De Volksbank vergroot marktaandeel bij hypotheken

Maurice Oostendorp 2016

De hypotheekportefeuille van de Volksbank groeide vorig jaar met een miljard naar 45,9 miljard euro dankzij een stijging van 41 procent van de nieuwe hypotheekproductie. Het marktaandeel nieuwe hypotheken steeg van 5,7 naar 6.8 procent. Dat nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten daalde van 374 miljoen naar 316 miljoen euro. Deze daling werd "hoofdzakelijk gedreven door een lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen".

Maurice Oostendorp, directievoorzitter: “2017 stond voor de Volksbank in het teken van het in de praktijk brengen van onze in 2016 herijkte strategie: we willen een bank zijn met een onderscheidend maatschappelijk profiel, handelend vanuit klantbehoeften. Hiertoe zijn in 2017 een groot aantal initiatieven ontplooid. Voorbeelden zijn de introductie van een unieke doelstelling voor de financiële weerbaarheid van onze klanten, ons beleid inzake klantgegevens en het niet langer gebruik maken van incassobureaus voor klanten met een betalingsachterstand. De positieve ontwikkeling van de klanttevredenheid, de groei van het aantal betaalrekeningklanten en de toegenomen klimaatneutraliteit van onze balans geven aan dat we op de goede weg zijn. Het rendement op eigen vermogen bleef hierbij boven onze doelstelling. Een aandachtspunt is wel de daling van de medewerker NPS onder invloed van onzekerheid over de werkgelegenheid in de bancaire sector als geheel en de efficiency-initiatieven van de Volksbank." 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Benoeming Van der Meer definitief

Benoeming Van der Meer definitief

Marinka van der Meer is formeel benoemd tot lid van de statutaire directie van de Volksbank en de Volksholding B.V. De bank maakte de voorgenomen benoeming op 8...

Volksbank: vooruitgang in bankieren met de menselijke maat

Volksbank: vooruitgang in bankieren met de menselijke maat

De Volksbank heeft in het eerste halfjaar van 2018 een nettowinst geboekt van 149 miljoen euro. Naar eigen zeggen boekt het ook vooruitgang in het bankieren met...

Marinka van der Meer van Argenta naar de Volksbank

Marinka van der Meer van Argenta naar de Volksbank

De raad van commissarissen van de Volksbank wil Marinka van der Meer benoemen tot lid van de statutaire directie van de Volksbank en de Volksholding en tevens tot...

Volkscafé over financiële weerbaarheid

Volkscafé over financiële weerbaarheid

De Volksbank organiseert samen met SNS op 16 april in de Winkel van Sinkel in Utrecht het Volkscafé over financiële weerbaarheid. Wetenschappers, politici,...

Volksbank: ruimte voor nog 145 miljoen zonnepanelen

Volksbank: ruimte voor nog 145 miljoen zonnepanelen

Vrijwel alle huizenbezitters staan positief tegenover woningisolatie, zo blijkt uit Gfk-onderzoek in opdracht van de Volksbank. "Er is nog ruimte voor 145 miljoen...

Meeste starters denken geen hypotheek te krijgen

Meeste starters denken geen hypotheek te krijgen

Zeventig procent van de starters heeft twijfels of het wel gaat lukken een hypotheek te krijgen en dertig procent verwacht helemaal geen hypotheek te kunnen krijgen,...