Cfd: PE-plannen doodsteek voor adviseurs

De Commissie CFD heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën dringend verzocht om niet akkoord te gaan met de PE-plannen zoals deze in Bgfo3 zijn opgenomen en de PE-problematiek in een apart Kamerdebat ter discussie te brengen.

Voorzitter Edwin Herdink schrijft aan de Kamerleden: "Alle zelfstandige financiële dienstverleners zullen door deze voorgenomen PE-plannen in hun bestaansrecht worden bedreigd en hun (eenmanszaak) bedrijf door overheidsmaatregelen gedwongen moeten sluiten.
Deze overheidsmaatregelen komen er in het kort op neer dat bestaande diploma’s het recht verliezen om als ondernemer je beroep uit te mogen oefenen. Om als ondernemer actief te mogen blijven dient men opnieuw met goed gevolg voor 2015 een zogenoemd PE-inhaalexamen af te leggen. En dit niet eenmalig maar telkens iedere 36 maanden. Dit is ongekend voor de Nederlandse markt en legt een bovenmenselijke psychische druk op alle zelfstandige financiële dienstverleners."

Na het provisieverbod en de exorbitante verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari jl. betekent volgens Herdink het ongeldig verklaren van alle wettelijk verworven assurantiediploma’s de doodsteek voor het onafhankelijke financiële advieskanaal. De angel van dit besluit zit hem namelijk in de koppeling tussen de uitslag van PE-examen’s en de geldigheid van de vergunning om het beroep te mogen uitoefenen. Voor de huidige generatie onafhankelijke adviseurs wordt het drie jaarlijks pompen of verzuipen. Daarnaast zal de instroom van nieuwe toetreders volledig stagneren. Geen weldenkende jongere zal nog bereid zijn om zich te kwalificeren voor het beroep van onafhankelijk financieel dienstverlener, omdat aan de ene kant door alle beloningsregulering voor starters geen droog brood meer te verdienen is en aan de andere kant verworven diploma’s telkens een beperkte houdbaarheidsdatum hebben van slechts drie jaar. De huidige generatie van onafhankelijk adviseurs, veelal 50+, hebben echter geen keus en worden met bedrijfsbeëindiging bedreigt.

Volgens HErding lijkt het er heel erg sterk op dat Financiën en de AFM een dubbele agenda hebben. "Onder de noemer van gewenste cultuuromslag belemmert men voor het volledige onafhankelijke financiële advieskanaal de vrije beroepsuitoefening en degradeert men tevens de waarde van alle wettelijk verworven diploma’s."

De Commissie CFD heeft door Van Beem-De Jong Advocaten onderzoek laten verrichten naar de voorgenomen PE-plannen. Advocaat Robin van Beem komt in zijn onderzoek tot de volgende drie conclusies: de noodzaak voor het invoeren van een PE-examen is onvoldoende onderbouwd; een PE-examen is niet geschikt voor het bereiken van het door de minister beoogde doel en er zijn andere systemen voor PE, die beter aansluiten bij het beoogde doel.

Reactie toevoegen

 

Reacties

K.M. Kreeft - 13 maart 2013

@Rob: wettelijk verworven diploma's dateren uit andere tijden? Dus het is normaal om alles maar ongeldig te verklaren? Volgens mij zijn wij de enige beroepsgroep die daarmee te maken krijgt, dus hoezo 'normaal'? Kernpunt van het stuk waar wij hier allen op reageren is ook de constatering dat geen mens dit vak meer zal kiezen. Niemand gaat studeren voor en werken in een beroep waar je iedere drie jaar opnieuw je opleiding moet doen en moet slagen voor een herexamenop straffe van de bijstand in. Met als gevolg dat binnen afzienbare tijd er dus een situatie gaat ontstaan dat adviseurs schaars worden en dito prijzen kunnen gaan vragen. Leuk voor die paar die er dan nog over zijn, een ramp voor de niet rijke klanten die dus hun advies in de kroeg moeten gaan halen. Als je als overheid serieus werk wil maken van goed advies voor iedereen vanuit het belang van de klant, dan kon je niet dommer bezig zijn dan wat er nu op tafel ligt. Het is dermate dom dat inderdaad het vermoeden dat dit opzettelijk gebeurd bepaald niet onlogisch is.

