NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

Ron Gardenier LI 2018

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier in een opinie in VVP 6, oktober 2018.

Gardenier wijst erop dat zowel Lard Friese (NN Group) als Jos Baeten (ASR) consolidatie als een prima ontwikkeling beschouwen voor de Nederlandse markt. "Mijn opvatting ligt genuanceerder en zeker bezien vanuit het perspectief van verzekeraars die het volmachtdistributiekanaal omarmen. Door de verdergaande consolidatie (ook de toekomst van VIVAT is recent onzeker geworden) verdwijnen merken, verschraalt het productenaanbod en wordt daardoor de concurrentiepositie van de klant verzwakt. Mogelijk is dit vanuit DNB-perspectief een beheersbare en dus wenselijke situatie, maar vanuit ACM- en klantperspectief zeker niet."

Meer verzekeraars betekent meer concurrentie, zo stelt Gardenier. "En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking door middel van nieuwe producten, diensten en bedrijven. Alleen wanneer consumenten, bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende marktwerking. De wijze waarop DNB haar toezichtmechanisme inzet, lijkt - als onbedoeld neveneffect - bij te dragen aan een vermindering van marktwerking, een vergaande standaardisatie van verzekeringsproducten en risicomijdend gedrag bij verzekeraars. Over het fenomeen van onverzekerbaarheid hebben inmiddels al veel partijen hun mening  geventileerd. Een vergaande consolidatie gaat dan zeker niet bijdragen aan een oplossing en zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen." 

Lees HIER de hele opinie.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Examens sluiten niet aan op praktijk

Examens sluiten niet aan op praktijk

Adviseurs vinden de vragen van de examens die ze momenteel verplicht moeten afleggen niet aansluiten op de beroepskwalificaties en evenmin op de praktijk. Dat melden...

Verzoening volmachtbedrijven en Verzekeraars

Verzoening volmachtbedrijven en Verzekeraars

Volmachtbedrijven en verzekeaars hebben zich tijdens de Marktdag van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars met elkaar verzoend. “We moeten afscheid nemen...

"studenten missen aansluiting met arbeidsmarkt"

"studenten missen aansluiting met arbeidsmarkt"

"De nieuwe Wft-examens lijken voor mbo- en hbo-studenten een nauwelijks te nemen horde." Dit schrijven Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD in een brief aan minister...

"slagingspercentage consumptief krediet nul procent"

"slagingspercentage consumptief krediet nul procent"

Het Wft-examen consumptief krediet, onder 30 MBO-studenten van het Albeda College te Rotterdam, kent in navolging van Hogeschool Windesheim te Zwolle, een voorlopig...

Werkgroep pakt problemen volmachtbeloning aan

Werkgroep pakt problemen volmachtbeloning aan

Een werkgroep van de NVGA gaat onderzoeken hoe de verwerkingsproblemen van de verschillende volmachtbeloningsmodellen, die leiden tot forse verwerkingsproblemen,...

Dijsselbloem legt motie 118 naast zich neer

Dijsselbloem legt motie 118 naast zich neer

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD concluderen teleurgesteld dat het ministerie van Financiën motie 118 inzake vakbekwaamheid naast zich neerlegt. Wel komt de minister...