Consument dient claim van 54 mille tegen adviseur te laat in

Kifid logo 350

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening vindt dat een klant van Eigen Huis Hypotheekservice zijn claim van 54.000 euro wegens vermeende schending van de zorgplicht te laat indiende. De Commissie wijst de vordering af (Uitspraak 2018-319). Overigens merkt de Commissie op dat de klacht ook op inhoudelijke gronden zou zijn afgewezen.

De Commissie: "De Adviseur heeft aangevoerd dat Consument pas in september 2016 voor het eerst zijn beklag heeft gedaan over het in 2009 gegeven advies terwijl hij de gevolgen al veel eerder had kunnen en moeten ontdekken. Naar het oordeel van de Commissie geldt in de gegeven omstandigheden dat de Adviseur benadeeld is door het tijdsverloop van ruim zeven jaar tussen de geleverde prestatie en de klacht van Consument."

De Commissie schrijft dat zij de klacht ook inhoudelijk zou hebben afgewezen. Uit het adviesrapport "blijkt immers dat zowel de aflossingsvrije hypotheek als de spaarhypotheek aan Consument zijn toegelicht. Ten aanzien van de klacht van Consument dat de Adviseur niet meer beschikt over het volledige hypotheekadviesdossier overweegt de Commissie dat het de Adviseur indertijd vrijstond om het dossier te schonen nu de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar was verstreken".

Geen ingewikkeld en moeilijk te doorgronden product

De kern van de klacht was dat de adviseur zou hebben nagelaten een hypotheekvorm af te sluiten waarbij de lening aan het einde van de looptijd volledig zou worden afgelost. Consument en zijn partner waren in de veronderstelling dat zij tijdens het advies in 2009 een spaarhypotheek hadden afgesloten. In het laatste kwartaal van 2016 zijn zij er volgens eigen zeggen achter gekomen dat dit niet het geval is en dat sprake is van een aflossingsvrije hypothecaire geldlening. 

De Commissie is van oordeel dat "uit het overgelegde klachtdossier niet blijkt dat Consument erop mocht vertrouwen dat hij een spaarhypotheek had afgesloten. Daartoe neemt zij in aanmerking dat uit verschillende documenten blijkt dat de hypothecaire geldlening administratief is gesplitst in drie aflossingsvrije leningdelen en een spaardeel. Dit had Consument - in ieder geval - kunnen en moeten opmaken uit de aanvraag voor de hypothecaire geldlening en het adviesrapport, welke documenten beide op 31 maart 2009 door Consument zijn ondertekend. Ook had hij zich hiervan bewust moeten zijn bij het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris op 9 juni 2009. Van een consument mag worden verwacht dat hij kennis neemt van de inhoud van de door een adviseur aan hem ter ondertekening voorgelegde documenten. Indien deze documenten onjuistheden bevatten, dan ligt op zijn weg om daarover vragen te stellen aan de adviseur. De Commissie merkt bovendien op dat het in dit geval niet gaat om een ingewikkeld en moeilijk te doorgronden financieel product."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Joyce van ochten - OZadviesgroep 14 juni 2018

Het adviesrapport heeft doorslag gegeven. Goed om te lezen!

Lees meer over
Check regelmatig tarieven impactvol product

Check regelmatig tarieven impactvol product

Moet de adviseur zijn klanten werkelijk waarschuwen dat de premie van hun financiële product is gedaald? Ja, in ieder geval als het om een ORV gaat, meende...

Voorzitter Geschillencommissie Kifid stelt beroep open tegen twee uitspraken

Voorzitter Geschillencommissie Kifid stelt beroep open tegen twee uitspraken

De voorzitter Geschillencommissie Kifid heeft in twee uitspraken van de Geschillencommissie beroep opengesteld met gebruikmaking van de hardheidsclausule. In één...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN, uit VVP 4 Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een...

Kifid: Obvion moet verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid honoreren

Kifid: Obvion moet verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid honoreren

In bijzondere omstandigheden mag een bank een verzoek om een ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan niet weigeren. In uitspraak 2018-394 stelt...

Kifid loste in 2017 1313 klachten op

Kifid loste in 2017 1313 klachten op

In 2017 heeft Kifid in totaal 3.141 klachten behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener....

Coulance bepleit bij foutje opgave

Coulance bepleit bij foutje opgave

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE, UIT VVP 4, JUNI 2018 In deze klacht gaat het om een consument die te goeder trouw bij het aanvragen van een verzekering een...