Albert van der Poll - 13 maart 2013

@ Rob Dooren, Te vaak wordt door teveel mensen aangegeven dat er in het verleden teveel en te makkelijk is verdiend. Ik heb al vaker betoogd dat bij een nuchtere beschouwing van de vele onbetaalde adviezen, de retourprovisie, en het gemak waarmee wij "het wel even regelen" de beloning voor de reguliere kantoren helemaal niet zo excessief was als velen ons willen doen geloven. Als ik dan een gebrek aan samenwerking mag noemen: de verzekeraars hebben voor de kosten van de woekerpolissen het intermediair effectief als bliksemafleider gebruikt. Het zou allemaal aan de provisies liggen. Wie hoor je daar nog over? Ik ben het helemaal met u eens dat een kwaliteitsimpuls ons vooruit kan helpen. Daar is de laatste jaren ook fors op ingestoken. Ik zie niet in waarom het kleinere all-round intermediair bij voortduring theoretische examens zou moeten afleggen, over vaak niet relevante zaken. Een heel goed punt is dat wij zelf nou niet bepaald een positief beeld van onze branche weten uit te dragen. Consumenten worden daarnaast door media reclame en politiek vaak op het verkeerde been gezet. Ze denken al te vaak dat wij een bijzonder hoge kostprijs hebben, en met groot wantrouwen tegemoet getreden moeten worden. Elke week heb ik hier weer gewone burgers die met verbazing en vreugde kennis nemen van onze kostprijs/service, en bijzonder blij zijn met een adviseur die hen nu eens alles uitlegt, de boel op orde brengt, het regelwerk uit handen neemt,en ook nog eens persoonlijk bereikbaar en aanspreekbaar is. Ik weet niet zo goed hoe we branchebreed over het voetlicht moeten krijgen dat misschien wel 95% van alle adviesbedrijven normale kantoren zijn, die gewoon een redelijke boterham verdienen met het naar beste weten en kunnen behartigen van de belangen van hun relaties.Ik ben wel eens jaloers op de collega's van de RABO bank. Die hebben hun imago meer mee dan volgens mij terecht is, bij ons is 't precies andersom. De beroepsgroep decimeren door de eisen zo op te schroeven dat advies voor veel consumenten financieel buiten bereik geraakt, is in mijn ogen niet de weg.

Rob Dooren - 13 maart 2013

@Peter & @All Peter, voor jou blijkbaar een 'open deur'. Maar als ik de discussie lees voor velen nog steeds niet. En wettelijk verworven diploma's (ook die van mij, dus het raakt ook mij) dateren helaas uit andere tijden. Een discussie zoals hier helpt die diploma's niet te overleven. Daar is wel iets harder en constructiever knokken voor nodig.

Peter Dirks - 13 maart 2013

@Rob Sorry, maar je zit zelf in een klaagstoel. Je hebt werkelijk geen notie welke inspanningen de stands- en brancheorganisaties momenteel verrichten om ook jouw toekomst - en die van jouw klanten - veilig te stellen. Uiteraard ben ik blij met de aandacht die VVP er aan geeft. Zij beseffen ook goed dat samenwerken op dit dossier belangrijk is. Free riders hebben we genoeg. Verenig u !!

Walter van Es - 13 maart 2013

Volgens mij vallen er jaarlijks meer doden en gewonden in het verkeer. Laten we om de 3 jaar opnieuw rijbewijsexamen doen. Onze fietsdiploma permanent educeren. Of wandelt u alleen? Dan algemene verkeersdiploma (eerst links, dan rechts en dan nog eens links bij het oversteken). Mijn inziens gaat het dus te ver. Zelfreflectie is essentieel: ontwikkel jezelf op diverse vlakken is mijn motto. Wordt dit "werk" te veel, dan ga je wat anders doen. Maar verplichte toetsing en bij niet halen tent sluiten, is onhaalbaar. Of geldt dit dan ook bij werknemers (adviseurs) van de grote Mij's. Niet geslaagd: ONTSLAG PER DIRECT! Gaat 'm niet worden. @Rob: Natuurlijk moet er constructiever overlegd worden. Maar ik ben echt van mening dat het in je zelf zit. Groot en klein intermediair, de grote Mij's en besturen! Doe normaal, kijk je zelf en je relatie(s) in de ogen en maak gerust eens fouten. We hoeven geen super specialisten te zijn in ons vakgebied, maar oprechtheid voor je relaties tonen. Onderken dat! Dit geldt niet voor alleen onze branche. Er is een tendens merkbaar dat we gelukkig weer "socialer" worden. Graaien is uit, maar goed verdienen moet blijven kunnen! Dat maakt de regering niet uit, maar je eigen relatienetwerk! En ja: struikrovers zullen er altijd zijn. Met of zonder diploma's.

Hans van Rheenen - 13 maart 2013

Voorbeeld: als privatier zoek ik een "onafhankelijke verzekeringsadviseur" via Google: https://www.google.nl/search?q=gediplomeerde+onafhankelijke+verzekeringsadviseur&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a Zijn die nu slimmer, sneller of beter dan de doorsnee zelfstandige verzekeringsadviseur? De branche komt uit een diep dal en de klim naar de top gaat heel veel inspanningen kosten. In de tussentijd wordt er tussen de adviseurs en de verzekeringswilligen systematisch een wig geslagen via weblogs, vergelijkingssites en de PR-lobby. Mijn voorganger heeft helemaal gelijk....handen ineenslaan, concept ontwikkelen en niet zeuren.

