Gratis PEplus examenvoorbereiding

Mark Jordens

Deze week is de vernieuwde website Financieelvakweb.nl live gegaan. Ter kennismaking biedt de website gratis examenvoorbereiding op alle Wft-modules PEplus (op basis van e-learning). De website moet uitgroeien tot een kennismanagementsysteem waar adviseurs uiteindelijk alle kennis van alle vakgebieden kunnen vinden en delen.

De website is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Pensioen Consultants Westland, Enkwest Opleiding en Advies, Edmond Halley opleidingen en pensioenmanagement en Kruijt Consultancy en Training. Daarnaast zijn verschillende auteurs bij het kennismanagementsysteem betrokken. De site voorziet volgens Mark Jordens (Edmond Halley) in een groeiende behoefte bij adviseurs om op een andere manier met kennis om te gaan en te leren. "Veel opleidingen zijn nog steeds op een traditionele manier ingericht. Syllabi horen daar standaard bij. Soms wordt een syllabus online gezet maar dat gaat uit van hetzelfde principe. Dan heb je het eigenlijk over een heel passief leerproces.”

 

Actief kennis verwerven

Sinds de invoering van Wft Pensioen gebruikt Edmond Halley een andere aanpak, waarbij de deelnemer met behulp van een oudere versie van Financieelvakweb.nl en met ondersteuning door een trainer zelf actief kennis verwerft. Op basis van de ervaringen hiermee is een heel nieuwe website ontwikkeld. In samenwerking met bovengenoemde opleiders wordt (naast pensioenkennis) nu ook kennis en kunde op andere vakgebieden aangeboden. Behalve een uitgebreide kennisbank biedt de site ook kennisupdates en een gratis voorbereiding op alle Wft-modules PEplus, met aandacht voor zowel kennis als vaardigheden.

 

Volkorenbrood

De site wordt continu doorontwikkeld met nieuwe inhoud en functionaliteit. Hoog op het verlanglijstje volgens Jordens staat de mogelijkheid om kennis te delen met collega’s via (besloten) online groepen. “Je kunt spreken van het blended learning of adaptief leren. De insteek is in ieder geval dat adviseurs op hun eigen manier zelf kennis en kunde kunnen vinden, verwerven en onderhouden. Ik vergelijk de oude manier van leren via syllabi met witbrood: het hapt makkelijk weg maar het vult niet. Met onze aanpak bieden we volkorenbrood: er zit meer in en doordat je er beter op moet kauwen kauwen beklijft het ook beter."

Jordens weet dat er meer (opleidings)instituten zijn die met nieuwe online initiatieven kennis en vaardigheden met adviseurs willen delen. “We kennen ze niet allemaal hoor, maar doordat we van meet af aan hebben gedacht in termen van integraal kennismanagement is onze website anders ingericht en kun je er als gebruiker meer - en in de toekomst steeds meer - mee doen. Wij denken dat het wat toevoegt op wat er al bestaat, maar of anderen dezelfde mening hebben mogen ze natuurlijk zelf bepalen. Wij doen syllabi overigens niet helemaal in de ban. Sterker nog: bij ons kunnen adviseurs straks zelf online hun eigen syllabus samenstellen.”
 

Reactie toevoegen