Consument dient claim van 54 mille tegen adviseur te laat in

Kifid logo 350

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening vindt dat een klant van Eigen Huis Hypotheekservice zijn claim van 54.000 euro wegens vermeende schending van de zorgplicht te laat indiende. De Commissie wijst de vordering af (Uitspraak 2018-319). Overigens merkt de Commissie op dat de klacht ook op inhoudelijke gronden zou zijn afgewezen.

De Commissie: "De Adviseur heeft aangevoerd dat Consument pas in september 2016 voor het eerst zijn beklag heeft gedaan over het in 2009 gegeven advies terwijl hij de gevolgen al veel eerder had kunnen en moeten ontdekken. Naar het oordeel van de Commissie geldt in de gegeven omstandigheden dat de Adviseur benadeeld is door het tijdsverloop van ruim zeven jaar tussen de geleverde prestatie en de klacht van Consument."

De Commissie schrijft dat zij de klacht ook inhoudelijk zou hebben afgewezen. Uit het adviesrapport "blijkt immers dat zowel de aflossingsvrije hypotheek als de spaarhypotheek aan Consument zijn toegelicht. Ten aanzien van de klacht van Consument dat de Adviseur niet meer beschikt over het volledige hypotheekadviesdossier overweegt de Commissie dat het de Adviseur indertijd vrijstond om het dossier te schonen nu de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar was verstreken".

Geen ingewikkeld en moeilijk te doorgronden product

De kern van de klacht was dat de adviseur zou hebben nagelaten een hypotheekvorm af te sluiten waarbij de lening aan het einde van de looptijd volledig zou worden afgelost. Consument en zijn partner waren in de veronderstelling dat zij tijdens het advies in 2009 een spaarhypotheek hadden afgesloten. In het laatste kwartaal van 2016 zijn zij er volgens eigen zeggen achter gekomen dat dit niet het geval is en dat sprake is van een aflossingsvrije hypothecaire geldlening. 

De Commissie is van oordeel dat "uit het overgelegde klachtdossier niet blijkt dat Consument erop mocht vertrouwen dat hij een spaarhypotheek had afgesloten. Daartoe neemt zij in aanmerking dat uit verschillende documenten blijkt dat de hypothecaire geldlening administratief is gesplitst in drie aflossingsvrije leningdelen en een spaardeel. Dit had Consument - in ieder geval - kunnen en moeten opmaken uit de aanvraag voor de hypothecaire geldlening en het adviesrapport, welke documenten beide op 31 maart 2009 door Consument zijn ondertekend. Ook had hij zich hiervan bewust moeten zijn bij het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris op 9 juni 2009. Van een consument mag worden verwacht dat hij kennis neemt van de inhoud van de door een adviseur aan hem ter ondertekening voorgelegde documenten. Indien deze documenten onjuistheden bevatten, dan ligt op zijn weg om daarover vragen te stellen aan de adviseur. De Commissie merkt bovendien op dat het in dit geval niet gaat om een ingewikkeld en moeilijk te doorgronden financieel product."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Joyce van ochten - OZadviesgroep 14 juni 2018

Het adviesrapport heeft doorslag gegeven. Goed om te lezen!

Lees meer over
Tien minuten geen 'moment van onbedachtzaamheid'

Tien minuten geen 'moment van onbedachtzaamheid'

Een fotocamera laten liggen op een parkeerautomaat is geen moment van onbedachtzaamheid, meent de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Uitspraak...

Collegiale tip geen officieel advies

Collegiale tip geen officieel advies

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN, UIT KENNISKATERN 'KEN JE VAK!' IN VVP 4 Het tijdens werktijd op een financieel advieskantoor aan een collega vragen wat verstandig...

Klacht onvoldoende inhoudelijk behandeld: 500 euro

Klacht onvoldoende inhoudelijk behandeld: 500 euro

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening verwacht van Florius dat zij haar aanbod van 500 euro aan een klant gestand doet, omdat de geldverstrekker...

Richtlijn 93/13 treft niet...

Richtlijn 93/13 treft niet...

De opslagenstructuur van de geldverstrekker geen beding in (de algemene voorwaarden bij) de overeenkomst, maar een onderdeel van het rentebeleid. Aldus de Geschillencommissie...

Geschil over toekenning uitkering is geen geschil over arbeidscontract

Geschil over toekenning uitkering is geen geschil over arbeidscontract

Een geschil over de toekenning van een uitkering kan niet worden gezien als een (verzekerd) conflict over het arbeidscontract. Dat meent de Geschillencommissie Financiële...

Uitgeraasd...

Uitgeraasd...

Deze klant maakte zich zo boos aan de telefoon, dat Rabobank hem terecht acht jaar heeft opgenomen in het Interne Verwijzingsregister (IVR). Dat oordeelt de Geschillencommissie...