Rob Dooren - 13 maart 2013

Beste mensen, Met alle respect: deze branche reageert weer - zoals steeds weer de afgelopen 20 jaar - té impulsief op de verkeerde signalen. Waarom lijken onze diploma's straks waardeloos? Waarom komt er keer op keer een oekaze over het doen en vooral ook laten in deze markt? Waarom keert het tij zich extreem tegen deze branche? Daar gaat het om. Daar lees ik eigenlijk niets over terug in artikel en reacties. Ik durf te beweren dat het gaat om een extreem groot gebrek aan samenwerking. Lees alle reacties hierboven. Ervaar steeds weer kritiek en schoppen naar anderen en vrijwel geen enkele zelfreflectie. Anders gezegd: banken, verzekeraars én intermediair hebben er samen jarenlang een potje van gemaakt. Nu de economie echt in problemen zit, straft onze samenleving de branche gewoon af. Té lang werd er té makkelijk té veel verdiend. Zoiets kan nooit blijvend stand houden en keert zich tegen iedere zwakke plek. Nu weer op kwaliteit. In plaats van samenwerking zien we adviseurs, standsorganisaties, verzekeraars en banken rollebollend op straat en in de pers. Soms nog een leuk bonusverhaal er bij en weer is het beeld bevestigd. Tijd voor een branchebrede échte taskforce aanpak om te kijken naar de toekomst, waardering van deze markt en het marktprofiel. Dat doen vanuit een coöperatieve onderlinge samenwerking kweekt begrip en waardering. Alleen zo keer je het tij van een ondergaande adviesmarkt.

Hans van Rheenen - 13 maart 2013

Voor wie er nog aan twijfelt, dat we afstreven op een normen-, waarden-, toetsings-, ISO-, keurmerken-, en anders gecertificeerde maatschappij.....die neme, samen met andere betroffenen, contact op met een professionele adviseur/opleidingsinstituut op dat gebied, zoals: http://www.hobeon.nl/ Als potentiële klant heb ik toekomstig ook nog de vergelijkingssites/ervaringssites, die beslist naast de opgedane klantenervaringen, certificeringen zal aangeven. De klant zoekt bewijzen......... Organiseer dit liever samen, m.a.w. neem het vertrouwens-heft zélf in de hand.

Peter Dirks - 13 maart 2013

@Rob ..... dat is een "open deur verhaal". Hetgeen je aangeeft moeten we vooral gaan doen. Daar zal niemand op tegen zijn. Maar waarom moeten er zonodig overeenkomsten en wettelijk verworven diplima's worden doorgehaald? Daar gaat het in deze discussie om.

Rob Dooren - 13 maart 2013

Beste @ All, All bewust met een Hoofdletter, want veel van wat ik lees ná mijn 1e reactie (zie 8 a 9 reacties hier boven, startend met 'beste mensen') maakt me wel een beetje meer blij. Nu lees ik steeds meer dat we het zélf in deze branche nou niet echt top hebben gedaan. Daar zijn we zeker ook niet bij geholpen door de standsorganisaties.... genoeg over gezegd. Ik lees bevestiging van de noodzaak tot anders handelen. Dit geeft hoop. Het is tijd dat er een krachtig signaal ontstaat vanuit deze branche. Als we de vakbekwaamheid aan boord willen houden... als we nieuwe studenteninstroom wensen.... als we nog normaal betaald willen worden voor eerlijk en goed advies.... dan is er heeeeeel veel te doen aan het krachtig oppoetsen van het branche-imago. Nieuwe tijden vergt anders handelen. Van harte daag ik VVP uit om dit goed op te pakken. Banken en verzekeraars zullen niet snel thuis geven. Die verschuilen zich de komende twee jaar achter intern navelstaren en bonus- en (re)organisatie discussies. De belangen- en standsorganisaties zijn hard doende zichzelf uit te roeien, dus.... Blijft alleen de categorie adviseurs zelf over. En dat is nu net ook de categorie waar het hier om gaat. VVP, hier ligt een prima taak voor de vakpers om dit eens goed uit te diepen en de juiste mensen te enthousiasmeren i.p.v. in de klaagstoel te blijven hangen. Ik ben benieuwd!

Lees meer over
Bitcoin als bindmiddel?

Bitcoin als bindmiddel?

CFD kondigde onlangs de introductie aan van een cryptomunt, de morecoin. Het bleek een 1-aprilgrap. Maar zou zo’n munt werkelijk iets toevoegen in de financiële...

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

"Zolang adviseurs zich niet organiseren, blijven we de zwakste schakel in de lobby." Zo mengt CFD-voorzitter Edwin Herdink zich in de discussie op VVP Online naar...

Drost fileert boek 'Provisie 2.0'

Drost fileert boek 'Provisie 2.0'

'Het boek ‘Provisie 2.0’ doet geen recht aan de vele ondernemers in deze bedrijfstak die het vak van financieel adviseur uiterst serieus nemen en al...

Misleiding als verdienmodel

Misleiding als verdienmodel

Onlangs kwam hypotheek24.nl weer negatief in het nieuws. De Reclame Code Commissie (RCC) tikte de online hypotheekknaller op de vingers vanwege misleidende reclame....

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

CFD heeft opnieuw bezwaren geuit tegen de betrokkenheid van onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod. Financiën heeft de opdracht...