Kabinet stimuleert fusie bedrijfstakpensioenfondsen

Pensioenfederatie logo 2016

De ministerraad heeft op 7 juli ingestemd met het wetvoorstel ter bevordering van fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het wetsvoorstel kan nu aan de Raad van State worden voorgelegd.

Het wetsvoorstel ziet toe op de mogelijkheid voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om te fuseren en daarbij tijdelijk financieel afgescheiden vermogens aan te houden. De intentie daarbij is om dekkingsgraden geleidelijk naar elkaar toe te brengen en een volledige fusie te laten plaatsvinden. Aan het aanhouden van afgescheiden vermogens worden meerdere eisen gesteld. De Pensioenfederatie kondigt aan het komende wetsvoorstel te toetsen op werkbaarheid en de toegevoegde waarde voor de deelnemers.

Lees meer over