Nieuwste uitvaartpolisrel nog niet begraven

Henk Nijboer PvdA

Het artikel 'Bijbetalen voor uitvaartpolis' in de jongste Geldgids heeft inmiddels geleid tot Kamervragen van de PvdA'er Henk Nijboer.

Terwijl het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor overhaaste conclusies, wil Nijboer van minister Dijsselbloem van Financiën onder meer weten of "het klopt dat consumenten dubbel betalen voor advies, zoals gesteld in het artikel. Zo ja, welke actie bent u bereid daartegen te ondernemen?" In het Geldgids-artikel wordt gesteld dat de uitvaartverzekeringsbranche oude klanten opnieuw laat betalen voor advies. Verder zouden "kosten en de manier waarop de uitvaartverzekeraars die verrekenen enorm variëren. Voor de consument valt hier geen touw aan vast te knopen". Verder: "De overheid wil dat klanten vooraf weten waarvoor ze precies betalen. Een alles-in-één-prijs is daarom niet meer toegestaan. Sommige aanbieders lappen die regel aan hun laars." De vragen van het Kamerlid Nijboer:
1 Bent u bekend met het artikel ‘Bijbetalen voor uitvaartpolis’?
2 Bent u bereid de Autoriteit Financiële Markten (AFM) erop te wijzen en, indien nodig, te vragen handhavend op te treden omdat volgens de Consumentenbond de regels van het provisieverbod overtreden worden door uitvaartverzekeraars door advieskosten te rekenen aan bestaande klanten die al provisie hebben betaald waardoor deze klanten dubbel worden aangeslagen?
3 Klopt het dat consumenten dubbel betalen voor advies, zoals gesteld in het artikel? Zo ja,
welke actie bent u bereid daartegen te ondernemen?
4 Hoe beoordeelt u de wirwar aan kosten voor advies, distributie en administratie, zoals deze blijkt uit de vergelijkende tabel in het artikel? Bent u het er mee eens dat hierdoor het vergelijken van de kosten van een uitvaartverzekering voor consumenten wordt bemoeilijkt?
5 In 2011 publiceerde de AFM een zeer kritisch rapport over de uitvaartbranche: er zou onder andere sprake zijn van productpush, onaanvaardbare emotionele druk bij telefonische verkoop, niet passend productaanbod, omzetgedreven beleid, onzorgvuldige advisering en verkoop van producten; zijn deze problemen momenteel verholpen? Zo nee, waar signaleert u of de AFM nog problemen in de sector? Zo ja, welke acties zijn ondernomen door de AFM en door de verzekeringsbranche op dit vlak?
6 Is het u bekend dat de AFM al sedert 2008 ’early warning signals’ gaf aan de branche? Deelt u de verontwaardiging dat de uitvaartbranche nog steeds onvoldoende voortgang lijkt te boeken?
7 Klopt de inschatting dat 80 procent van de Nederlanders zich verzekert voor iets wat met zekerheid gebeurt? Is er sprake van oververzekering in deze markt? Zo ja, welke acties worden daartegen ondernomen?
8 Worden consumenten in het algemeen goed geïnformeerd over de dekking en kosten van een uitvaart en over de verschillende onderdelen van de kosten van een uitvaart, waaronder grafrechten, notariskosten, de koffietafel, de uitvaart, de afscheidsbijeenkomst, etcetera? Welke acties worden ondernomen om dit te borgen, in het bijzonder voor in-naturapolissen?

Bij vraag 7 baseert Nijboer zich op een artikel in het Reformatorisch Dagblad over Op Doorreis, een organisatie waarbij mensen hun wensen voor de eigen begrafenis kunnen vastleggen in een Reisplan. Oprichter Wim de Wit zegt in de krant: "Dat 80 procent een uitvaartverzekering heeft, betekent nog niet dat de begrafenis is geregeld. De meesten hebben geen idee wat de verzekering precies dekt."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Hagedoorn - 23 mei 2013

De uitvaartverzekering had nooit als complex product aangemerkt mogen worden. Kan mij nog de uitzending herinneren waar de CFD dit aangaf. Zoals we allen weten wordt er niet geluisterd in Den Haag naar de geluiden uit de (een) branche. Oplossing was geweest een doorlopende provisie net zoals op schadeverzekeringen. Nu moet de consument eenmalig in de buidel tasten. Eenmalig? nee want over vijf jaar is hij onderverzekerd en moet er een nieuwe aanvullende polis worden afgesloten tegen weer diezelfde eenmalige kosten. enz. enz.

Lees meer over
Vooral jongeren kijken nauwelijks om naar uitvaartpolis

Vooral jongeren kijken nauwelijks om naar uitvaartpolis

De helft van de Nederlanders met een uitvaartverzekering heeft geen idee waarvoor ze precies verzekerd zijn en tweederde controleert dit zelden of nooit. Vooral...

Advieskosten uitvaartverzekering: vaste fee wint terrein

Advieskosten uitvaartverzekering: vaste fee wint terrein

Het overgrote deel van alle intermediairs brengt een eenmalig vaste fee in rekening voor hun advies over de financiering van uitvaartkosten. Dat blijkt uit de jaarlijkse...

Bijna helft houders uitvaartpolis onvoldoende verzekerd voor kosten complete uitvaart

Bijna helft houders uitvaartpolis onvoldoende verzekerd voor kosten complete uitvaart

Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van...

Nederlanders leggen uitvaartwensen niet vast

Nederlanders leggen uitvaartwensen niet vast

Zeventig procent van de Nederlanders heeft de eigen uitvaartwensen niet vastgelegd. En drie op de tien Nederlanders hebben vrienden of kennissen die ze liever niet...

Helft mensen heeft uitvaartpolis met te lage dekking

Helft mensen heeft uitvaartpolis met te lage dekking

Een uitvaartverzekering is volgens 68 procent van de door Monuta ondervraagden een belangrijke, zo niet noodzakelijke verzekering. Daarmee komt de uitvaartverzekering...

Voor het eerst sinds provisieverbod stabiliseren advieskosten uitvaartpolissen

Voor het eerst sinds provisieverbod stabiliseren advieskosten uitvaartpolissen

 Voor het eerst sinds het provisieverbod stabiliseren de advieskosten voor een uitvaartverzekering. De kosten van een serviceabonnement daalden fors, aldus...