-examen gaat op bepaalde punten over verouderde PE-actualiteiten.
  • Het Inhaal-/PE-examen Volmacht gaat ten onrechte geheel voorbij aan de specifieke functie van de gevolmachtigde .Examinering van PE loopt geheel uit de pas met een recent voorstel van de Europese toezichthouder om in de Europese lidstaten te komen tot een minimum studievereiste van 30 uur per drie jaar voor PE.


Balans is zoek

"Alles overwegende stellen we vast dat in alle redelijkheid niet meer gesproken kan worden van een ‘Inhaalexamen’ dat in balans is, maar van examens die volledig uit balans zijn geraakt. Dit wordt veroorzaakt doordat op grote schaal eerdere via examens behaalde vakbekwaamheid opnieuw wordt geëxamineerd. Voor adviseurs die in aanmerking komen voor meerdere beroepskwalificaties is sprake van twee of zelfs drie keer examinering van toetstermen. Dit probleem hebben we zien aankomen en er het CDFD en het ministerie van Financiën herhaaldelijk opgewezen, zij het tevergeefs", aldus de brancheorganisaties die blijven pleiten voor één verplicht inhaalprogramma voor adviesvaardigheden en integriteit. "Voor permanente educatie is een studiepuntensysteem het meest effectief. Dat is ook gebruikelijk en heeft zich bewezen bij andere beroepsgroepen."

Het onderwerp van de Inhaal- en PE-examens staat niet meer op de agenda van het Algemeen Overleg van 11 september in de Tweede Kamer. Wel is er naar aanleiding van de consultatiereactie inmiddels een gesprek geweest tussen Adfiz en het ministerie van Financiën. In de tweede week van augustus krijgt Adfiz gelegenheid om de bezwaren in een vervolggesprek met het ministerie nogmaals uitgebreid toe te lichten.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Leo Tol - 21 juli 2013

Opeens heb je het!! http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-en-internationalisering/vraag-en-antwoord/hoe-laat-ik-mijn-nederlandse-diploma-voor-het-buitenland-waarderen-of-erkennen.html

Kees Bergman - 19 juli 2013

Nu dreigt het toch weer een inhoudelijke discussie te worden en daar hou ik mij voorlopig ver van. Wat ik dan wel wil toevoegen is, dat ik voor continue e learning met verplichte PE dagen per jaar ben en daar misschien nog een goede toetsing aan toegevoegd. Afgestemd op de verschillende beroepsgroepen. Nogmaals complimenten voor dit gezamenlijke initiatief.

Peter Dirks - 19 juli 2013

Binnen de financiële dienstverlening in Nederland zijn ruim 250.000 mensen werkzaam ..... niemand hiervan begrijpt wat de Minister van Financiën en CDFD beogen en iedereen is mordicus tegen dit belachelijke plan.

Arjan Lubbe - 19 juli 2013

@ Peter Dirks, Ik ben helemaal niet mordicus tegen de nieuwe toetsingsplannen. Uiteraard is het waanzin om voor 3 of 4 modules steeds dezelfde dingen te toetsen. Maar in de basis kan ik me prima vinden in de verplichte toetsingen eens per 3 jaar - en de daarmee samenhangende diplomaplicht voor ALLE adviseurs met klantcontact.

Dennis Jellema - 19 juli 2013

Heb de AFM verzocht het rapport naar ons toe te zenden, waarin de conclusies zouden moeten staan waar Minister Dijsselbloem zijn feiten uit heeft getrokken. Kreeg vandaag de linken doorgemaild van de AFM, met de kamervragen, die gesteld waren. Heb wederom naar hen gemaild en verzocht om het rapport wat hier ten grondslag aan zou moeten liggen. We blijven in blijde afwachting.

Kees Bergman - 19 juli 2013

Complimenten voor deze gezamenlijke actie. Ga zo door!! Alleen gezamenlijke actie kan onze beroepsgroep redden. Een goed, prettig en zonnig weekend en een prettige vakantie voor wie gaat. Kees Bergman.

Lees meer over
Slagingspercentage PE-examens: 88,1 procent

Slagingspercentage PE-examens: 88,1 procent

In de PE-periode 2017-2019 zijn tot en met maart 47.560 examens afgelegd. Het slagingspercentage (inclusief herexamens, waarvan het aantal niet bekend wordt gemaakt):...

"Beëindig subsidie aan CDFD"

"Beëindig subsidie aan CDFD"

Beëindig de subsidie aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voor de centrale Wft-examinering. Dat is een van de suggesties in...

Toch geen aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Toch geen aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Dik van Velzen (Nibe-SVV) verwacht niet dat de evaluatie van het vakbekwaamheidsbouwwerk tot (grote) aanpassingen gaat leiden.   Van Velzen in zijn wekelijkse...

Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) nodigt de markt weer uit omtwikkelingen aan te dragen. De geselecteerde ontwikkelingen – en...

Cdfd: informatieve bijeenkomst voor opleiders

Cdfd: informatieve bijeenkomst voor opleiders

De Commissie Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) organiseert op 7 juni in Nieuwegein een informatieve bijeenkomst voor opleiders in de financiële...

Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies (robo-advice) moet voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidsnorm, maar de borging van de norm kan op een andere...