Dnb: "provisieverbod goed geland"

Evert van der Weide (DNB)

Gekeken vanuit de bedrijfsvoering, solvabiliteit en strategie zijn verzekeraars over het algemeen voldoende ingespeeld op het provisieverbod. Deze conclusie trekt DNB na een verkennend onderzoek bij een aantal verzekeraars naar de impact van het provisieverbod.

Sinds begin dit jaar mogen verzekeraars geen provisie meer betalen aan intermediairs bij complexe financiële producten. "Deze maatregel heeft grote gevolgen voor de relatie tussen intermediairs en verzekeraars', zegt projectleider Evert van der Weide. 'Dit was voor ons aanleiding om de impact van het verbod te bekijken. Daarbij is gekozen voor gesprekken met verzekeraars en koepelorganisaties.'"

Het provisieverbod heeft vele raakvlakken met het gedragstoezicht van de AFM. "We hebben daarom bij dit verkennend onderzoek samen met de AFM opgetrokken", aldus Van der Weide. Voor de AFM is het echter nu nog te vroeg om conclusies te trekken omdat de relatie tussen verzekeraars en tussenpersonen in de gewijzigde omstandigheden nog in ontwikkeling is.
Bij het onderzoek is aandacht besteed aan de gevolgen van het provisieverbod op de bedrijfsvoering, de solvabiliteit en de strategie. Van der Weide: "Bij de bedrijfsvoering zien we dat verzekeraars meer direct contact onderhouden met de consument."
Volgens Van der Weide hebben verzekeraars zich goed voorbereid op de financiële risico’s van het provisieverbod. "Soms hadden tussenpersonen leningen lopen of een rekening-courant bij een verzekeraar. Verzekeraars hebben de omvang van deze financiering aan tussenpersonen veelal afgebouwd. Hierdoor is het risico dat de verzekeraar loopt als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement, gereduceerd en beheersbaar geworden."
"Provisie was voorheen een belangrijk middel om tussenpersonen aan verzekeraars te binden. Nu moeten verzekeraars op zoek naar andere wegen om hun producten te verkopen", zegt Van der Weide. "Sommige verzekeraars kiezen voor een multi-channelstrategie terwijl andere zich concentreren op één verkoopkanaal. Verder zijn verzekeraars zich ervan bewust dat operational excellence aan belang heeft gewonnen. Anders gezegd, zij weten dat voor intermediairs sinds het provisieverbod de administratieve nauwkeurigheid en snelheid waarmee de verzekeraar op hun informatieverzoeken reageert, belangrijke criteria zijn geworden bij de keuze voor een verzekeraar."
Van der Weide geeft aan dat de uitkomsten van het onderzoek voor DNB geen aanleiding vormen om alle verzekeraars nog eens apart over dit onderwerp te bevragen. 'Dat betekent niet dat we het onderwerp uit het oog verliezen. Het zal bij de reguliere toezichtgesprekken een terugkerend agendapunt zijn."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 13 oktober 2013

Onder de solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin zij in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Of provisie op zogenoemde complexe producten een directe relatie hiermee heeft om een goede landing van het provisieverbod mogelijk te maken is hoogst onwaarschijnlijk. Provisies worden immers geboekt als kosten via de Algemene Verlies en Winstrekening. Heel simpel door bijvoorbeeld de boeking: Uitbetaalde Provisie Aan Bank. Wat tussenpersonen verzekeraars gedaan hebben om het provisieverbod goed te kunnen laten landen is drastisch hun personeelsbestand te laten afnemen, kortom gewoon inkrimpen omdat regulier (eerder) te verwachten omzetten en winsten niet meer zullen worden gehaald.

Rien Eyzenga - 9 oktober 2013

Zo ontzettend jammer dat ook nu weer alle credits voor het nieuwe provisiestelsel gaan richting aanbieders. Terwijl wij het toch zijn, die de prestatie hebben geleverd. We doen het hartstikke goed. Alleen niemand lijkt dat te weten of te beseffen. Wat is er nou toch zo ontzettend mis met de manier waarop wij onszelf, als beroepsgroep, naar de markt toe presenteren?

Jeffrey Leichel - 8 oktober 2013

Dit operational excellence zou tot gevolg moeten hebben dat de administratieve werkdruk bij intermediairs aanmerkelijk is afgenomen. Ik ben benieuwd of er collega's zijn die dat zo ervaren?

Ingrid Kolle - 8 oktober 2013

De vlag ging bij ons uit op 1 januari 2013, omdat wij als "mama/papa kantoor" ook mee konden gaan tellen bij bv. hypotheekadvisering etc. 2012 gebruikt om de servicekosten goed in kaart te brengen en te ontwikkelen De gehele administratie loopt via Factua, ideaal. Maar wel grappig dat dit onderzoek bij de verzekeraars gebeurd terwijl de tussenpersoon het moet uitvoeren, lijkt mij een verkeerd onderzoek.

Lees meer over
DNB in zelfde pand als NN

DNB in zelfde pand als NN

DNB heeft de Letter of Intent voor de huur van het Tooropgebouw aan de Spaklerweg 4 in Amsterdam getekend. Omdat in het gebouw - na de overname van Delta Lloyd -...

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

DNB: bankensector is weer solide

DNB: bankensector is weer solide

Tien jaar na de crisis kijkt DNB enigszins bezorgd naar de stand van de economie. "Beter wordt het niet", zei DNB-president Klaas Knot bij de presentatie van het...

Achmea, Aegon, ASR, NN en Vivat in nieuwe Europese stresstest

Achmea, Aegon, ASR, NN en Vivat in nieuwe Europese stresstest

EIOPA heeft Aegon, Nationale-Nederlanden en Achmea geselecteerd voor deelname aan een nieuwe stresstest. Op verzoek van DNB zullen ook ASR en Vivat aan de stresstest...

Sparen minder populair

Sparen minder populair

Nederlanders spaarden het afgelopen jaar heel wat minder fanatiek dan in 2016. De netto inleg bedroeg vorig jaar 300 miljoen euro, dat was in 2016 nog 2 miljard...

Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Dirk Scheringa geeft zich niet gewonnen. Drie jaar lang is hij met een advocatenteam bezig geweest met het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van...