Groene Amsterdammer brandt AFM af

GROENE AMSTERDAMMER BRANDT AFM AF

De Groene Amsterdammer velt in een artikel een hard oordeel over de AFM. "Op basis van vijf maanden intensief onderzoek naar de werkwijze van de AFM in drie van de belangrijkste dossiers – woekerpolissen, rentederivaten en accountants – concluderen wij dat grote marktpartijen in ons huidige stelsel vrijwel onaantastbaar zijn."

Het opinieblad: "We troffen een toezichthouder die ontstaan is vanuit de financiële sector, die vol zit met ex-bankiers en ex-accountants, en het liefst samen met de sector naar oplossingen zoekt. Een toezichthouder met beperkte capaciteit en wil om harde maatregelen te nemen. Die bovendien door het ministerie van Financiën wordt teruggefloten als ze niet doet wat het ministerie wil. De onafhankelijke financiële waakhond die burgers beschermt tegen hebzuchtige verzekeraars en banken? Dat is een sprookje, bedoeld om ons beter te doen slapen. Totdat de bank u, bijvoorbeeld, een rentederivaat verkoopt."

Volgens De Groene Amsterdammer is de 'verkleving' tussen toezichthouder en sector groot. "Uit onze analyse blijkt dat de AFM dikwijls fungeert als trainingskamp voor de financiële sector, en zeker niet alleen bij accountants. Van alle mensen die op LinkedIn aangeven in het verleden bij de AFM te hebben gewerkt, werkt tegenwoordig ruim de helft in de financiële sector. Bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen, accountantskantoren, of bij een zelf-opgericht ‘compliance’-kantoor. Dit kan zonder zogeheten ‘afkoelperiode’. Alleen bestuursleden moeten een half jaar wachten voordat ze vanuit de AFM naar de sector mogen gaan. ‘De meest gebruikelijke stap die mensen maken bij ons is naar een marktpartij als compliance officer’, vertelt een insider. Deze ex-AFM’ers helpen financiële instellingen om binnen de lijntjes te kleuren. Daar is grote behoefte aan, want de Wet Financieel Toezicht is sinds de crisis alleen maar complexer geworden. Voor jonge bankiers kan het een bewuste carrièrestap zijn om twee jaar bij de AFM  te werken en dan met de opgedane kennis terug te keren naar een bank. Dit ‘draaideur-effect’ zien we maar liefst bij dertig procent van de ex-AFM’ers. Deze mensen komen niet meer terug bij de toezichthouder. Een ex-AFM’er die nu als compliance officer bij een bank werkt is er duidelijk over: ‘Ze kunnen me nu nooit meer betalen.’"

Volgens De Groene zit overleg met de sector sowieso in het DNA van de AFM. En als de AFM al een keer wil slaan, heeft ze daar onvoldoende de middelen toe. Bovendien duren de procedures hierbij lang.

Het blad: "Uit ons gehele onderzoek blijkt dat de AFM heilig gelooft in zelfregulering van de sector, in dialoog en samenwerking. Zowel bij de falende accountants als de rentederivaten legde de AFM ondanks puberaal gedrag de verantwoordelijkheid bij de sector. Als die zelf met oplossingen komt, vindt ze dat beter voor iedereen. Ook als de toezichthouder wel mandaat heeft, straft ze maar beperkt. Waar de kleine partijen zoals financieel adviseurs nog wel hard aangepakt worden, blijft dat bij de banken, verzekeraars en Big Four-accountants een ultimum remedium. Gedupeerde burgers of kleine ondernemers zijn daardoor gedwongen hun gelijk via de rechter te halen. Zij moesten het bij de woekerpolissen en rentederivaten zonder een duidelijk oordeel van de AFM doen.
‘De AFM is geen consumentenorganisatie’ , zeggen meerdere ex-AFM’ers. Opgericht als marktmeester door het ministerie van Financiën is de AFM nog steeds meer de bondgenoot van financiële instellingen dan een waakhond van de burger. Samen met het ministerie – de afgelopen jaren ook grootaandeelhouder van banken en verzekeraars – doet ze er alles aan om de geloofwaardigheid van de sector overeind te houden. Als toezichthouder is de AFM de leverancier van die geloofwaardigheid. Zij is degene die met gezag kan zeggen dat alles in orde is. Of, als er iets mis is, dat daar hard aan wordt gewerkt. Wat het ‘beter leven’-keurmerk is voor de bio-industrie, is de AFM voor de financiële sector."

