Dnb en afm: geen behoefte aan tipgeldregeling

DNB (Gebouw)

DNB en AFM zijn niet van plan tipgeld te betalen aan melders van misstanden in de financiële sector. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt volgens de toezichthouders dat het betalen van tipgeld niet per definitie leidt tot meer en betere meldingen. "DNB en AFM zijn voorstander van de moreel ervaren plicht van marktpartijen om toezichthouders te attenderen op misstanden. Dit hoort geen financieel motief te zijn."

DNB kent het Meldpunt Misstanden waar medewerkers van alle onder toezicht staande instellingen terecht kunnen. Ook kunnen hier personen terecht die in de uitoefening van hun beroep, bijvoorbeeld als adviseur, in aanraking zijn gekomen met een misstand in de financiële sector. Bijvoorbeeld met fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen of terrorismefinanciering. Het Meldpunt Misstanden heeft op dit moment als beleid dat DNB geen beloning of andere vormen van compensatie kan bieden voor het doen van een melding.

 

De AFM kent het Meldpunt Financiële Markten, waar consumenten en professionals klachten over de financiële markt kunnen inbrengen en/of meldingen inzake fraude, misleiding of oplichting, de verstrekking van gebrekkig financieel advies of vermoedens dat een financiële onderneming actief is zonder AFM-vergunning. Daarnaast biedt de Klokkenluidersregeling de mogelijkheid om marktmisbruik aan de AFM te melden, desgewenst ook anoniem. Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over handel met voorwetenschap, informatie- of marktmanîpulatie. Zowel voor de Klokkenluidersregeling bij Marktmisbruik als het Meldpunt Financiële Markten is het beleid om geen beloning of andere vormen van compensatie te bieden voor het doen van een melding.

 

Uit onderzoek bij zestien Europese lidstaten is niet gebleken dat prudentiële en/of gedragstoezichthouders tipgeld uitkeren of voornemens zijn uit te keren. In het merendeel van de lidstaten is het doen van meldingen en de bescherming van klokkenluiders wel wettelijk gewaarborgd. De Securities and Exchange Commission in de VS hanteert daarentegen een klokkenluidersprogramma waarbij melders die betrokken zijn geweest bij de gemelde misstand wel tipgeld kunnen ontvangen. Uit Brits en Canadees onderzoek naar de effectiviteit van de Amerikaanse klokkenluidersregeling volgt niet dat de uitkering van tipgeld leidt tot een toename van (de kwaliteit van de) meldingen. Mede op basis van dit onderzoek hebben het VK en Canada afgezien van het invoeren van een tipgeidregeling. 

Lees meer over
Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Dirk Scheringa geeft zich niet gewonnen. Drie jaar lang is hij met een advocatenteam bezig geweest met het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van...

DNB: markt motor WA-verzekeringen verder verslechterd

DNB: markt motor WA-verzekeringen verder verslechterd

De resultaten op motor WA-verzekeringen zijn nog verder verslechterd, zo blijkt uit de jaarlijkse uitvraag onder verzekeraars van DNB.  Ondanks pogingen van...

"Verlaag rentes aflossingsvrije hypotheken"

"Verlaag rentes aflossingsvrije hypotheken"

DNB-president Klaas Knot kocht in 2013 een huis voor 947.500 euro en sloot er een hypotheek voor af van 1,2 miljoen euro, terwijl het de regel was dat banken niet...

DNB-dwangsom van 50.000 euro voor adviseur Van der Leij

DNB-dwangsom van 50.000 euro voor adviseur Van der Leij

DNB heeft een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro aan Govert van der Leij. Van der Leij is eerder ook door de AFM al op de vingers getikt. Van der Leij...

Financiën moet beter en vaker toezicht houden op DNB

Financiën moet beter en vaker toezicht houden op DNB

De Algemene Rekenkamer vindt dat de minister van Financiën vaker en beter toezicht moet houden op DNB als toezichthouder van banken. De Rekenkamer: "Aan de...

Bovag richt garantie anders in

Bovag richt garantie anders in

De Bovag Garantie blijft, maar dan anders ingericht. Dit stelt Bovag in een reactie op het bericht dat DNB een streep zet door de garantie die al ruim vijftig jaar...