Moneyview: "verhuisregeling hypotheek soms waardeloos"

MoneyView (logo)

Nagenoeg alle hypotheken hebben de mogelijkheid om bij een verhuizing de rente mee te nemen, alleen de voorwaarden kunnen sterk uiteenlopen, aldus onderzoek van MoneyView. "Banken maken geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten bij de beoordeling van de kredietrisico´s. Een mooie verhuisregeling kan daardoor zomaar waardeloos blijken."

Uit dat onderzoek waarbij van 61 annuïtaire hypotheken de verhuisregeling is onderzocht, komt naar voren dat inmiddels alle hypotheekverstrekkers een verhuis- of meeneemregeling kennen, op één product na (de Investeringshypotheek van NIBC). Onderling verschillen de verhuisregelingen echter van elkaar. Bij vier aanbieders moet de oude woning eerst verkocht zijn voordat men van de regeling gebruik kan maken. Bij 54 van de 61 onderzochte producten is het mogelijk om de rente per leningdeel mee te verhuizen. Bij vier producten dient de nieuwe hypotheek uiterlijk te passeren op de datum dat de oude hypotheek is afgelost. Bij zes producten dient bij het meenemen van de hypotheek de nieuwe hypotheekakte binnen drie maanden getekend te worden.

Bij het overgrote deel, 43 producten, hoeft de nieuwe akte echter pas binnen zes maanden getekend te worden. Bij zeven producten varieert deze termijn zelfs van negen tot  vijftien maanden. Wanneer een aanbieder het toestaat om de nieuwe woning aan te kopen voordat de oude is verkocht dan blijft bij 22 van de 61 onderzochte producten de oude lening tegen de contractrente doorlopen. Bij zeven producten wordt deze omgezet naar variabele rente en krijgen zes producten het tarief van het overbruggingskrediet, zes krijgen het 1-jaarstarief, zeven het 2-jaarstarief en bij één product wordt het 5-jaarstarief gehanteerd. Van zes producten zijn de gegevens hierover niet ontvangen.

 

VOORBEELDEN

Volgens MoneyView zijn er situaties denkbaar waarbij de klant bij verhuizen niet voldoet aan de acceptatiecriteria van zijn huidige geldverstrekker, hetzij doordat die criteria aangescherpt zijn of omdat de persoonlijke situatie van de consument is veranderd. Van zo’n situatie is bijvoorbeeld sprake als de klant inmiddels zelfstandig ondernemer is geworden of flexwerker. Maar ook in het geval de klant tien jaar voor zijn pensioendatum staat of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereik kan het zijn dat de klant bij zijn huidige geldverstrekker niet voldoet aan de inkomenscriteria. Daarnaast kan er sprake zijn van een hypotheek met NHG die bij verhuizen niet meer aan de acceptatievoorwaarden van NHG voldoet. In het geval de klant bij een aanbieder zit die alleen hypotheken met NHG verstrekt kan gebruik maken van de verhuisregeling onmogelijk blijken. Inmiddels doet dat euvel zich nog alleen voor bij de Hypotrust Goede Start Hypotheek, zo stelt Hypotrust.

Lees meer over

Reactie toevoegen

 
Dubbele dekkingen bij rechtsbijstandspolissen

Dubbele dekkingen bij rechtsbijstandspolissen

MoneyView waarschuwt voor dubbele of onnodige dekkingen bij rechtsbijstandsverzekeringen. Volgens MoneyView bieden meerdere rechtsbijstandsverzekeraars totaalpakketten...

Rentematching  pakt slecht uit

Rentematching pakt slecht uit

Een werknemer met pensioen in een premieovereenkomst bouwt zijn kapitaal tegenwoordig meestal op in een lifecyclefonds, waarbij ‘minder risicovol’...

Money wise

Money wise

Goed nieuws, zo lijkt het: execution only is niet goedkoper dan een hypotheek via een onafhankelijk adviseur. Volgens MoneyView heeft de breedte van het assortiment...

Verlaging dekking autoverzekering zinvol

Verlaging dekking autoverzekering zinvol

De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView...

Hypotheekshop en Hypotheker zetten in op waarde onafhankelijk advies

Hypotheekshop en Hypotheker zetten in op waarde onafhankelijk advies

Door consumenten in één oogopslag inzicht te bieden in het kanaal en product dat het beste aansluit op hun wensen en behoeften, kunnen zij een weloverwogen...

Knab biedt goedkoopste zakelijke betaalrekening

Knab biedt goedkoopste zakelijke betaalrekening

Knab heeft voor het vierde jaar op rij vijf sterren behaald  van MoneyView voor de prijsstelling van haar zakelijke betaalrekening 'Knab Zakelijk'. MoneyView...