Nn ziet arrest eu Hof als steun in de rug

NN Group logo

In het langverwachte arrest over beleggingsverzekeringen oordeelt het Europese Hof dat - naast de informatieverplichtingen in de Europese richtlijn - alleen aanvullende informatieverplichtingen mogen worden aangenomen als die duidelijk en nauwkeurig in het nationale recht zijn omschreven en voorspelbaar zijn. Nationale-Nederlanden (de verzekeraar die deze rechtsvraag voorlegde aan het Hof in Luxemburg) ziet hierin een bevestiging van haar standpunt.

Nationale-Nederlanden is van mening dat de in de Nederlandse procedures aangevoerde ‘open normen’ niet aan deze criteria voldoen, omdat ze niet nader zijn gespecificeerd. Derhalve kunnen ze niet als basis dienen voor het aannemen van aanvullende informatieverplichtingen.

NN blijft bij haar visie over beleggingsverzekeringen. De verzekeraar blijft klanten met een beleggingsverzekering actief benaderen en oproepen om goed naar hun polis te kijken, met als doel om op individuele basis tot een passende oplossing te komen. In 2013 en 2014 heeft Nationale-Nederlanden de meest kwetsbare klanten (met een niet-opbouwende polis) gebeld. Op dit moment worden ook alle klanten met een hypotheekgebonden polis gebeld en de verwachting is dat deze klanten voor de zomer van 2015 zijn bereikt. Per 31 december 2014 had Nationale-Nederlanden nog 365.000 lopende beleggingsverzekeringen. Indien gewenst kunnen klanten kosteloos overstappen naar een ander product.


Geen mokerslag

"Het is niet de mokerslag geworden waar we op hadden gehoopt", zegt advocaat Dries Beljon, die optreedt namens de procederende woekerpolisklant, in het FD. "Maar uiteindelijk is het vonnis voor ons wel degelijk positief." Het Hof zegt dat het in beginsel niet uitmaakt of het om 'open normen' als zorgplichtregels gaat of om precieze nationale regels, zolang de regels maar 'voorspelbaar' zijn voor de verzekeringsmaatschappij. Het Hof voegt daaraan toe dat de woorden 'redelijkheid en billijkheid' al genoemd worden in een Nederlandse wet uit 1998 die de nationale vertaling zijn van de Europese richtlijn. "Die laatste opmerking is een belangrijke nuance", zegt Beljon. Volgens de advocaat blijkt hieruit dat het voor verzekeraars wel degelijk voorspelbaar was dat algemene rechtsbeginselen ook van toepassing zijn bij levensverzekeringen.

Reactie toevoegen