Dnb en afm: geen behoefte aan tipgeldregeling

DNB (Gebouw)

DNB en AFM zijn niet van plan tipgeld te betalen aan melders van misstanden in de financiële sector. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt volgens de toezichthouders dat het betalen van tipgeld niet per definitie leidt tot meer en betere meldingen. "DNB en AFM zijn voorstander van de moreel ervaren plicht van marktpartijen om toezichthouders te attenderen op misstanden. Dit hoort geen financieel motief te zijn."

DNB kent het Meldpunt Misstanden waar medewerkers van alle onder toezicht staande instellingen terecht kunnen. Ook kunnen hier personen terecht die in de uitoefening van hun beroep, bijvoorbeeld als adviseur, in aanraking zijn gekomen met een misstand in de financiële sector. Bijvoorbeeld met fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen of terrorismefinanciering. Het Meldpunt Misstanden heeft op dit moment als beleid dat DNB geen beloning of andere vormen van compensatie kan bieden voor het doen van een melding.

 

De AFM kent het Meldpunt Financiële Markten, waar consumenten en professionals klachten over de financiële markt kunnen inbrengen en/of meldingen inzake fraude, misleiding of oplichting, de verstrekking van gebrekkig financieel advies of vermoedens dat een financiële onderneming actief is zonder AFM-vergunning. Daarnaast biedt de Klokkenluidersregeling de mogelijkheid om marktmisbruik aan de AFM te melden, desgewenst ook anoniem. Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over handel met voorwetenschap, informatie- of marktmanîpulatie. Zowel voor de Klokkenluidersregeling bij Marktmisbruik als het Meldpunt Financiële Markten is het beleid om geen beloning of andere vormen van compensatie te bieden voor het doen van een melding.

 

Uit onderzoek bij zestien Europese lidstaten is niet gebleken dat prudentiële en/of gedragstoezichthouders tipgeld uitkeren of voornemens zijn uit te keren. In het merendeel van de lidstaten is het doen van meldingen en de bescherming van klokkenluiders wel wettelijk gewaarborgd. De Securities and Exchange Commission in de VS hanteert daarentegen een klokkenluidersprogramma waarbij melders die betrokken zijn geweest bij de gemelde misstand wel tipgeld kunnen ontvangen. Uit Brits en Canadees onderzoek naar de effectiviteit van de Amerikaanse klokkenluidersregeling volgt niet dat de uitkering van tipgeld leidt tot een toename van (de kwaliteit van de) meldingen. Mede op basis van dit onderzoek hebben het VK en Canada afgezien van het invoeren van een tipgeidregeling. 

Lees meer over

Reactie toevoegen

 
DNB: solvabilteit verzekeraars op orde

DNB: solvabilteit verzekeraars op orde

De eerste officiële jaarcijfers op basis van Solvency II wijzen uit dat de gemiddelde solvabiliteitsratio’s van de Nederlandse verzekeringssectoren...

DNB experimenteert met blockchain

DNB experimenteert met blockchain

DNB zet vraagtekens bij het gebruik van bitcoin, maar ziet kansen voor blockchain. DNB experimenteert met de zogenoemde distributed ledger-technologie, waarvan...

Niek Hoek wil naar de beurs

Niek Hoek wil naar de beurs

Niek Hoek (voormalig topman Delta Lloyd) en Stephan Nanninga (voormalig topman SHV) willen met Dutch Star Companies One naar de beurs om een Nederlands bedrijf over...

Dnb: hypotheekrente stabiliseert

Dnb: hypotheekrente stabiliseert

Sinds oktober 2016 is de hypotheekrente op nieuw afgesloten contracten redelijk stabiel of zelfs licht toegenomen. DNB: "De laatste maanden is aan de daling...

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen op 101,9%

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen op 101,9%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9...

Online bank bunq fors in het rood

Online bank bunq fors in het rood

Ali Niknam, oprichter van online bank Bunq, heeft 9,2 miljoen euro bijgestort om de tekorten van de bank aan te zuiveren. Bunq boekte in 2016 een verlies van 5,3...