Minister Blok nuchter onder hypotheekrel

Stef Blok 2016

Minister Blok reageert nuchter in zijn antwoord op Kamervragen op de recente rel rond het misbruiken van de wetgeving inzake energiebesparende maatregelen om de LTV-ratio op te krikken bij hypotheken.

Blok constateert dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inmiddels heeft afgerekend met de kennelijke verwarring rond de regels. Wel benadrukt hij dat  hypotheekverstrekkers met betrekking tot de uitzondering voor energiebesparende maatregelen dienen te controleren of de hypotheekaanvraag daadwerkelijk voldoet aan de wettelijke regels". Of dit in dit geval onvoldoende is gebeurd, is wat Blok betreft te beoordelen door de AFM."De Autoriteit Financiële Markten heeft als onafhankelijke toezichthouder een eigenstandige rol. Naar aanleiding van het signaal dat enkele hypotheekverstrekkers foutief hypotheken hebben verstrekt is contact geweest met zowel de AFM als het WEW. De AFM heeft aangegeven de omvang van de problematiek te zullen inventariseren. Verdere vervolgstappen zijn aan de AFM." Daarmee lijkt voor Blok de zaak afgedaan.

Blok: "Het klopt dat een aantal instellingen hypotheken hebben verstrekt met een LTV van 106 provent zonder dat de volledige extra financieringsruimte is besteed aan energiebesparende maatregelen. Dit is in strijd met de ministeriële regeling hypothecair krediet. Het WEW heeft mij geïnformeerd dat het voorstelbaar is dat de door het WEW opgestelde Voorwaarden en Normen ten aanzien van NHG omtrent de toepassing van de norm “Energiebesparende Voorzieningen” tot verwarring heeft kunnen leiden. Aangezien een groot deel van de hypotheken in de Nederlandse markt met NHG wordt verstrekt, en het WEW daardoor een autoriteit in de woningmarkt is, kan dit een rol gespeeld hebben bij de onjuiste toepassing van de wet- en regelgeving door een aantal hypotheekverstrekkers. Om mogelijke verwarring terstond weg te nemen, heeft het WEW de relevante passage omtrent energiebesparende voorzieningen in de toelichting verduidelijkt, een persbericht uitgegeven en contact opgenomen met de hypotheekverstrekkers."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Blok: "kwaliteit dienstverlening rechtsbijstandsverzekeraars op orde"

Blok: "kwaliteit dienstverlening rechtsbijstandsverzekeraars op orde"

 Minister Blok ziet geen reden om de huidige kwaliteitsborging ten aanzien van de dienstverlening door rechtsbijstandsverzekeraars anders in te richten....

Blok ziet onzekerheid voor hypotheekconsument niet

Blok ziet onzekerheid voor hypotheekconsument niet

"Het klopt dat consumenten afhankelijk zijn van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij de aanbieder, zeker wanneer er een moment nadert waarop leennormen...

Toetsmoment: minister blok volgt afm-standpunt

Toetsmoment: minister blok volgt afm-standpunt

Voor hypotheekaanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2017 waarbij de kredietwaardigheidstoets ten behoeve van het bindend aanbod uiterlijk 1 februari 2017 plaatsvindt,...

Blok: "geen maatregelen tegen renterisico"

Blok: "geen maatregelen tegen renterisico"

Minister Blok vindt het op dit moment niet nodig maatregelen te treffen tegen het renterisico voor mensen met een hypotheek.

Blok: "ltv daalt niet onder de 100%"

Blok: "ltv daalt niet onder de 100%"

"De LTV daalt niet onder de 100% en ik bouw hypotheekrenteaftrek niet verder af." Aldus minister Blok op het woensdag gehouden SEH-congres.   Blok:...

Blok niet blij met schikking Vestia met oud-topman Staal

Blok niet blij met schikking Vestia met oud-topman Staal

"Over de schikking die Vestia met oud-bestuurder Staal heeft getroffen, heb ik gemengde gevoelens." Aldus minister Blok in antwoord op Kamervragen. Blok:...