Wat vindt u? Heeft De Groene Amsterdammer gelijk of schiet de kritiek door? Reageer!
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Frank Wijn - 14 maart 2016

Google anders ook even "De Nederlandse bank slaapt niet, maar" Dijsselbloem: Banken en toezichthouder te innig!

Frank Wijn - 11 maart 2016

Als mede-oprichter van Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) heb ik veelvuldig contact (gehad) met AFM en Tweede Kamer leden. Ik onderschrijf absoluut hetgeen hier wordt opgemerkt. Zie ook de KCR persberichten op internet hierover.

Arnoud Bosch - 10 maart 2016

Voorbeelden van strijdige belangen zijn waaraan AFM tot nu toe niets heeft gedaan. Aanbieders die een samenwerkingsovereenkomst verplicht stellen lid te worden van advieskeuze. Interpolis als aanbieder adverteert op TV voor Rabobank als intermediair. Ondoorzichtige telecom aanbieders m.b.t. het verstrekken van gratis telefoon volgens HR is dit consumentenkrediet (gratis bestaat niet) en zijn daarom de contracten in principe nietig c.q. vernietigbaar (2 jaar na uitspraak HR) AFM Pensioenregeling met een pensioenpremie ver boven de pensioenpremie bij ABP. .

Jeffrey Leichel - 10 maart 2016

Net het hele artikel gelezen in de Groene. Kan het van harte aanbevelen, zou deel moeten uitmaken van de wft opleidingen. Het is ook via Blendle te lezen. Het intermediair lijkt verworden tot 'gratis vaste doorlopende inkomsten' voor de AFM. Immers, ze is er trots op dat alle cowboys al jaren geleden uit de markt zijn gejaagd, zo staat er in het artikel. Laten we hopen dat steeds meer collega's het besef krijgen zich aan te sluiten bij een belangenclub om een gesprekspartner van betekenis te worden bij de AFM en politiek. De keuze is niet zo ingewikkeld. Adfiz is er hoofdzakelijk voor de grote kantoren, OvFD voor de ketens en voor de rest is er de CFD.

Kees Bruin - 10 maart 2016

De zin: "Waar de kleine partijen zoals financieel adviseurs nog wel hard aangepakt worden, blijft dat bij de banken, verzekeraars en Big Four-accountants een ultimum remedium." zegt eigenlijk alles. Deze kleine partijen zijn overigens wel relatief de grootste sponsor. Staat ergens in de reglementen van AFM dat een ongelijke behandeling voor grote en kleine partijen is toegestaan dan wel de voorkeur geniet? Zo niet, dan zou een parlementaire enquete hier op z'n plaats zijn. Als het waar is wat de Groene Amsterdammer aangeeft. Overigens bevestigt het artikel waarschijnlijk een gevoel, dat leeft bij een groot deel van mijn collega's. Belangrijk is dat er wordt gehandeld en gecommuniceerd op basis van feiten en niet op basis van een gevoel. Ook met betrekking tot de AFM.

Paul Stierum - 10 maart 2016

De kosten van AFM-toezicht zouden door de branche betaald moeten worden en niet door de adviseur. Bijzonder dat ik als zelfstandig adviseur mag meebetalen aan de speeltuin van de AFM. Het lijkt me beter dat de AFM-cursist zelf de kosten voor 'het trainingskamp voor de financiële sector' mag betalen.

Paul Schoo - 10 maart 2016

Ontmaskering. Voor 2006 werd al aangegeven dat de AFM werd opgetuigd om het kleine intermediair te killen. De grote partijen wilden zo meer grip krijgen op hun eigen distributie. Dat zie hier niet in geslaagd zijn heeft alles te maken met de behoefte van de burger om geholpen te worden in de ongelijke strijd tegen overheid en financiële instellingen.

Mark van den Broek - 10 maart 2016

De AFM is gewoon de schuilmuur voor de politiek, de banken en de verzekeraars...Als er op politiek niveau iets geregeld moet worden verschuilt de politiek zich achter de toezichthouder AFM. Als de banken, verzekeraars iets geregeld willen hebben lobbyen zij via de ex werknemers bij de AFM. De enige die niets voor elkaar kan krijgen is het kleine intermediair en de eindklant.....Uiteindelijk betalen zij de prijs, letterlijk en figuurlijk.

Lees meer over
AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...

Balans tussen regels en eigen invulling

Balans tussen regels en eigen invulling

Leidraden van de AFM worden niet zelden benoemd als ‘regeltjes’. De term is illustratief voor het onderliggende gevoel: belemmerende verplichtingen,...

AFM:  ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

AFM: ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag dan regelmatig bindende leidraden voor financieel professionals publiceren, de toezichthouder heeft naar eigen zeggen...