NN: kabinet stuurt juist aan op hogere verzuimcijfers

David Knibbe 2016

NN voorziet dat de door het nieuwe kabinet beoogde collectivisering voor kleine werkgevers van het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte op termijn juist leidt tot hogere verzuimcijfers en WIA-lasten.

Volgens David Knibbe, ceo van NN " heeft het huidige stelsel geleid tot zowel lager verzuim en arbeidsongeschiktheid als tot duurzame inzetbaarheid van werknemers. Sinds de invoering van het stelsel zijn de verzuimcijfers significant lager geworden, een ontwikkeling waar we allemaal baat bij hebben gehad: de werknemer, de werkgever en de maatschappij. Maar we realiseren ons ook dat de last, die drukt op de schouders van vooral kleine werkgevers, als te zwaar wordt ervaren. Er zijn binnen het huidige stelsel oplossingen denkbaar die kleine werkgevers ontzorgen en toch het karakter van het stelsel in stand houden. De maatregelen die het kabinet momenteel voorstelt lijken deze lasten op korte termijn te verlichten. Op de langere termijn is het echter onze verwachting dat door deze maatregelen de verzuimcijfers en WIA-lasten stijgen en dat de financiële last voor het bedrijfsleven toeneemt. Wij denken graag met het kabinet mee over oplossingen die de last voor werkgevers kunnen verlichten, zonder dat we een negatief effect zien in de verzuimcijfers en WIA-lasten".

Pensioen

NN is blij dat het kabinet in het regeerakkoord de urgentie van de hervorming van het pensioenstelsel onderschrijft. Knibbe: "Het akkoord straalt ambitie uit. Het nieuwe kabinet gaat de handschoen oppakken om ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst. De urgentie om met de sociale partners tot een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel te komen is groot. Ik vind dat alle leeftijdsgroepen het recht hebben om een ‘inkomen voor later’ te hebben. Uit het regeerakkoord blijkt dat het kabinet zich richt op een persoonlijker pensioen met meer ruimte voor individuele keuzes. Dit is een goede ontwikkeling en uiteraard met solidariteit waar het nodig is, bijvoorbeeld voor risico’s, die moeilijk door mensen zelf te dragen zijn, zoals langleven en arbeidsongeschiktheid. Wel heb ik mijn twijfels bij de uitvoerbaarheid en transparantie van de collectieve buffers zoals weergegeven in het regeerakkoord. Een nieuw stelsel heeft baat bij eenvoud."

Hypotheken
Knibbe: "Het nieuwe kabinet volgt met het regeerakkoord de reeds ingeslagen weg maar in een sneller tempo. Ook kondigt het kabinet enkele nieuwe maatregelen aan. Het is nog niet volledig duidelijk wat het effect van het totale pakket op individueel niveau zal zijn. We zouden graag zien dat de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor woningbezitters wordt weggenomen."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen samenhang tussen Wonen, Zorg en Pensioen in regeerakkoord

Geen samenhang tussen Wonen, Zorg en Pensioen in regeerakkoord

Meer samenhang tussen Wonen, Zorg en Pensioen, daar gaat het volgens de trendwatchers naar toe. In het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord wordt de trend niet of...

Kabinet slaat gat in pensioenopbouw werknemers

Kabinet slaat gat in pensioenopbouw werknemers

De pensioenplannen uit het regeerakkoord slaan een gat van 20 procent in de pensioenopbouw van werknemers. Om dit te repareren zullen werknemers jaarlijks 2,5 procent...

"regeerakkoord trekt woningmarkt niet vlot"

"regeerakkoord trekt woningmarkt niet vlot"

De Hypotheker vindt dat het Regeerakkoord te weinig bijdraagt aan het vlot trekken van de woningmarkt.   Directievoorzitter Paul van der Meijs: "De Hypotheker...

VEH onaangenaam verrast over regeerakkoord

VEH onaangenaam verrast over regeerakkoord

Vereniging Eigen Huis zegt onaangenaam verrast te zijn dat in het nieuwe regeerakkoord het fiscale onderscheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken wordt gehandhaafd....