Eerste VVP verscheen 75 jaar geleden

Ballonnen via Pixabay

Maandag 6 augustus precies 75 jaar geleden verscheen de eerste VVP! Reden voor een feestje, dat de redactie niet speciaal vandaag viert maar het hele jaar door en dat onder meer bestaat uit de actie 'VVP doneert aan Kandoor.nl'

VVP, wat voluit staat voor Verenigde Verzekeringspers (in de beginjaren schreef men nog: Vereenigde), was het resultaat van de papierschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verzekeringsvakpers kreeg maar een maximaal aantal kilo's papier per maand toegewezen en dat leidde er toe dat drie bladen besloten samen te gaan tot VVP.

De achtergrond wordt beschreven in het openingsartikel in de eerste VVP. Dat artikel kunt u in zijn geheel vinden door HIER te klikken. We lichten er even onderstaande passage uit, omdat VVP hier ook driekwart eeuw later nog steeds voor staat: "Er is een tijd geweest, dat ieder van zijn eigen ervaringen en de vraagstukken, waarmee hij zat, maar liefst voor zichzelf hield, uit onuitgesproken vrees, dat een ander van zijn ervaringen zou profiteren of door kennisneming van zijn vraagstukken op nieuwe ideeën zou komen, het standpunt van den kortzichtigen eigen baat. Dat verouderde standpunt wordt meer en meer vervangen door dat van het wederkeerig dienstbetoon. De ervaringen van verzekeraars, actuarissen, assurantiemakelaars, assurantiebezorgers, agenten, acquisiteurs, inspecteurs, experts, verzekeringsjuristen, enz., en hun visie op bepaalde gevallen, kunnen tot leering strekken van anderen. Vandaag leert de een van den ander, morgen de ander van den een. Dit is van het grootste belang, vooral ook voor de jongeren in het vak. Wij hopen en vertrouwen daarom, dat ons blad het intermediair zal worden voor die uitwisseling van ervaringen en inzichten, voor het aan de orde stellen van vraagstukken, die opgelost moeten worden, en voor het lanceren van nieuwe ideeën."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - admicon Hypotheken en verzekeringen 7 augustus 2018

Van harte gefeliciteerd VVP. Het vakblad die ook werkelijk weergeeft wat er echt leeft in de branche .Ik stel voor om de minister van financiën een gratis abonnement te geven.( Thuis afleveren) leest hij het misschien ook zelf. En misschien doet hij er dan ook wat mee.

Rob Goedhart - St. Geldbelangen 7 augustus 2018

Gelukkig een van de weinige vakbladen, die nog stand houdt. Chapeau en van (goed-)harte!

michiel Brandt - SVC 6 augustus 2018

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Op naar de 100 inderdaad!

Roel Veldwijk - Oud-hoofdredacteur VVP 6 augustus 2018

Van harte gefeliciteerd! Trots dat ik er vele jaren als hoofdredacteur en daarna als freelance ondernemer aan heb mogen meewerken en nog steeds veel plezier beleef aan het onvoorwaardelijk opkomen voor de ter zake kundige financieel adviseur!

Ruud Horsten - Met pensioen 6 augustus 2018

Dit is zeker een felicitatie waard ! en veel succes in de toekomst.

Charles Muetstege - Charles Muetstege Bedrijfsjournalistiek 6 augustus 2018

Heel mooi! Gefeliciteerd en hou vast!

Wilfred - Geijsel Kroon 6 augustus 2018

Haï Allemaal! Van harte! Op naar de 100!

Lees meer over
Uit 75 jaar VVP: eiervrouwtje

Uit 75 jaar VVP: eiervrouwtje

Het regelmatige premieverval bij de autoverzekering in een (eier)dop...  Piet van Steensel, directeur Assurantieconcern Stad Rotterdam Anno 1720 in de VVP...

Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Uit 75 jaar VVP: feestelijke opening van het Verzekeringsgebouw

Koningin Máxima opende woensdag het verbouwde kantoor van het 40-jarige Verbond, in 1969 deed prins Bernard hetzelfde met het toenmalige kantoor van de gezamenlijke...

VVP is jarig en doneert!

VVP is jarig en doneert!

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. VVP wil deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen samen...

Provisie is geen gif(t)

Provisie is geen gif(t)

De provisie eruit en een verrichtingentarief. Daarvoor pleitte de Wiardi Beckman stichting in 1971. Zo ver kwam het niet, maar provisie blijft de gemoederen verhitten. CFD...

VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: de betekenis van de assurantietussenpersoon

Uit 75 jaar VVP: de betekenis van de assurantietussenpersoon

In 1970 vroeg VVP mensen uit de branche naar de betekenis van de tussenpersoon. Piet van Steensel, bestuurder van Stad Rotterdam (nu ASR) reageerde in de VVP van...