Nibud: online financieel plan mbo\'ers

Nibud (logo)

Het Nibud gaat samen met Stichting Weet Wat Je Besteedt een online financieel plan ontwikkelen voor mbo’ers.

Dit mede naar aanleiding van de uitkomsten van haar onderzoek 'Mbo'ers in geldzaken 2015', mogelijk gemaakt door financiering van Stichting Goede Doelen Nh1816..Een grote schuld, vaak geld tekort en moeilijk rondkomen.

Het Nibud maakt zich zorgen om de groter wordende groep mbo’ers die een grote schuld hebben, vaak geld tekort komen en moeilijk rond weten te komen. Het Nibud ziet wel dat mbo’ers vaker zorg- en huurtoeslag aanvragen en dat, als ze geen schuld hebben, hun inkomsten en uitgaven in balans zijn.

Van alle mbo’ers heeft 21 procent geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij DUO. In 2011 was dat nog 17 procent. Niet alleen het aantal mbo-studenten dat leent is gestegen, ook het bedrag dat zij lenen is hoger geworden. In 2011 had de lenende mbo-student gemiddeld 1.265 euro schuld. Nu is dat bedrag gestegen naar 3.681 euro. Worden betalingsachterstanden, roodstand en koop op afbetaling hier ook in meegenomen, dan is de schuldenlast voor lenende mbo’ers in 2015 gemiddeld 4.854 euro.

Er wordt vooral geleend voor uitgaven aan school (lesgeld en studieboeken). Daarnaast wordt er geleend voor eten en drinken, kleding, de mobiele telefoon of uitgaan.

Het Nibud is "geschrokken van het hoge bedrag aan schulden. Mbo’ers zijn een kwetsbare groep. Het zal moeilijk worden om de schuld waarmee ze starten snel af te lossen". Het Nibud adviseert deze studenten dan ook om kritisch te blijven op hun uitgaven en zo schulden te voorkomen.

Het Nibud: "Met nog weinig financiële verplichtingen, zijn de geldzaken van deze mbo’ers nog vrij overzichtelijk. Lenen, rood staan of betalingen uitstellen zou niet nodig hoeven te zijn. Het signaal dat dit onderzoek afgeeft, moet aanleiding zijn voor alle betrokken partijen om extra alert te zijn op de geldzaken van mbo-studenten."

Lees meer over

Reacties

Rob Goedhart 8 april 2015

Mooi plan. Ben benieuwd naar het vervolgonderzoek als het programma klaar is. Want hoeveel MBO-ers zullen zelf zo'n plan online in gaan vullen? Eigenlijk zou het ontwikkeld moeten worden samen de LEF-docenten. Zij, zijn het die ervaren hoe deze MBO-ers in de praktijk met geld om gaan.

Nibud: loonstijging zorgt voor hogere leencapaciteit

Nibud: loonstijging zorgt voor hogere leencapaciteit

De ruimte in het budget die huishoudens in 2018 hebben voor hypotheeklasten is voor de meeste inkomens ongeveer hetzelfde als in 2017, aldus het Nibud in het adviesrapport...

Student bekend met effect studieschuld op hypotheek

Student bekend met effect studieschuld op hypotheek

Een meerderheid van 64 procent van de studenten weet dat een hypotheekverstrekker rekening houdt met de studieschuld en dat deze consequenties heeft voor de maximale...

Nibud: meerderheid consumenten tevreden over financieel adviseur

Nibud: meerderheid consumenten tevreden over financieel adviseur

Tweederde van de mensen die zich laten bijstaan door een financieel adviseur zijn tevreden over de dienstverlening, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud, mogelijk...

Nibud: het zit niet in de aard van mensen om voor de toekomst te sparen

Nibud: het zit niet in de aard van mensen om voor de toekomst te sparen

Volgens het Nibud zit het niet in de aard van de mensen om voor de toekomst te sparen. Daarom pleit het Nibud voor alternatieven waarbij bijna ongemerkt een onderhoudspot...

Verzekeraars pakken rol vermogensopbouw weer op

Verzekeraars pakken rol vermogensopbouw weer op

Het Verbond van Verzekeraars noemt het zorgwekkend dat 2,5 miljoen huishouders te weinig buffers hebben om financiële problemen te voorkomen en vermogen op...

Nibud referentiecijfers 2017 beschikbaar

Nibud referentiecijfers 2017 beschikbaar

Het Nibud heeft de actuele referentiecijfers gepubliceerd. Het Nibud berekent jaarlijks referentiecijfers op het gebied van huishoudfinanciën voor verschillende...